HEM 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 220
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, ameliyathane hemşiresinin rol ve sorumlulukları, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliği, ve intraoperatif hasta bakımı, yoğun bakımda hastanın izlemi, yoğun bakım gerektiren hastalarda sistemlere yönelik yönelik görülen sorunlar ve bu sorunlarda hemşirelik yaklaşımları, konularında güncel ve kanıt temelli bilgi kazanmaları amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Ameliyathane hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayabilir
  • 2. Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini açıklayabilir
  • 3. Ameliyathane hasta bakım sürecini tartışabilir
  • 4. Yoğun bakım ünitesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilir
  • 5. Yoğun bakımda takip edilen hastanın sistemlere yönelik sorunlarında uygun hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilir
  • 6. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastanın nutrisyon gereksinimini tartışabilir
  • 7. Bilinçsiz hasta bakımında uygun hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilir
Tanımı Bu ders; ameliyathane yapı, mimarisi ve yönetimini, ameliyathanede hasta pozisyonlarını, ameliyathane hemşiresininnin görev yetki ve sorumluluklarını, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini, yoğun bakımda takip edilen hastalarda sık görülen kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik sorunlar ve hemşirelik yaklaşımlarını, bilinçsiz hasta bakımında uygun hemşirelik yaklaşımlarını, yoğun bakım hastasının nutrisyonel gereksinimlerini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 09.02.2018 Dersin Tanıtımı Van Gıerabergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2015
2 Ameliyathane mimarasi, organizasyon ve yönetimi 16.02.2018 Yoğun Bakım Ünitesi Organizasyonu ve Yönetimi Kritik Hastanın Monitorizasyonu O’Gara PT, (Çev. Kahveci F). “Kardiyovasküler Sorunlar ve Koroner Bakım”, Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı, Irwin RS, Rippe JM (Çev.Edt. Tulunay M, Cuhruk H ),Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014, ss:327-491.
3 Ameliyathane ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları AORN, EORNA ve Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneklerinin Tanıtımı Ameliyathanede kayıt ve dökümantasyon 23.02.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Kardiyovasküler Sorunlar ve Koroner Bakım Van Gıerabergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2015
4 Ameliyathane temizliği ve dezenfeksiyonu Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri 02.03.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Nörolojik Sorunlar Madison JM, Irwin RS (Çev. Ünal L). “Yoğun Bakım Ünitesinde Pulmoner Sorunlar”, Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı, Irwin RS, Rippe JM (Çev.Edt. Tulunay M, Cuhruk H ),Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014, ss:491-867.
5 Ameliyathanede Kanama Kontrolü 09.03.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Endokrin Sorunlar Van Gıerabergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2015
6 Ameliyathanede ısı kontrolü Hipotermi ve malign hipertermi 16.03.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Multupl Travmaların Yönetimi Drachman DA, (Çev. Korfalı G). “Yoğun Bakımda Nörolojik Sorunlar”, Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı, Irwin RS, Rippe JM (Çev.Edt. Tulunay M, Cuhruk H ), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014, ss:1955-2045.
7 Anestezi çeşitleri ve komplikasyonları 23.03.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Sorunlar Van Gıerabergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2015
8 Ara Sınav
9 Ameliyathanede Hasta pozisyonları 30.03.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Pulmoner Sorunlar Nompleggi DJ (Başar H),”Metabolizma/Nütrisyon”, Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı, Irwin RS, Rippe JM (Çev.Edt. Tulunay M, Cuhruk H ), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014, ss:2181-2217.
10 Ameliyathanede hasta pozisyonlarına bağlı komplikasyonların (Basınç yarası, DVT vb) önlenmesinde hemşirenin sorumlulukları 05.04.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Hava Yolu Uygulaması Arteryal Kan Gazları Van Gıerabergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2015
11 Ameliyathane Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde hemşirenin rol ve sorumlulukları 12.04.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Ağrı Yönetimi Heard O,S, Hudlin M,M. (Çev. Yelken B). “Hava Yolu Yönetimi ve Endotrakeal Entübasyon”, Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı, Irwin RS, Rippe JM (Çev.Edt. Tulunay M, Cuhruk H ), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014, ss:3-19.
12 Ameliyathanede hasta güvenliği ve hemşirenin sorumlulukları Güvenli cerrahi kontrol listesi 19.04.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yaraları Van Gıerabergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2015
13 Ameliyathanede çalışan güvenliği ve hemşirenin sorumlulukları 26.04.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral ve Parenteral Nutrisyon Heard O,S, Hudlin M,M. (Çev. Yelken B). “Hava Yolu Yönetimi ve Endotrakeal Entübasyon”, Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı, Irwin RS, Rippe JM (Çev.Edt. Tulunay M, Cuhruk H ), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014, ss:3-19. Clive DM (Çev. Oral M). “Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Sorunlar”, Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı, Irwin RS, Rippe JM (Çev.Edt. Tulunay M, Cuhruk H ), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014, ss:867-986.
14 Ameliyathanede mayo masasının hazırlanması 04.05.2018 Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinçsiz Hasta Bakımında Hemşirelik Yaklaşımları Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum ve Ajitasyon Van Gıerabergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2015
15 11.05.2018 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Irwin ve Rippe’nin Yoğun Bakım Tıbbı, Irwin RS, Rippe JM (Çev.Edt. Tulunay M, Cuhruk H ),  Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014

Van Gıerabergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2015

Diğer Kaynaklar

1.     Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014

2.     Erdil F, Elbaş Ö. N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 4. Baskı, 2001

3.     Haigh H. Perioperative standards and recommended practices. 2010 edition, AORN; 2010

4.     Rothrock C. R. Alexander's Care of the Patient in Surgery, fourteenth edition, Elsevier mosby, 2010. 

5.     Center For Disease Control (CDC) http://www.cdc.gov/, Ekim 2011 4.

6.     American Hospital Association (AHA) http://www.aha.org/, Ekim 2011 5.

7.     Akyol AD. Yoğun Bakım Hemşireliği, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, 2017.

8.     Sezen A, Temiz G, Güngör MD. Yoğun Bakım Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri, 2015.

9.     Özcengiz D. Yoğun Bakım El Kitabı, Nobel Tıp Kitapevleri, 2011.

10.   McCann J.A.S., Moreau D. Critical Care Nursing Made Incredibly Easy, 2nd edition, Lippincott Williams&Wilkins, USA, 2008.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest