HEM 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 214
Bahar
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin çocuğa ilişkin sorunlar ve sorunların ortaya çıkmasına yol açan etmenleri fark etmesi, Ülkemizde, çocuk ve aile sağlığını korumaya yönelik hizmetleri tanıması, Çocuğu, fiziksel, duygusal, sosyal yönleri ve ailesi ile birlikte bir bütün olarak değerlendirmenin önemini kavraması, Sağlıklı ve hasta çocukların bakımı konusunda kuramsal bilgileri kazanması, Çocuğun bakımına yönelik işlemlerle ilgili bilgi kazanması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çocukluk dönemine özgü hastalıkları açıklayabilir.
  • Çocuğa özel hemşirelik uygulamalarını açıklayabilir
  • Çocuk ve ailesinin sağlık gereksinimlerine yönelik hemşirelik sürecini uygulayabilir,
  • Çocuk, aile ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile etkili iletişim kurma yollarını açıklayabilir
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşiresinin rol ve işlevlerini sıralayabilir,
  • Çocuk sağlığını etkileyen faktörlere yönelik strateji geliştirebilir,
  • Çocuk sağlığını değerlendirebilme ve tanılayabilir,
  • Pediatri hemşireliği ile ilgili temel kuram ve kavramları açıklayabilir,
Tanımı Bu ders çocuk sağlığı ve hastalıklarına giriş, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı sorunları, pediatri hemşireliğinin standartları, rolleri, etik ve yasal sorunlar, yüksek riskli çocuk ve aile, yaşlara göre büyüme ve gelişme, taramalar ve sağlşık eğitimi, hastaneye yatan çocuk, ailesi ve hemşire, hemşirelik süreci, çocuklarda sık görülen ruhsal sorunlar, kazalar ve zehirlenmeler, pediatride ilaç uygulamalrı, pediatride sıvı-elektrolit dengesi, beslenme bozukluğu olan çocuk, normal ve yüksek riskli yenidoğan, konjenital defektli yenidoğan, enfeksiyon hastalıkları, onkolojik sorunu olan çocuk, solunum sistemi sorunu olan çocuk, endokrin sistem sorunu olan çocuk, kollajen doku hastalığı olan çocuk, hematolojik sorunu olan kollajen doku hastalığı olan çocuk, hematolojik sorunu olan çocuk, kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk, genitoüriner sistem sorunu olan çocuk, genetik sorunu olan çocuk, nörolojik sistem sorunu olan çocuk, deri hastalığı olan çocukların durumları konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk sağlığı ve hastalıklarına giriş, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı sorunları Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
2 Pediatri hemşireliğinin standartları, rolleri, etik ve yasal sorunlar Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
3 Yüksek riskli çocuk ve aile, yaşlara göre büyüme ve gelişme Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
4 Taramalar ve sağlık eğitimi, hastaneye yatan çocuk, ailesi ve hemşire, hemşirelik süreci Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
5 Çocuklarda sık görülen ruhsal sorunlar, kazalar ve zehirlenmeler Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
6 Pediatride ilaç uygulamalrı, pediatride sıvı-elektrolit dengesi Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
7 Beslenme bozukluğu olan çocuk, normal ve yüksek riskli yenidoğan Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
8 Ara sınav
9 Konjenital defektli yenidoğan, Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
10 Enfeksiyon hastalıkları, Onkolojik sorunu olan çocuk Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
11 Nörolojik sistem sorunu olan çocuk, deri hastalığı olan çocukların durumları Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
12 Solunum sistemi sorunu olan çocuk, endokrin sistem sorunu olan çocuk Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
13 Hematolojik sorunu olan kollajen doku hastalığı olan çocuk, hematolojik sorunu olan çocuk Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
14 Kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk, genitoüriner sistem sorunu olan çocuk, genetik sorunu olan çocuk. Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.

Diğer Kaynaklar

Potts N.L., Mandleco B.L. (2002) Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Unites States of America, Delmar.

- Conk Z. , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları El Kitabı, İstanbul, 1997.

- Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul.

- Baker RC. (2003). Birinci Basamak Pediyatri Sağlam Çocuk Bakımı. (Türkçe Çeviri).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest