HEM 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 215
Güz
0
8
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, iç hastalıkları hemşireliği ve cerrahi hastalıkları hemşireliği derslerinde edindiği güncel kanıt temelli teorik bilgiyi klinik uygulamada hasta bakımına entegre etmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. İç ve cerrahi hastalıkları alanına ilişkin, bakım verdiği hastanın verilerini analiz edip uygun hemşirelik girişimlerine karar verebilir
  • 2. İç ve cerrahi hastalıkları sorunu olan hastaya verilen hemşirelik bakımında fizyopatoloji bilgisini kullanarak hemşirelik girişimlerinin gerekçelerini açıklayabilir
  • 3. Cerrahi girişimin hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirerek gerekli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir
  • 4. Dahili hastalıkların hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirerek gerekli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir
  • 5. Sağlıklı/hasta birey ve aileye vereceği eğitimlerde İç ve cerrahi alanına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri kullanabilir
Tanımı İç ve cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulama alanları olan Dahiliye servisleri ve dahili poliklinikler, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Dermatoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Dahili yoğun bakımlar, Hemodiyaliz, EKG ve Endoskopi ünitelerinde, Genel Cerrahi, Ortopedi, GKDC, Nöroşirurji Üroloji, KBB, Klinikleri, Acil servisler, Ameliyathane ve Yoğun Bakımlarda hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
2 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
3 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
4 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
5 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
6 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
7 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
8 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
9 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
10 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
11 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
12 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
13 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
14 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
37
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest