HEM 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İç Hastalıkları Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 211
Güz
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin iç hastalıkları ve bu hastalıklarda uygulanan hemşirelik yaklaşımlarına yönelik bilgi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Sistemlere yönelik kronik hastalıkları açıklayabilir
  • 2. Sistemlere yönelik kronik hastalıklarda uygulanması gereken hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilir,
  • 3. Sıvı elektrolit dengesizliklerinde hemşirelik yaklaşımını sıralayabilir,
  • 4. Kronik ağrısı olan bireyin hemşirelik yaklaşımını açıklayabilir
  • 5. Asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımını açıklayabilir,
  • 6. Akut ve kronik dahili hastalığı olan bireyin bakımında hemşirelik sürecini kullanabilir,
  • 7. Şok tablosundaki bireyin hemşirelik yaklaşımını sıralayabilir
  • 8. Stresin organizma üzerine olan etkisini açıklayabilir.
Tanımı Bu ders iç hastalıkları sorunu olan bireylere uygun hemşirelik yaklaşımında bulunabilmek için gerekli olan teorik bilgileri (hastalıkların fizyolojisi, patolojisi, tanı-tedavi yöntemleri, hemşirelik bakımı, korunma ve rehabilitasyon) kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Homeostazis-Stres Sağlık Eğitimi/Taburculuk Eğitimi -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:47-61,61-77
2 Sıvı-elektrolit Dengesi-Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Asit-Baz Dengesi-Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Şok ve Hemşirelik Bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:149-167,167-183
3 Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı Ölüm ve Ölüme Yaklaşan Hastaya Bakım Kronik Ağrı ve Hemşirelik Bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:127-149,211-221
4 Onkoloji ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Kanserden Korunma-Erken Tanı, Kanser Tedavileri ve Hemşirelik Bakımı) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:183-211
5 Endokrin Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Diyabetes Mellitus) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:769-807
6 Kardiyovasküler Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Anjina Pektoris, Akut Miyokard İnfarktüsü, Ritm Bozuklukları, Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:387-563
7 Ara Sınav
8 Solunum Sistemi ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Pnömoni, Astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Pulmoner Emboli) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:323-387
9 Gastrointestinal Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Gastritler, Peptik Ülser, Karaciğer Sirozu) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:625-709
10 Kas İskelet Sistemi ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Osteoporoz, Osteoartrit) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:1227-1333
11 Sinir Sistemi ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Kafa İçi Basıncı Artma Sendromu, Serebro-Vasküler Hastalıklar) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:1103-1227
12 İmmün Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (HIV Enfeksiyonu, Allerjik Hastalıklar) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:947-985
13 Ürogenital Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Akut-Kronik Böbrek Yetmezliği, Periton Diyalizi, Hemodiyaliz) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:843-917
14 Hematolojik Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Eritrosit Hastalıkları, Lökosit Hastalıkları, Kanama Bozuklukları) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:563-625
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014

Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri , İstanbul, 2012

Diğer Kaynaklar

İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G,Ünal S. İç Hastalıkları, Güneş Kitapevi, İstanbul, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
3
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
10
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest