HEM 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Temeller I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 105
Güz
6
0
6
10

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, İnsan davranışının psiko-biyolojik alt yapısına,doğru ve etkili iletişim kurabilme becerisine, hemşireliğin temel felsefesine, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korunmasına, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik bilgi, tutum ve becerileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Hemşirelik mesleğinin doğasını, işlevlerini, rollerini, toplumdaki yerini, diğer mesleklerle olan ilişkisini ve meslek olma kriterlerini sorgulayabilecek
  • 2. Hemşirelik bakımına yönelik temel kuram, kavram, ilke ve yöntemleri açıklayabilecek
  • 3. İletişimin insan ilişkilerindeki önemini kavrayabilecek
  • 4. Doğru iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurabilecek,
  • 5. İnsan davranışın altında yatan farklı temelleri (örn. fizyolojik, sosyal) açıklayabilecek
  • 6. Psikolojinin temel bilimsel teori ve yaklaşımlarını (örn. davranışsal, bilişsel) açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders; hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi ve felsefesi, meslek kavramı ve meslekleşme süreci, iletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörleri, temel iletişim becerilerini, psikolojide araştırma yöntemleri, sinir bilim ve davranış, gelişim ve sosyal psikolojiyi kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı • Hemşirelik mesleği ve mesleğe oryantasyon (hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi ve felsefesi, meslek kavramı ve meslekleşme süreci) • İletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörler • Psikolojiye Giriş - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 17-25 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 30-60 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill, s:5-26
2 • Hemşirelik mesleği ve mesleğe oryantasyon (hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi ve felsefesi, meslek kavramı ve meslekleşme süreci) • Sözsüz iletişim • Psikolojide araştırma yöntemleri - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012,17-25 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 30-60 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill, s:30-52
3 • Hemşirelik mesleğinin sosyolojik özellikleri, Hemşirenin rol ve sorumlulukları, Hemşirelik mevzuatı • Dinleme • Sinir bilim ve davranış - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012,123-137 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 16-30 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill, s:56-76
4 • Hemşirelik mesleğinin sosyolojik özellikleri, Hemşirenin rol ve sorumlulukları, Hemşirelik mevzuatı • Geribildirim alma verme • Sinir bilim ve davranış - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 123-137 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 16-30 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill, s:76-89
5 • Hasta hakları, Meslek etiği • Empati • Bilinç Durumları - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 103-123 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 60-72 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill, s:138-171
6 • Hemşirelikle ilgili temel kavramlar (insan, sağlık/ hastalık, çevre/ toplum ve hemşirelik kavramları) • Algı/Önyargı • Duyum - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 57-79 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 2-21 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill, s:94-132
7 • Hemşirelikle ilgili temel kavramlar (insan, sağlık/ hastalık, çevre/ toplum ve hemşirelik kavramları) • Kendini tanıma, Farkındalık ve farkındalığı geliştirme • Öğrenme ve hafıza - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 57-79 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 2-21 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill,s:179-202, 213-223.
8 Ara Sınav
9 • Hemşire kuramcılar ve Modeller • Zaman Yönetimi • Zeka - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 57-79 - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 30-60 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill,s:278-300.
10 • Bütüncül yaklaşım, Günlük yaşam aktiviteleri ve Öz bakım gereksinimi • Soru Sorma • Biliş ve dil - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 219-237 - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 44-60 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill,s:247-273.
11 • Sağlık bakım sistemi, Birey ve hastane ortamı • Özetleme • Gelişim psikolojisi I: Çocukluk çağı - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 37-57 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 152-168 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill, s: 380-401
12 • Hastaneye kabul ve taburcu edilme,Hemşirelik süreci • Somutlaştırma • Gelişim psikolojisi II: Ergen ve yetişkin - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 391-413. 137-177 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 168-180 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill,s:412-431.
13 • Hemşirelik süreci • Baş Etme • Stres ve iyilik hali - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 137-177 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill,s:475-498
14 • Hemşirelik süreci • Atılganlık/ Hayır Deme • Cinsellik ve cinsiyet • Çatışma çözümü • Sosyal psikoloji - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 137-177 -Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. - Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill, s: 342-376.
15 Ders Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

1. Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012

2. Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011

3. Arnold, E.C., Underman Boggs, K. (2016) Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA.

4. Feldman, R. S. (2011). Understanding Psychology. McGraw-Hill

5. Öğretim elemanının ders notları ve sunumları

 

Diğer Kaynaklar

1. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013

2. Birol L. Hemşirelik Süreci, Genişletilmiş 8. Baskı, Etki Matbaacılık Yay9ıncılık Ltd. Şti.,  2007

3. Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
3
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
12
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
18
Final / Sözlü Sınav
1
64
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest