HEM 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halk Sağlığı Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 312
Bahar
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, halk sağlığı hemşireliğinin temel bilgi, kavram ve ilkelerini, ülkenin temel sistemi doğrultusunda kullanabilmeyi; her yaş grubundaki bireylerin yaşadıkları ve çalıştıkları tüm alanlarda sağlığının geliştirilmesini ele alarak profesyonel hemşirelik rollerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Halk sağlığı kavramını tanımlayabilir,
  • 2. Ülkenin sağlık organizasyonunu açıklayabilir,
  • 3. Birey, aile ve toplum sağlının korunması için yapılması gereken hemşirelik hizmetlerini tanımlayabilir,
  • 4. Çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini sıralayabilir,
  • 5. Sağlık açısından riskli grupları ve bu grupların sağlının korunması için yapılması
  • 5. Sağlık açısından riskli grupları ve bu grupların sağlının korunması için yapılması gereken hemşirelik hizmetlerini tanımlayabilir,
  • 6. Okul sağlığı ve işçi sağlığına ilişkin ilke ve uygulamaları açıklayabilir,
Tanımı Bu ders, halk sağlığı, toplum sağlığı ve tanılanması kavramlarını, farklı yaş ve cinsiyetlere özel sağlığı geliştirmede hemşirenin rollerini, halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanlarından olan, aile sağlığı hemşireliği, evde bakım hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği ve işçi sağlığı hemşireliği konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı Halk Sağlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesi Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 5-28
2 Halk sağlığı hemşireliği ile ilgili kavramlar Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 29-40
3 Toplumu tanıma, toplumsal kaynakların kullanılması Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 65-77
4 Toplumda görülen önemli sosyal, bulaşıcı ve kronik hastalıklar Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 257-272
5 Çevre sağlığı Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 243-246
6 Aile sağlığı hemşireliği, Evde bakımda halk sağlığı hemşireliği Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 41-63
7 Bebek, Çocuk ve Adölesan sağlığı Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 78-91
8 Ara Sınav
9 Kadın, Erkek ve Yaşlı sağlığı Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 118-155
10 Toplum ruh sağlığı Halk Sağlığı Ders Kitabı, Prof. Dr. Sevim Yumuturug, 1988; 1.Stanhope M, Lancester J, 1996, Community Health Nursing, Mosby
11 İş sağlığı Halk Sağlığı Ders Kitabı, Prof. Dr. Sevim Yumuturug, 1988; 1.Stanhope M, Lancester J, 1996, Community Health Nursing, Mosby
12 Okul sağlığı Halk Sağlığı Ders Kitabı, Prof. Dr. Sevim Yumuturug, 1988; 1.Stanhope M, Lancester J, 1996, Community Health Nursing, Mosby
13 Vaka Yönetimi Program Yönetimi Kalite Yönetimi Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 301-334
14 Sağlık Ekonomisi Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, sy: 218-234
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Erci B (2016).  Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi, 2. baskı

Diğer Kaynaklar

1.Stanhope M, Lancester J, 1996, Community Health Nursing, Mosby

2.Bertan, M. Güler Ç, 1995, Halk Sağlığı Temel Bilgiler,

3. Erefe İ. (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları No=14, İstanbul

4. Güler Ç, Akın L (2006). Halk Sağlığı: Temel Bilgiler. Hacettepe Yayınları

5. Hitchcock J, Schubert P, Thomas S (2003). Community Health Nursing, 2. Baskı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest