HEM 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Değerlendirilmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 209
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; sağlık tanılamasına ve beslenmeye yönelik gerekli bilgi, tutum ve becerileri kazanarak sağlığı değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bireyin kapsamlı sağlık öyküsünü alabilecek
  • Bireyin yaşam bulgularını gelişimsel dönemlere göre değerlendirebilecek
  • Bütüncül bir yaklaşımla bireyin baştan-ayağa sistemik değerlendirmesini yapabilecek
  • Bireyin ruhsal ve sosyal yönden durumunu değerlendirebilecek
  • Temel besin öğelerini açıklayabilecek
  • Sağlık açısından dengeli ve yeterli beslenmenin önemini açıklayabilecek
  • Bazı özel durumlarda (gebelik, emziklilik, bebeklik, yaşlılık) beslenme ile ilgili durumu değerlendirebilecek
  • Bazı sağlık sorunlarında (diyabet, kronik böbrek yetmezliği, kanser) beslenme ile ilgili durumu değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders; sağlığın değerlendirilmesinde kültürün rolünü, sağlık değerlendirmesine yönelik kullanılan yöntemleri, sağlık öyküsünün alınmasını, fizik muayeneyi, gelişimsel dönemlere göre yaşam bulgularının değerlendirilmesini, bireyin baştan-ayağa sistemik ve ruhsal/sosyal yönden durumunu değerlendirmeyi ve ayrıca besin grupları, beden kitle indeksi, bazal metabolizma enerjisi, günlük enerji gereksiniminin hesaplanması, beslenme eğitimi, özel durumlarda ve hastalık durumlarında beslenme önerilerini kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Sağlığın değerlendirilmesine giriş ve değerlendirmede kültürün rolü  Beslenmeye Giriş, beslenme ve sağlık - Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012 -Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbaddem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm I- Beslenme İlkeleri, sayfa: 9
2  Sağlık değerlendirmesine yönelik kullanılan yöntemler  Temel besin grupları (Süt ve süt ürünleri, Et-yumurta-kurubaklagil grubu, Sebze ve meyve grubu, Ekmek ve tahıl grubu) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm II- Besinler, sayfa: 273-395
3  Sağlık öyküsü alma  Organik besin öğeleri (Proteinler, karbonhidratlar, yağlar) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm I- Beslenme İlkeleri, sayfa: 19, 37, 53.
4  Fiziksel muayene  Organik besin öğeleri (Yağda ve suda eriyen vitaminler) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm I- Beslenme İlkeleri, sayfa: 157- 237.
5  Yaşam bulgularının değerlendirilmesi  Ağrının değerlendirilmesi  İnorganik besin öğeleri (Mineraller) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm I- Beslenme İlkeleri, sayfa: 111-153.
6  Mental durumun değerlendirilmesi  Su ve Sağlık - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm I- Beslenme İlkeleri, sayfa: 109.
7  Baştan-ayağa sistemik değerlendirme -Saç, cilt ve tırnak değerlendirilmesi - Baş, boyun değerlendirilmesi  Enerji metabolizması, besinlerin enerji değerleri - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm I- Beslenme İlkeleri, sayfa: 83, 103.
8 Ara sınav
9  Baştan-ayağa sistemik değerlendirme - KBB, Akciğer ve solunum sistemi Değerlendirilmesi  Özel durumlarda beslenme (gebelikte ve emziklilikte beslenme, anne sütü ve emzirmenin önemi) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 453.
10  Baştan-ayağa sistemik değerlendirme - Kalp ve dolaşım sistemi değerlendirilmesi  Özel durumlarda beslenme (çocuklarda, ergenlerde, menopozda ve yaşlılarda beslenme) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 543.
11  Baştan-ayağa sistemik değerlendirme - Kas-iskelet sistemi ve hareket değerlendirmesi  Yeme bozuklukları ve obezite - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535.
12  Baştan-ayağa sistemik değerlendirme - Sinir sistemi değerlendirmesi  Hastalık durumlarında beslenme (kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme.
13  Baştan-ayağa sistemik değerlendirme - Karın ve Gastrointestinal sistem değerlendirmesi  Hastalık durumlarında beslenme (diabetes mellitus, fenilketonüri, malnütrisyon) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme.
14  Baştan-ayağa sistemik değerlendirme - Meme ve aksilla değerlendirmesi  Hastalık durumlarında beslenme (diyare ve konstipasyon, kanser) - Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014 - Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015 - Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013 -Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010 - Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 513.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

* Öğretim elemanının ders notları ve sunumları

*- Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014

- Bektaş H. (Çeviri), Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2015

- Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013

-Sabuncu N, Ay F. “Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi,Hasta Bakım ve

Takibi” ,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2

- Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012

Diğer Kaynaklar

*Ay F. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul; Medikal Yayıncılık, 2007

*Berman A., Synder S., Koizer B. Et al. Koizer&Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis, 2008

*Birol L. Hemşirelik Süreci, Genişletilmiş 8. Baskı, Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.,  2007

Kurban M. ve Kaynak Ş. Genel Beslenme. Palme Yayıncılık, 2005.

- Kutluay Merdol T. “Temel Beslenme ve Diyetetik”. Güneş Tıp Kitabevi, 2015.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
8
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest