Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 103 Sağlığın Temelleri I 6 2 7 12
HEM 105 Mesleki Temeller I 6 0 6 10
ING 105 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 106 Hemşirelik Esasları 3 0 3 4
HEM 108 Hemşirelik Esasları Uygulaması 0 8 4 6
HEM 110 Mesleki Temeller II 2 2 3 4
HEM 112 Sağlığın Temelleri II 5 2 6 8
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
ING 106 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 207 Klinik İngilizce I 1 2 2 3
HEM 207 Sağlığın Temelleri III 6 0 6 7
HEM 209 Sağlığın Değerlendirilmesi 2 2 3 4
HEM 211 İç Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 213 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 215 İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 4 6
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 2 2 3 4
HEM 208 Sağlığın Temelleri IV 2 2 3 4
HEM 212 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 214 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 216 Kadın Sağlığı ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 4 6
ST 204 Staj (4 hafta) 0 0 0 3
Toplam : 27
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 2 2 3 4
ENG 307 Mesleki İngilizce I 1 2 2 3
HEM 311 Hemşirelikte Yönetim 3 0 3 4
HEM 315 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması 0 4 2 4
HEM 317 Sağlık Alanında Araştırma I 5 2 6 11
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
HEM 312 Halk Sağlığı Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 314 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 316 Halk Sağlığı Hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 4 6
HEM 318 Sağlık Alanında Araştırma- II 2 2 3 4
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 3
Toplam : 27
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
HINT 411 Cerrahi Birimler Hemşireliği-I 2 10 7 11
HINT 413 Dahili Birimler Hemşireliği- I 2 10 7 11
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
RELEC 002 Sınırlı Seçmeli Ders II 2 10 7 11
RELEC 002 Sınırlı Seçmeli Ders II 2 10 7 11
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 200 Ameliyathane Hemşireliği 3 0 3 4
HEM 220 Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireliği 2 2 3 4
HEM 313 Geriatri ve Evde Bakım Hemşireliği 2 2 3 4
HEM 319 İlk ve Acil Yardım 2 2 3 4
HEM 340 0-6 Yaş Çocuklarda Büyüme ve Gelişme 3 0 3 4
HEM 341 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği 2 2 3 4
HEM 343 Organ Nakli Hemşireliği 3 0 3 4
HEM 344 Hareket ve Dans 3 0 3 4
HEM 345 EKG 2 2 3 4
HEM 346 Hemşirelikte Profesyonellik 3 0 3 4
HEM 347 Kronik Hastalıklar Hemşireliği 3 0 3 4
HEM 350 İnfertilite ve Aile Planlaması 3 0 3 4
HEM 400 Onkoloji Hemşireliği 3 0 3 4
HEM 410 Kültürlerarası Hemşirelik 3 0 3 4
HEM 420 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği 3 0 3 4
SB 200 Kişilerarası İlişkiler ve Terapatik İletişim 3 0 3 4
SB 220 Sağlığın Geliştirilmesi 3 0 3 4
SB 230 Konuşma ve Sunma Becerileri 3 0 3 4
Diğer Notlar
  • Hazırlık sınıfını geçen öğrenciler 1. Sınıfta ENG 101 ve ENG 102 derslerini alacaklardır.
  • Hazırlık sınıfını geçemeyenler ve hazırlık almayanlar ING 105 ve ING 106 derslerini alacaklardır.
  • 2. sınıf bahar döneminden itibaren alınacak olan "ELEC" kodlu seçmeli derslerin listesi hemşirelik programı web sitesinde yer almaktadır.
  • 4. sınıf güz döneminde alınacak olan  RELEC 001 kodlu sınırlı seçmeli dersler "HINT 410-Cerrahi Birimler Hemşireliği (Intörn)-I" ve "HINT 420-Dahili Birimler Hemşireliği (Intörn)-I" derslerini içermektedir.
  •  4. sınıf bahar döneminde alınacak olan  RELEC 002 kodlu sınırlı seçmeli dersler "HINT 430-Cerrahi Birimler Hemşireliği (Intörn)-II" ve "HINT 440-Dahili Birimler Hemşireliği (Intörn)-II" derslerini içermektedir.
  • 2. ve 3. sınıflarda üçer haftalık 2 yaz stajı uygulaması bulunmaktadır
  • Öğrencinin mezun olabilmesi için, eğitim süresi boyunca, ikisi bölüm dışı olmak üzere toplam sekiz tane seçmeli dersin alınması gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı