HEM 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 212
Bahar
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin gebeliğin oluşumu, doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönem ve kadının tüm yaşam dönemlerindeki sağlığı ve hastalıklarını anlama, tanımlayabilme, bilgi ve becerilerini analiz edebilmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kadın sağlığı ve doğum hemşireliğinin rollerini sıralayabilir,
  • Kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri açıklayabilir,
  • Türkiye’de ve dünyada kadınların statülerini ve üreme sağlığı sorunlarını tanımlayabilir,
  • Kadın-erkek üreme sisteminin anatomisini açıklayabilir,
  • Kadın-erkek üreme sisteminin fizyolojisini açıklayabilir,
  • Kadının, fetüsün ve yeni doğanın sağlığındaki anormal durumları tanımlayabilir,
  • Gebelik, doğum, doğum sonu dönem, yeni doğan ve kadının tüm yaşam sürecinde hemşirelik bakım planını yapabilir
  • Kadın sağlığı ve aile planlamasına yönelik danışmanlığın içeriğini açıklayabilir
Tanımı Bu ders kadın sağlığının önemini, kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisini, gebeliğin fizyolojisini, gebelikte annenin fizyolojisini, doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası hemşirelik yaklaşımlarını, jinekolojide tanı, tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımına ilişkin bilgileri kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma-Dersin tanıtımı Kadın sağlığının önemi ve hemşirelik Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
2 Kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörler Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
3 Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
4 Gebeliğin fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
5 Doğum öncesi bakım, riskli gebelikler Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
6 Doğum eylemi ve bakımı, özel bakım gerektiren yenidoğan Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
7 Vize
8 Puerperium ve laktasyon, puerperal dönemde riskli durumlar Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
9 Aile planlaması Kadın hayatının devreleri Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
10 Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
11 Üreme siklusu anomalileri Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
12 Üreme organlarının anatomik ve fonksiyonel anomalileri Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
13 Bening jinekolojik değişiklikler Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
14 Üreme sistemi kanserleri Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

Erenus M., Yoldemir (2008). Netter Obstetr, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı, Güneş Yayınevi, İstanbul.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest