HEM 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hemşirelik Esasları Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 108
Bahar
0
8
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sağlıklı/hasta bireye yönelik temel hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip hemşireler yetiştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Temel insan gereksinimleri doğrultusunda ve bütüncül bir yaklaşımla; sağlıklı/hasta bireyin bakım gereksinimini ve problemlerini tanımlayabilecek,
  • 2. Temel hemşirelik becerilerini belirli ilke ve yöntemler doğrultusunda uygulayabilecek,
  • 3. Sağlıklı/hasta bireyin bakım sürecini bir modele göre uygulayabilecek,
  • 4. Sağlıklı/hasta bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitimini uygulayabilecek,
  • 5. Sağlıklı/hasta bireyin bakımını ekip çalışması çerçevesinde uygulayabilecek
  • 6. Uygulama ortamında iletişim ve etkileşim becerilerini gösterebilecektir.
Tanımı Bu ders; Temel hemşirelik uygulamalarının, gerek labaratuar gerekse klinik ortamda geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanışma, Dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi - Ders hocasının ders, klinik beceri labaratuarı ortamını ve klinik ortamı tanıtımı ile ilgili sunumu
2 Asepsi ve Enfeksiyon kontrolü uygulamaları(Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 413-445 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 196-239 - Uygulama videoları
3 Sağlıklı/hasta bireyin hareket gereksinimi uygulamaları (Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 321-391 - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 321-391 - Uygulama videoları
4 Sağlıklı/hasta bireyin hijyen gereksinimi uygulamaları(Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011,314-358 - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 445-487 - Uygulama videoları
5 Yaşamsal bulgular (Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011,358-392 - Uygulama videoları
6 Yaşamsal bulgular (Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 625-663 - Uygulama videoları
7 Sıcak ve soğuk Uygulamalar (Labaratuaır çalışması ve klinik uygulama) - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 60-72 - Uygulama videoları
8 Ara Sınav
9 İlaç uygulamaları (Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 418-505 - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 761-811 - Uygulama videoları
10 Sıvı-elektrolit ve Asit-baz dengesi(Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 879-897 - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011, 245-262 - Uygulama videoları
11 Sağlıklı/hasta bireyin sıvı gereksinimi Kan transfüzyonu(Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 811-863 - Uygulama videoları
12 Sağlıklı/hasta bireyin solunum gereksinimi(Beceri Labaratuar çalışması ve klinik uygulama) - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 535-583 - Uygulama videoları
13 Sağlıklı/hasta bireyin boşaltım gereksinimi(Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011,606-635 - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 941-1057
14 Sağlıklı/hasta bireyin beslenme gereksinimi(Beceri Labaratuarı çalışması ve klinik uygulama) - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, 897-941 - Uygulama videoları
15 Dersin gözden geçirilmesi İlgili tüm kaynaklar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012

- Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2011

 

Diğer Kaynaklar

Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015

- Berman A., Synder S., Koizer B. Et al. Koizer&Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis, 2008

- Birol L. Hemşirelik Süreci, Genişletilmiş 8. Baskı, Etki Matbaacılık Yay9ıncılık Ltd. Şti.,  2007

- Craven R.F., Hirnle C.J. Fundamentals of Nursing, Human Health and Function, 6th ed., Lippincott, Williams and Wilkins, Phidelphia, 2009

- Harkreader H., Hogan MA. Fundamentals of Nursing, Caring and Clinical Judgement, St Louis: Saunders, 2004

- Taylor C., Lillis C., Lemore P. Et al. Fundamentals of Nursing- The Art and Science of Nursing Care, 6th ed., Phidelphia, J.B. Lippincott Company, 2008

- İlgili uygulama Videoları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
50
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest