HEM 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 103
Güz
6
2
7
12

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, anatomik terminoloji ve temel fizyolojik kavramları, canlılığın biyokimyasal temellerini makromoleküllerin özelliklerini, vücudun yapısal ve işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin (kas-iskelet, solunum, dolaşım, boşaltım sistemi) yapısı ve işlevlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Element, bileşik, atom, molekül, çözünürlük, polarite, hidrofobik, hidrofilik ifadelerini, asit, baz ve pH kavramlarını tanımlayabilecek,
  • • Anatomik terminolojide kullanılan temel sözcükleri ve vücudun yapısal ve işlevsel organizasyonunu açıklayabilecek
  • • Hücrenin temel yapısını ve işlevlerini tanımlayabilecek
  • • Dokuları sınıflayıp özelliklerini sayabilecek,
  • • Kas-iskelet sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilecek
  • • Solunum sisteminin yapı ve işlevini tanımlayabilecek
  • • Dolaşım sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilecek,
  • • Boşaltım sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders: Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel kavramlar, anatomik terminoloji, canlılığın temel özellikleri, makromoleküller, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu ile hareket, solunum, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin yapı ve işlevleri konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı Canlılığın biyokimyasal temelleri Makromoleküller İnsan vücudunun organizasyonu -Marks Tıbbi Biyokimyanın Esasları Bölüm: 2 sayfa 21-59 İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.1-7 Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.1-77
2 Makromoleküller Hücre yapısı ve organelleri Harper'ın Biyokimyası sayfa 7-24, 35-47, 57-69, 132-151 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 1-28)
3 Hücre yapısı ve organelleri Hücre-doku organizasyonu Hücresel metabolizma -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 1-28) -Harper'ın Biyokimyası sayfa 151-163
4 Doku tipleri ve özellikleri Temel Latince kavramlar ve anatomik terminoloji Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 29-50) -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.10-15 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.78-85
5 Temel Latince kavramlar ve anatomik terminoloji İnsan vücudunun anatomik bölümleri ve bölgeleri, kesitler, yönler, organlar, vücut boşlukları, membranlar, Sinyal İletimi İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.10-15 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.78-85 - Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (Sf.29-37)
6 Kas-iskelet sisteminin yapısı ve işlevi- Kemik çeşitleri, kemiğin işlevleri, kemik doku, üst bölge kemikleri, alt bölge kemikleri, vertebra, costalar, sternum, cranium kemikleri, Eklemler, Kaslar İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.17-129 Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.8-6166 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 131-156)
7 Kas-iskelet sisteminin yapısı ve işlevi-2 Kaslar Membranlardan transport ve uyarılma, kasılma mekanizması -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.17-129 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.86-166 - Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (Sf. -) -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 37-70)
8 ARASINAV
9 Solunum sisteminin yapısı ve işlevi -1 Burun, paranazal sinüsler, farinks, larinks, trakea, bronşların yapısı ve işlevleri Solunum Sistemi Histolojisi -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.207-223 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.254-264 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 333--352)
10 Solunum Sisteminin işlevi -2 Ventilasyon, perfüzyon, difüzyon, solunum işi Dolaşım Sisteminin yapısı -1 Kalp, Arterler, venler, lenfatikler yapısı Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (sf.189-207) -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.135-165 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.169-214
11 Dolaşım Sisteminin Histolojisi Kanın bileşimi, kan hücreleri, eritrositler ve işlevleri, kan grupları, lökositler ve işlevleri -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 173-212) - Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (sf.159-170, 177-188)
12 Trombositler ve pıhtılaşma Kalpte uyarı ileti sistemi, kalp çalışmasının düzenlenmesi, EKG Kan akımının sürdürülmesi, nabız Kan basıncı ve düzenlenmesi Resimli Sistematik Anatomi. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevi,2013 - Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (sf.171-177, 117-158)
13 Boşaltım Sistemi yapısı ve işlevi İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.229-234 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.268-272 -Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (sf.209-226) -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 353-376
14 Homeostaz, temel fizyolojik kavramlar Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014(sf.2-11)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014
Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri
Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009
Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014
Marks’ Tıbbi Biyokimyanın Esasları, Ramazan Amanvermez / Bahattin Avcı, 2017
Harper'ın Biyokimyası, Çev Ed Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan, Nobel Tıp Kitabevi, 2015

 

Diğer Kaynaklar

Sağlık ve Spor Yüksekokulları İçin İşlevsel Anatomi, Lokman Öztürk. Altın Nokta Yayınları, 2012
Fonksiyonel Anatomi: Baş, Boyun ve İç Organlar, Prof. Dr. Bedia SANCAK, Prof. Dr. Meserret CUMHUR. Güneş Tıp Kitabevi, 2012  ISBN: 9787064149
Tıp Fakültesi Öğrencileri için Gray’s anatomi, Drake R., Vogl AW., Mitchell AW. 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011.
İnsan Fizyolojisi, Çev.Ed: Serdar Demirgören. İzmir Güven Kitabevi, 2010

Guyton A.C., Hall J.E. Tıbbi Fizyoloji, Çeviri Editörleri: Hayrünisa Çavuşoğlu, Berrak Ç.Yeğen. Nobel Tıp Kitabevleri, 11. Baskı, İstanbul, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
16
Ödev
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
14
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
6
Ödev
8
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
23
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest