HEM 319 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İlk ve Acil Yardım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 319
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere; her yaş grubundaki hastaya uygulanacak ilk ve acil yardıma yönelik gerekli olan temel bilgi, tutum ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Bebekte temel yaşam desteğini uygulayabilecek
  • 2. Yetişkinde temel yaşam desteğini uygulayabilecek,
  • 3. Bebekte ileri yaşam desteğini uygulayabilecek,
  • 4. Yetişkinde ileri yaşam desteğini uygulayabilecek,
  • 5. Tıbbi acil vakalara ilk yardım müdahalesi yapabilecek,
  • 6. Tıbbi acil vakalara acil yardım müdahalelerini açıklayabilecek,
  • 7. Travmatik acil vakalara ilk yardım müdahalesi yapabilecek,
  • 8. Travmatik acil vakalara acil yardım müdahalelerini açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders; tıbbi ve travmatik acil vakaların tanılanmasına, tıbbi ve travmatik acil vakalarda hastanın değerlendirilmesine, tıbbi ve travmatik acil vakalarda uygun ilk ve acil yardım müdahalelerinin yapılmasına yönelik bilgi ve uygulamaları kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İlkyardımın Önemi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri, Triaj Ankara, 2011, ss:20-50. Türeli D ve ark. Travmada Triaj. Dirim 2012;25-50.
2 Solunum ve Dolaşım Durmasında İlkyardım Satar S ve ark (Edt), Güncel Acil Tanı&Tedavi, Şener S, Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği, Nobel Kitabevi, 2006, İstanbul ss:145-167.
3 CPR Uygulama
4 Travmalar ve yaralanmalar Ekşi A, Zoghi M, Çertuğ A. Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi, Ege Üniversitesi Basımevi, 2011, İzmir Soar J et all. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 201;95:100-47. Perkins GD et all. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation. 2015;95:81-99. Maconochie IK et all. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 6. Paediatric life support. 2015;95:223-248.
5 Kanamalarda ilk yardım Ekşi A, Zoghi M, Çertuğ A. Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi, Ege Üniversitesi Basımevi, 2011, İzmir Soar J et all. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 201;95:100-47. Perkins GD et all. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation. 2015;95:81-99. Maconochie IK et all. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 6. Paediatric life support. 2015;95:223-248.
6 Şok, bayılma ve koma
7 ARA SINAV Taviloğlu K, Ertekin C, Güloğlu R. Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Logos Yayıncılık, 2006, İstanbul, ss:63-77. Akpınar E. (Edt.) Her Yönüyle Acil Tıp, Yıldızdaş D. Şok, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Yayını, 2008, Adana, ss:127.
8 Toplum Felaketleri
9 Kırık Çıkık Burkulma ve Kas Krampları Akpınar E. (Edt.) Her Yönüyle Acil Tıp, Bozdemir M, Duru M. Zehirlenme Olgularına Acil Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Yayını, 2008, Adana, ss: 95-119. Satar S ve ark (Edt), Güncel Acil Tanı&Tedavi, Sarı A, Zehirlenme, Nobel Kitabevi, 2006, İstanbul ss:963-1012.
10 Sargılar ve pansuman Satar S ve ark (Edt), Güncel Acil Tanı&Tedavi, Bayram B, Aksakallı S, Ortopedik Aciller, Nobel Kitabevi, 2006, İstanbul ss:510-548.
11 Su kazaları, boğulmalar Taviloğlu K, Ertekin C, Güloğlu R. Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Logos Yayıncılık, 2006, İstanbul, ss:155-169. Satar S ve ark (Edt), Güncel Acil Tanı&Tedavi, Travma Acilleri, Nobel Kitabevi, 2006, İstanbul ss:421-573.
12 Yabancı cisim, zehirlenmeler, Isırma ve sokmalar Taviloğlu K, Ertekin C, Güloğlu R. Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Logos Yayıncılık, 2006, İstanbul, ss:79-153. Satar S ve ark (Edt), Güncel Acil Tanı&Tedavi, Travma Acilleri, Nobel Kitabevi, 2006, İstanbul ss:421-573.
13 Yanık ve donmalarda ilk yardım Akpınar E. (Edt.) Her Yönüyle Acil Tıp, Kuleci S, Astım ve KOAH Ataklarında Acil Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Yayını, 2008, Adana, ss: 243-253. Akpınar E. (Edt.) Her Yönüyle Acil Tıp, Bozkurt S, Solunum Sıkıntılı Hastaya Acil Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Yayını, 2008, Adana, ss: 233-243. Satar S ve ark (Edt), Güncel Acil Tanı&Tedavi, Soysal S, Senkop, Nöbetler ve Diğer Geçici Bilinç Kayıbı Nedenleri, Nobel Kitabevi, 2006, İstanbul ss:332-348..
14 Hasta Taşıma ve Triaj Akpınar E. (Edt.) Her Yönüyle Acil Tıp, Kuleci S, Astım ve KOAH Ataklarında Acil Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Yayını, 2008, Adana, ss: 243-253. Akpınar E. (Edt.) Her Yönüyle Acil Tıp, Bozkurt S, Solunum Sıkıntılı Hastaya Acil Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Yayını, 2008, Adana, ss: 233-243. Satar S ve ark (Edt), Güncel Acil Tanı&Tedavi, Soysal S, Senkop, Nöbetler ve Diğer Geçici Bilinç Kayıbı Nedenleri, Nobel Kitabevi, 2006, İstanbul ss:332-348..
15 Genel Değerlendirme
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı

 * Öğretim elemanının ders notları ve sunumları

* Taviloğlu K, Ertekin C, Güloğlu R. Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Logos Yayıncılık, 2006, İstanbuL

 

Diğer Kaynaklar

  *Özel G, Özel BA, Özcan C. İlk ve Acil Yardım Teknikerliği, Güneş Tıp Kitapevi, 2016

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
33
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest