ENG 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik İngilizce I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 207
Güz
1
2
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Hemşirelik alanına uygun İngilizce kullanarak, verilmiş olan görevleri verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli becerileri kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görevleri yerine getirirken İngilizce dilindeki güveni ve akıcılığı artırmak
  • hemşirelik alanında tıbbi, sağlık bakım hizmetlerini sunmak için yeterli düzeyde ilgili kelime haznesi oluşturmak
  • Hemşirelik alanında tıbbi, sağlık bakım hizmetlerini sunmak için yeterli düzeyde ilgili kelime haznesi oluşturmak
  • Hem yazılı hem de sözlü olarak uygun İnglizce dilbilgisini inşa etmek
  • Meslekdaşları, doktorları, hastaları ve temel olarak hastane ortamındaki herkesle iletişim becerilerini geliştirmek
Tanımı Üretken becerilere odaklanma, temelde katılımcıların gerçek yaşamdaki sosyal durumlarla etkileşime girme becerileri. Program, hemşirelik endüstrisinin ilgili alanında metinler ve formatlar hazırlama ve anlama, katılımcılara uygun İngilizce kullanarak görev ve görevleri bir hemşire olarak yönetme ve yürütme konusunda bilgi verme ve verme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Unit 1: Admitting patients 6-10 / Welcoming a patient on admission / Describing parts of the body Reading: Parts of the body
2 Unit 2: Admitting patients 11-15 / Medical focus: equipment to take patient observations / Ödev 1 Medical equipments chart
3 Unit 2: Caring for patients after operation 16-19 / In recovery / returning a patient to the ward Reading: Recovery stage
4 Unit 2: Caring for patients after operation 20-22 / Talking about pain / Charting and documentation: IV Prescription / Ödev 2 Post operation phase
5 Unit 2: Caring for patients after operation 23-25 / Medical focus: IV infusion equipment / Quiz 1
6 Extension activity: Vocabulary strategies / Extension activity: Conversation strategies / Consolidation units 1-2 / Ödev 3
7 Unit 3: Caring for terminally ill patients 26-29 / talking about feelings / Showing empathy / Midterm Reading: Feelings
8 Uygulama 1
9 Unit 3: Caring for terminally ill patients 30-32 / Medical focus: Pain relief / Palliative Care Pain Assessment using patient information leaflets / Ödev 4 Reading: Palliative Care Pain
10 Unit 4: The District Nurse / Nursing role / Medical focus: wounds
11 Unit 4: The District Nurse / Helping a patient with activities of daily living (ADLs) / Managing embarrassing moments / Ödev 5 Reading: Embarrassing moments
12 Unit 4: The District Nurse / District Nurse Prescription Sheet / Reading medication labels / Quiz 2 Prescription and charts
13 Extension activity: Understanding handovers / Extension activity: Describing wounds / Consolidation Unit 3-4 / Ödev 6 What is handover?
14 Uygulama 2
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Cambridge English for Nursing, CUP - Virginia Allum & Patricia McGarr- Pre-Intermediate

Diğer Kaynaklar

Bosher, S. (2008). English for Nursing, Academic Skills (Michigan Series in English for Academic & Professional Purposes) University of Michigan Press / ELT.

Grice, T. & Greenan J. (2009). Oxford English for Careers: Nursing 1 (Student's Book) Oxford University Press: UK

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
2
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
6
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
6
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest