HEM 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 208
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri etik sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarını öğretmek amacıyla verilmektedir. Ayrıca öğrencinin sağlıkta kalite kapsamında yer alan hasta güvenliği konusunda farkındalığını geliştirmesini, bu konudaki bilgi ve becerileri artırmasını, sağlık kuruluşlarını hasta güvenliği açısından değerlendirmesini, hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasında rehberlik yapmayı, hasta güvenliği konusunda risk yaratan faktörleri belirlemesini, özellikle tıbbi hataların bildirilmesi ve sınıflandırılması bilincinin geliştirilmesini tartışmak, tıbbi hataların azaltılmasında ve tüm süreçlerde liderliği planlamasını, ayrıca çalışan sağlığı ve güvenliği konularının önemini kavramasını, hasta güvenliğinin hukuki boyutu konusunda farkındalığının artmasını, kök neden analizi gibi derinlemesine hata nedenlerine yönelik düşünme sürecini geliştirmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Hasta haklarını açıklayabir
  • 2. Sağlık personelinin hukuki sorumluluğunu açıklayabilir
  • 3. Mesleği ile ilgili etik kodları sıralayabilir
  • 4. Etik problemi tanımlayabilir
  • 5. Etik problemlere çözüm önerileri getirebilir
  • 6. İlaç hataları ve ilaç güvenliğini tartışabilir
  • 7. Enfeksiyonları, düşmeleri ve bası yaralarını önleme stratejilerini açıklayabilir
  • 8. Hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutunu tartışabilir
Tanımı Bu derste temel insan ve hasta hakları, sağlık personelinin hukuki sorumlulukları, sağlık sektöründe karşılaşılan etik problemler ve çözüm yolları tartışılacak, konular örnek vakalarla rol play yöntemi de kullanılarak ve konu ile ilgili videolar izlenerek grup tartışması şeklinde yürütülecektir. Ders ayrıca hasta güvenliğinde yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar, iletişim ve ekip çalışması, tıbbi hatalar, kök neden analizi, tıbbi cihaz, kan güvenliği ve güvenli hastane ortamı, ilaç hataları ve ilaç güvenliği, hasta düşmeleri ve yaralanmaları önleme stratejileri, basınç ülserleri ve enfeksiyonları önleme stratejileri, çalışan sağlığı, hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutunu kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 08.02.2018 Dersin Tanımı ve Dersten Beklentiler
2 15.02.2018 İnsan Hakları Hasta Hakları Hasta GüVenliğİ İle İlgili Temel Kavramlar Risk Analizi, Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Hasta Güvenliğinde Yüksek Riskli ve Öncelik Verilen Alanlar İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Hasta Hakları Yönetmeliği Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara, 139,196. AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx.
3 22.02.2018 Hasta Hakları Çocuk Hakları Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri Ülkemizde ve Yurtdışında Hasta Güvenliği Hasta Hakları Yönetmeliği Çocuk Hakları Sözleşmesi Hemşirelik Kanunu Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara ss:196,139 AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
4 01.03.2018 Sağlık Hukuğu Hemşirelik Yasası Tıbbi Hata Kavramı ve Boyutları, Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri Hasta Hakları Yönetmeliği Çocuk Hakları Sözleşmesi Hemşirelik Kanunu Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara ss:196,139 AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
5 Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu 08.03.2018 Hemşirelik Yasası Aydınlatılmış Onam Tıbbi Hatalar ve İstenmeyen Olaylar Hatalardan ve Raporlardan Öğrenme Tümer AR, Karacaoğlu E, Akçan R. Cerrahide aydınlatılmış onam ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, Ulusal Cerrahi Dergisi 2011;27(4):191-197 Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara, 19 AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
6 15.03.2018 Değerler ve Hemşirelik Bilimsel Bir Disiplin Olarak Etik Hemşirelikte Etik Kodlar KöK Neden Analizi ve Kullanılan Yöntemler Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar) AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
7 22.03.218 Sağlık Bakım Uygulamalarında Karşılaşılan Etik İkilemler-I Cihaz, Kan GüVenliğİ ve Güvenli Hastane Ortamı Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar) AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
8 Ara Sınav
9 03.04.2018 Sağlık Bakım Uygulamalarında Karşılaşılan Etik İkilemler-II İlaç Hataları ve İlaç Güvenliği Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar) AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
10 10.04.2018 Özel Durumlar ve Etik (Ötenazi, Kürtaj, Tüp Bebek, Yaşlı, Acil) Hasta Düşmeleri ve Yaralanmaları Önleme Stratejileri Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar) AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
11 17.04.2018 Özel Durumlar ve Etik (Organ Nakli, HIV,AIDS’li hastalar, Kanserli hastalar, Genetik) Basınç Ülserleri ve Enfeksiyonları Önleme Stratejileri Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar) AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
12 24.04.2018 Etik Kurullar Kalite ve Hasta Güvenliğini Geliştirme Arçları Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar) AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
13 Resmi Tatil
14 08.05.2018 Medyaya Yansıyan Etik Konulu Olguların Tartışılması Çalışma koşulları ve çalışan sağlığı AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
15 15.05.018 Etik Konusunda Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi Hasta GüVenliğİnin Etik ve Hukuki Boyutu AORN Guidelines for perioperative practice 2107 2016 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Dersi veren öğretim elemanın notları ve kitaplar

Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000.

Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003

Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001.

Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara.

Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)

Diğer Kaynaklar

Alasdair McIntyre,  A Short History of Ethics, 1998, British Library

Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010

Working Ethics: How to Be Fair in a Culturally Complex World, By Richard Rowson, Jessica Kingsley, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest