HEM 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halk Sağlığı Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 312
Bahar
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, halk sağlığı hemşireliğinin temel bilgi, kavram ve ilkelerini, ülkenin temel sistemi doğrultusunda kullanabilmeyi; her yaş grubundaki bireylerin yaşadıkları ve çalıştıkları tüm alanlarda sağlığının geliştirilmesini ele alarak profesyonel hemşirelik rollerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Halk sağlığı kavramını tanımlayabilir,
  • 2. Halk sağlığı hemşiresinin rol ve işlevlerini tanımlayabilir
  • 3. Ülkenin sağlık organizasyonunu açıklayabilir,
  • 4. Birey, aile ve toplum sağlının korunması için yapılması gereken hemşirelik hizmetlerini tanımlayabilir,
  • 5. Çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini sıralayabilir,
  • 6. Sağlık açısından riskli grupları ve bu grupların sağlının korunması için yapılması gereken hizmetleri tanımlayabilir,
  • 7. Okul sağlığı, işçi sağlığı ve evde bakıma ilişkin ilke ve uygulamaları açıklayabilir
  • 8. Sağlığı koruma programlarını açıklayabilir.
Tanımı Bu ders, halk sağlığı, toplum sağlığı ve tanılanması kavramlarını, farklı yaş ve cinsiyetlere özel sağlığı geliştirmede hemşirenin rollerini, halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanlarından olan, aile sağlığı hemşireliği, evde bakım hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği ve işçi sağlığı hemşireliği konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı Halk sağlığının tarihsel gelişimi Halk sağlığı hemşireliği tanımı, rolleri ve hizmet alanları Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
2 Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) Kavramı Türkiye'de Sağlık Politikaları Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006 Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986.
3 Sağlık, İnsan ve Çevre Etkileşimi Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
4 Ara sınav I Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
5 Dünyada ve Ülkemizde Çevre Sağlığı Sorunları Çevre Sağlığı Konusunda Halk Sağlığı Hemşiresinin Görevleri Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
6 Ara sınav II Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
7 Toplum Tanılama Epidemiyolojik Kavramlar Nüfus ve nüfus sorunları Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
8 Toplum Hemşireliği Süreci Toplum beslenmesi Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
9 Aile Hemşireliği Süreci Ev ziyareti tekniği Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
10 Erken tanı hizmetleri Kadın sağlığı, üreme sağlığı ve aile planlaması Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
11 Anne ve çocuk sağlığında risk yaklaşımı Birinci basamak sağlık hizmetlerinde doğum öncesi bakım Birinci basamak sağlık hizmetlerinde doğum sonrası bakım Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
12 Dünyada ve ülkemizde bebek ve çocuk sağlığı Ülkemizde 0-6 yaş çocukların durumu Türkiye’de çocuk sağlığı hizmetleri ve izlem Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
13 Ülkemizde bağışıklama hizmetleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Denetim Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Kayıtlar Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
14 Risk yaklaşımı ile adölesan sağlığı Okul sağlığı Hizmetleri ve hemşireliği Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
15 İşçi sağlığı ve iş yeri hemşireliği Risk yaklaşımı ile yaşlı sağlığı Evde bakım hizmetleri Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Güler Ç.,AkınL.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.HacettepeÜni.Yayınları,Ankara 2006.

Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993.

Diğer Kaynaklar

1.     Stanhope M, Lancester J, 1996, Community Health Nursing, Mosby

2.     Bertan, M. Güler Ç, 1995, Halk Sağlığı Temel Bilgiler,

3.     Erefe İ. (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları No=14, İstanbul

4.        Öztek, Z., Kubilay, G., 1995. Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Ankara

5.        Sağlık ve Toplum Dergileri ,Erişim Adresi: www.ssyv.org.tr

6.        Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000

7.        Gülesen. 0., Epidemiyoloji Bursa Üni. Yayınları, No.2-013-0043, Bursa 1981.

8.        Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing: Caring in Action,Second Edition,2003

9.        Aksakoğlu G.(2008). Bulaşıcı Hastalıklarla Savaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Üçüncü Yazım, İzmir.

Aksayan S, Bahar Z, Bayık A .Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı.Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul 2000.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
45
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest