HEM 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 112
Bahar
5
2
6
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, sindirim, endokrin, genital ve sinir sistemlerinin yapı ve işlevlerini, beslenme ve metabolizma kavramlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Sindirim sisteminin yapısını tanımlayabilecek ve işlevini açıklayabilecektir.
  • 2. Temel gıdaları ve eksikliklerinde ortaya çıkan durumları tanıyabilecektir.
  • 3. Uygun beslenme için dikkat edilmesi gerekenleri sayabilecektir
  • 4. Endokrin sistemin yapısını tanımlayabilecek ve işlevini açıklayabilecektir.
  • 5. Genital sistemin yapısını tanımlayabilecek ve işlevini açıklayabilecektir.
  • 6. Sinir sisteminin yapısını tanımlayabilecek ve işlevini açıklayabilecektir
  • 7. Duyu organlarının yapısını tanımlayabilecek ve işlevini açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders: sindirim, endokrin, genital,sinir sistemlerinin ve duyu organlarının anatomi, histoloji ve fizyolojilerini, beslenme ve metabolizmaya ilişkin biyokimyasal özellikleri kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı Sindirim sisteminin yapısı ve işlevi-1 -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.179-202 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.226-250 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 263-332)
2 Sindirim sisteminin yapısı ve işlevi -2 Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 s.227-246
3 Beslenme ve Metabolizma -Harper'ın Biyokimyası, -Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 s.247-258
4 Endokrin sistemin yapısı ve işlevi-1 -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.262-270 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.286-290 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 213-242)
5 Endokrin sistemin yapısı ve işlevi-2 Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 sf.259-292
6 Genital sistemin yapısı ve işlevi -1 -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.238-253 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.274-282 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 377-421)
7 Genital sistemin yapısı ve işlevi -2 Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014sf.293-310
8 Ara Sınav
9 Sinir sisteminin yapısı ve işlevi -1 -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.275-322 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.294-388 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 101-130)
10 Sinir sisteminin yapısı ve işlevi -2 Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 sf.71-94
11 Duyu organlarının yapısı ve işlevi -1 -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.332-349 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.394-406 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 447-470)
12 Duyu organlarının yapısı ve işlevi -2 Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014sf.95-116
13 Klinik Biyokimya
14 Homeostatik mekanizmalar ile genel entegre olgu çalışmaları Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014
15 Demonstrasyon, Genel Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014
Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri
Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009
Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014

Harper'ın Biyokimyası, Çev Ed Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan, Nobel Tıp Kitabevi, 2015

Diğer Kaynaklar

Sağlık ve Spor Yüksekokulları İçin İşlevsel Anatomi, Lokman Öztürk. Altın Nokta Yayınları, 2012
Fonksiyonel Anatomi: Baş, Boyun ve İç Organlar, Prof. Dr. Bedia SANCAK, Prof. Dr. Meserret CUMHUR. Güneş Tıp Kitabevi, 2012  ISBN: 9787064149
Tıp Fakültesi Öğrencileri için Gray’s anatomi, Drake R., Vogl AW., Mitchell AW. 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011.
İnsan Fizyolojisi, Çev.Ed: Serdar Demirgören. İzmir Güven Kitabevi, 2010

Guyton A.C., Hall J.E. Tıbbi Fizyoloji, Çeviri Editörleri: Hayrünisa Çavuşoğlu, Berrak Ç.Yeğen. Nobel Tıp Kitabevleri, 11. Baskı, İstanbul, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
16
Ödev
6
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
5
Ödev
6
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
1
23
    Toplam
230

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest