HEM 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Geriatri ve Evde Bakım Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 313
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; Sağlıklı/hasta yaşlıların etkin hemşirelik bakımını planlanması, uygulaması, değerlendirmesi ile evlerinde/ bakım evlerinde her yaş grubundaki bireylere gerekli olan bakım hizmetini saptaması, planlaması, uygulaması ve değerlendirmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Yaşlı bireyin sağlık sorunları/gereksinimlerini tanılamada kullanılacak yol ve yöntemleri açıklayabilecek,
  • 2. Yaşlının gereksinim ve sağlık sorunlarına yönelik hemşirelik bakımının planlanmasını ve yönetilmesini tartışabilecek,
  • 3. Yaşlıya yönelik hemşirelik girişimlerinde bulunarak sonuçları değerlendirebilecek,
  • 4. Evde bakım kavramını, evde bakımda genel ilkeleri açıklayabilecek,
  • 5. Dünyada ve Türkiye’deki evde bakım hizmetlerini açıklayabilecek,
  • 6. Evde bakımda yasal, etik ve politik konuları tartışabilecek,
  • 7. Evde/Bakım Evlerindeki bireylerin bakımını uygulayabilecektir.
Tanımı Bu ders; öğrencilerin sağlıklı/hasta yaşlılar ve evde/bakım evlerinde bakım gereksinimi olan her yaştaki bireylerin ; uygun hemşirelik bakımının planlanması, yönetimi ile ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlayan bilgi ve becerileri içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Tanışma ve Dersin İşleyişi -Yaşlılık Kavramı ve Teorileri, Geriatride Temel Prensipler - Kalınkara V. ”Temel Gerontoloji:Yaşlılık Bilimi”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011, 157-192- Karadakovan A.(Çeviri Editörü), “Yaşlı Bakımı Hemşireliği”, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015
2 -Türkiye'de yaşlı nüfus ile ilgili temel göstergeler -Yaşlılıkla İlgili Politika Ve Mevzuatlar - Kalınkara V. ”Temel Gerontoloji:Yaşlılık Bilimi”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011, 157-192- Karadakovan A.(Çeviri Editörü), “Yaşlı Bakımı Hemşireliği”, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015
3 -Geriatrik Hastalıkların Psikososyal Gereksinimleri (Yaşlı Bireyler İçin Sağlık Ve Sosyal Hizmetler) -Geriatri/gerontoloji hemşireliği rol ve sorumlulukları - Kalınkara V. ”Temel Gerontoloji:Yaşlılık Bilimi”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011, 157-192- Karadakovan A.(Çeviri Editörü), “Yaşlı Bakımı Hemşireliği”, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015
4 -Yaşlı Bireyde Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler -Yaşlılıkta Günlük Yaşam Aktiviteleri - Arıoğlu S.(Editör), “Geriatri ve Gerontoloji”, Nobel Tıp Kitapevleri, 2006, 953-1005, 637-763 - Karadakovan A.(Çeviri Editörü), “Yaşlı Bakımı Hemşireliği”, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015
5 - Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklarda Bakım (Demans ve Bakımı) - Arıoğlu S.(Editör), “Geriatri ve Gerontoloji”, Nobel Tıp Kitapevleri, 2006, 953-1005, 637-763 - Karadakovan A.(Çeviri Editörü), “Yaşlı Bakımı Hemşireliği”, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015
6 -Yaşlıda kas iskelet sistemi hastalıklarında bakım (Osteoporoz ve Bakımı) - Karadakovan A.(Çeviri Editörü), “Yaşlı Bakımı Hemşireliği”, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015
7 -Yaşlılarda KBB, Göz hastalıkları ve bakımı, Yaşlılarda Ev Kazalarının ve Düşmelerin Önlenmesi -Yaşlılarda İlaç Kullanımı - Kalınkara V. ”Temel Gerontoloji:Yaşlılık Bilimi”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011, 135-155 - Karadakovan A.(Çeviri Editörü), “Yaşlı Bakımı Hemşireliği”, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015
8 ARA SINAV
9 Yaşlı Bakımında Etik Konular ve Yaşlı İstismarı, Yatağa Bağımlı Yaşlı Hasta Bakımı - Fadıloğlu Ç. ve ark. “Evde Sağlık ve Bakım”, , Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara, 2013, 3-55.
10 Evde Bakım Kavramı, Evde Bakımın Gelişimi -Evde Bakımda Genel İlkeler- Evde Bakımda Yasal, Etik Ve Politik Konular -Dünyada Ve Ülkemizde Evde Bakım Hizmetleri - Fadıloğlu Ç. ve ark. “Evde Sağlık ve Bakım”, Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara, 2013, 3-55.
11 - Evde Bakımda Hemşirenin Rolü Ve Sorumlulukları - Evde Bakım Uygulamaları - Fadıloğlu Ç. ve ark. “Evde Sağlık ve Bakım”, Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara, 2013, 3-55.
12 - Evde Bakım Gereksinimi Olan Gruplar Ve Bu Gruplara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri - Fadıloğlu Ç. ve ark. “Evde Sağlık ve Bakım”, , Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara, 2013, 241-325
13 - Evde Bakım Gereksinimi Olan Gruplar Ve Bu Gruplara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri - Yaşlı Bireylerin Evde Bakımı - Fadıloğlu Ç. ve ark. “Evde Sağlık ve Bakım”, Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara, 2013, 241-325.
14 - Öğrencilerin Ailelerinin Yaşadığı Bölgedeki Evde Bakım Ve Sağlık Hizmetlerini Tanıtması - Fadıloğlu Ç. ve ark. “Evde Sağlık ve Bakım”, Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara, 2013
15 Dersin gözden geçirilmesi - Fadıloğlu Ç. ve ark. “Evde Sağlık ve Bakım”, Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara, 2013
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

- Arıoğlu S.(Editör), “Geriatri ve Gerontoloji”, Nobel Tıp Kitapevleri, 2006

- Fadıloğlu Ç. ve ark. “Evde Sağlık ve Bakım”,  Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara, 2013

- Kalınkara V. ”Temel Gerontoloji:Yaşlılık Bilimi”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011

- Karadakovan A.(Çeviri Editörü), “Yaşlı Bakımı Hemşireliği”, Nobel Akademi Yayıncılık,  Ankara, 2015

- Öğretim elemanının ders notları ve sunumları

Diğer Kaynaklar

 - Karadeniz G. “Yaşlıda Evde Bakım”, Göktuğ Yayıncılık, 2007

- Özer Ö. ve Şantaş F, (2012). Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
1
19
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest