HEM 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 208
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri etik sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarını öğrenmeleri amacıyla verilmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Hasta haklarını açıklayabir
  • 2. Sağlık personelinin hukuki sorumluluğunu açıklayabilir
  • 3. Mesleği ile ilgili etik kodları sıralayabilir
  • 4. Etik problemi tanımlayabilir
  • 5. Etik problemlere çözüm önerileri getirebilir
  • 6. Etik ikilemler karşısında ne yapması gerektiğini açıklayabilir
Tanımı Bu derste temel insan ve hasta hakları, sağlık personelinin hukuki sorumlulukları, sağlık sektöründe karşılaşılan etik problemler ve çözüm yolları tartışılacak, konular örnek vakalarla rol play yöntemi de kullanılarak ve konu ile ilgili videolar izlenerek grup tartışması şeklinde yürütülecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve Dersten Beklentiler
2 İnsan Hakları Hasta Hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Hasta Hakları Yönetmeliği Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara, 139,196.
3 Hasta Hakları Çocuk Hakları Hasta Hakları Yönetmeliği Çocuk Hakları Sözleşmesi Hemşirelik Kanunu Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara ss:196,139
4 Sağlık Hukuğu Hemşirelik Yasası Hasta Hakları Yönetmeliği Çocuk Hakları Sözleşmesi Hemşirelik Kanunu Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara ss:196,139
5 Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu Hemşirelik Yasası Aydınlatılmış Onam Tümer AR, Karacaoğlu E, Akçan R. Cerrahide aydınlatılmış onam ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, Ulusal Cerrahi Dergisi 2011;27(4):191-197 Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara, 19
6 Değerler ve Hemşirelik Bilimsel Bir Disiplin Olarak Etik Hemşirelikte Etik Kodlar Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)
7 Vize
8 Sağlık Bakım Uygulamalarında Karşılaşılan Etik İkilemler-I Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)
9 Sağlık Bakım Uygulamalarında Karşılaşılan Etik İkilemler-II Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)
10 Özel Durumlar ve Etik (Ötenazi, Kürtaj, Tüp Bebek, Yaşlı, Acil) Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)
11 Özel Durumlar ve Etik (Organ Nakli, HIV,AIDS’li hastalar, Kanserli hastalar, Genetik) Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)
12 Etik Kurullar Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)
13 Medyaya Yansıyan Etik Konulu Olguların Tartışılması
14 Etik Konusunda Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Dersi veren öğretim elemanın notları ve kitaplar

Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000.

Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003

Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001.

Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara.

Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)

Diğer Kaynaklar

Alasdair McIntyre,  A Short History of Ethics, 1998, British Library

Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010

Working Ethics: How to Be Fair in a Culturally Complex World, By Richard Rowson, Jessica Kingsley, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest