HEM 318 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Alanında Araştırma- II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 318
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; kanıta dayalı hemşireliğin önemini kavraması, Kanıt düzeylerini, kanıt düzeyi yüksek araştırmalara ulaşmayı, klinik soru geliştirebilmeyi, klinik karar verme sürecini, teori ve modellerini ve klinik karar vermeyi etkileyen faktörleri bilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Klinik karar verme modellerini açıklayabilir
  • 2. Klinik karar verme sürecini tartışabilir
  • 3. Klink arar verme ve önemini açıklayabilir
  • 4. Kanıta dayalı hemşirelik araştırmalarının kanıt düzeylerini değerlendirebilir
  • 5. Yanıtlanabilir klinik soru oluşturabilir
  • 6. Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını ve önemini açıklayabilir
  • 7. Kanıta dayalı uygulama ve kanıta dayalı hemşireliği tanımlayabilir
  • 8. Kanıt düzeylerini açıklayabilir
Tanımı Bu ders; Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının önemi, yararları, kanıt düzeyleri, kanıt düzeyi yüksek çalışmalara ulaşabilme ve değerlendirebilme, klinik soru oluşturabilme, klinik karar verme ve önemi, karar verme süreci, modelleri ve karar vermede temel becerileri kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı-09.02.2018 (Cuma) -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
2 -Kanıta dayalı uygulama, kanıta dayalı tıp kanıta dayalı hemşirelik ve tarihçesi - Klinik karar vermede kavramsal çerçeve-I (Klinik karar vermenin önemi,bileşenleri, hemşirelikte klinik karar verme, klinik karar vermeyi etkileyen faktörler) 13.02.2018 (Salı)- Prof. Dr. Tülay YAVAN -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
3 -Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının adımları ve bileşenleri -Kanıt tipleri ve düzeyleri - Klinik karar vermede kavramsal çerçeve-II (Klinik karar vermenin önemi,bileşenleri, hemşirelikte klinik karar verme, klinik karar vermeyi etkileyen faktörler) 20.02.2018 (Salı)- Prof. Dr. Tülay YAVAN -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
4 -Kanıta Dayalı Hemşireliğin Yararları - Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile ilgili engeller - Klinik karar verme modelleri-I 27.02.2018 (Salı)- Yard.Doç.Dr. G.Nihal ÇÜRÜK -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
5 - Hemşirelikle ilgili kanıt kaynakları ve merkezleri -Kanıta dayalı kaynaklardan kanıt bulma ve değerlendirme - Klinik karar verme modelleri-II 06.03.2018 (Salı)- Yard.Doç.Dr. G.Nihal ÇÜRÜK -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
6 -Yanıtlanabilir klinik soru oluşturma (PICO) - Klinik karar destek sistemleri ve klinik karar destek sistemlerinin hemşirelikte kullanımı 13.03.2018 (Salı)- Yard.Doç.Dr. G.Nihal ÇÜRÜK -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
7 20.03.2018 ARA SINAV
8 - Klinik karar verme örneği-Cerrahi Klinik Vaka 27.03.2018 (Salı)- Yard. Doç.Dr. Can KARACA Kanıt temelli yaklaşım- Klinik karar verme örneği-Cerrahi Klinik Vaka 30.03.2018 (Cuma) Prof. Dr. Özgül KARAYURT -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
9 - Randomize kontrollü çalışma, sistematik inceleme ve meta analiz- Örnekler - Klinik karar verme örneği-Kadın Doğum Klinik Vaka 03.04.2018 (Salı) , Doç.Dr. İncim BEZİRCİOĞLU -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
10 -Kanıta dayalı uygulama rehberler, amaçları ve uygulamada kullanımı-Örnekler - Klinik karar verme örneği-Kadın Doğum Klinik Vaka 10.04.2018 (Salı) , Prof. Dr. Tülay YAVAN -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
11 -Araştırma kullanımını artıran stratejiler - Klinik karar verme örneği-Pediatri Klinik Vaka 17.04.2018 (Salı) , Prof. Dr. Kamer MUTAFOĞLU -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
12 - Araştırma Kalitesini, Kanıtın ve Önerinin Gücünü Değerlendirme - Araştırma kanıtlarının hemşirelik uygulamalarına entegrasyonu- Örnekler - Araştırma kanıtlarının hemşirelik uygulamalarına entegrasyonu- Örnekler - Klinik karar verme örneği-İç Hastalıkları Klinik Vaka 24.04.2018 (Salı) , Doç.Dr. Dilek ERSİL SOYSAL Yard.Doç.Dr. G.Nihal ÇÜRÜK -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
13 01.05.2018 Resmi Tatil -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
14 -Kanıt düzeyi yüksek bir çalışmanın eleştirel incelenmesi - Klinik karar verme örneği-İç Hastalıkları Klinik Vaka 08.05.2018 (Salı) , Doç.Dr. Dilek ERSİL SOYSAL Yard.Doç.Dr. G.Nihal ÇÜRÜK -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
15 15.05.2018 (Salı) Dersin gözden geçirilmesi -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014 -Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 -Guyatt, G., Ciliska, D. & Dicenso, A., Evidence-Based Nursing: A Guide To Clinical Practice, St. Louis, MO: Elsevier Mosby, 2014

-Craig, J, Smyth RL, The evidence-based practice manuel for nurses, Churchill Livingstone, second ed, 2007.

-Güldal D.,Ergör G., Derebek E. (ed) (2008) Kanıta Dayalı Tıp: nasıl uygulamalı ve öğretmeli. (Sackett ve ark., Evidence-Based Medicine: how to practice and teach. EBM, 2000), Dokuz Eylül Yayıncılık, İzmir.

-Öztürk Çopur E. Kuru N., Canbolat Seyman Ç. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış, Sağlık Ve Hemşirelik Bakım Yönetimi Dergisi, 2015, 1(2), 51-53.

-Babaoğlu, Ö.M. Yaşar, Ü., Dost, T., Kayalp, O. Kanıta Dayalı Tıp: Kavramlar, Örnekler Ve Görüşler. Türkiye Klinikleri, 2009, 29(5), 1298-305.

-Craig, J, Smyth RL, The Evidence-Based Practice Manuel For Nurses, Churchill Livingstone, Second Ed, 2007.

-Traynor M, Boland M, Buus N. Professional autonomy in 21st century healthcare: Nurses’ accounts of clinical decision-making. Soc Sci Med. 2010 Oct;71(8):1506-12. Epub 2010 Aug 11.

-Banning M. A review of clinical decision making: models and current research. J Clin Nurs. 2008 Jan;17(2):187-95. Epub 2007 Mar 1.

-Flemming K, Fenton M ( Making sense of research evidence to inform decision making. In Thompson C, Dowding D (Eds) Clinical Decision Making and Judgement in Nursing.Edinburgh, Churchill Livingstone 2002

Diğer Kaynaklar

-Yurtsever, S., Altıok, M. Kanıta Dayalı Uygulamalar Ve Hemşirelik, F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(2), 159-166.

- Thompson C, Stapley S. Do educational interventions improve nurses' clinical decision making and judgement? A systematic review. Int J Nurs Stud. 2011 Jul;48(7):881-93. Epub 2011 Jan 15.

-Tanner C. Thinking like a nurse: A research-based model of clinical judgment in nursing. J Nurs Educ. 2006 Jun;45(6):204-11.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest