HEM 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 213
Güz
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, cerrahi yolla tedavi edilmesi gereken hastalara ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımına, eğitimine ve rehabilitasyonuna ilişkin bilgi, tutum ve beceri kazanmaları amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cerrahi hemşireliğinde yeni ve kanıta dayalı bilgiye ulaşabilecek ve bireysel gelişimini sürdürebilir.
  • Cerrahi hastasının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımını tartışabilir
  • Cerrahi hastasında ameliyat sonrası dönemde ameliyata özel gelişebilecek komplikasyonları açıklayabilir
  • Cerrahi hastalıklar konusunda temel teorik kavramları, ilke ve kurallarını tanımlayabilir
  • Cerrahi hastasının ameliyat öncesi dönemde fizyolojik, psikolojik ve yasal hazırlığını açıklayabilir,
  • Cerrahi hastasının ameliyat sırası dönemde bakımını yürütebilecek bilgiyi açıklayabilir
Tanımı Bu ders, cerrahi hemşireliğine temel kavramları, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, cerrahi hastasında beslenme, cerrahi alan enfeksiyonları, yara ve yara iyileşmesi, cerrahi girişim gerektiren hastalıklarda ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Cerrahinin tarihsel süreci, cerrahi hemşiresinin rol ve sorumlulukları Cerrahi hemşireliğinde temel kavramlar Cerrahi asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ve hemşirenin rolü -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014,ss: 221-307 -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I, Nobel Tıp Kitabevleri, 2012 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014 .
2 Perioperatif hemşirelik yaklaşımları: Ameliyat öncesi dönemde hemşirelik yaklaşımları Ameliyat sırasında hemşirelik hemşirelik yaklaşımları Ameliyat sonrasında hemşirelik yaklaşımları -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
3 Kanıta Dayalı Hemşirelik Cerrahi hastasında ağrı yönetimi -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
4 Ameliyat olacak/olan hastada: Enteral beslenme ve hemşirelik yaklaşımları Paranteral beslenme ve hemşirelik yaklaşımları -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
5 Doku zedelenmesi, yara iyileşmesi ve yara bakımı Yanık ve hemşirelik bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
6 Cerrahi alan enfeksiyonları ve hemşirelik girişimleri Karsinogenesiz Onkolojik cerrahinin temel kavramları -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
7 Tiroid ve meme cerrahisinde hemşirelik yaklaşımları Cerrahi girişim gerektiren solunum hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
8 Ara Sınav
9 Travmalar – cerrahi girişim gerektiren kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
10 Cerrahi girişim gerektiren Gastrointestinal Sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
11 Cerrahi girişim gerektiren Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
12 Cerrahi girişim gerektiren sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Cerrahi girişim gerektiren Üriner sistem sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
13 Organ nakli, Organ nakli öncesi/sırası ve sonrası hemşirelik bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
14 Cerrahide Etik ve yasal Konular -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014, ss: 221-307 -Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014
15 Dersin Gözden geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı

1.Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016

2.Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014

3.Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I, Nobel Tıp Kitabevleri, 2012

4.Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014.

Diğer Kaynaklar

1.Smeltzer S.C., Hinkle J.L., Bare, B.G., Cheever K.H. .Brunner & Suddarth's Testbook of Medical Surgical Nursing.Editors: 12th edition: Linpincott Williams & Wilkins. China. 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
13
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest