HEM 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
0-6 Yaş Çocuklarda Büyüme ve Gelişme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, çocukluğun 0-6 yaş dönem özelliklerini ve bu döneme ilişkin gerekli kavramları ve kuramları öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. 0-6 yaş dönemine ilişkin kavramları ve kuramları tanımlar,
  • 2. 0-6 yaş dönemi büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri açıklar
  • 3. 0-6 yaş dönemi fiziksel büyümeyi değerlendirir,
  • 4. 0-6 yaş döneminde çocuğun büyüme ve gelişim sürecinde normalden sapmaları tanımlar
  • 5. Tehdit altındaki çocuğun sağlık bütünlüğünü sağlayabilecek (koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici) hemşirelik girişimlerini uygular
Tanımı Bu ders, büyüme ve gelişmenin tanımı, büyüme ve gelişme kuramları, 0-6 yaş dönemine özel fiziksel, duygusal, sosyal, kognitif gelişme ve normalden sapmaları tanılama kriterleri ve çocukluk döneminde sıklıkla görülebilen davranış bozukluklarını kapsar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Büyüme ve Gelişmenin Tanımı Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
2 Büyüme ve Gelişme Kuramları Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
3 0-6 Yaş Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Etmenler Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
4 0-6 Yaş Fiziksel Büyüme ve Değerlendirme Kriterleri Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
5 Nöromotor Gelişim Süreci Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
6 Duyu Organları Gelişim Süreci ve Çocuğun Tuvalet Eğitimine Hazırlanması Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
7 ARA SINAV
8 Zeka ve Zihinsel Gelişim Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
9 Psikososyal Gelişim Süreci Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
10 Çocuk ve Oyun Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
11 Çocuğun Büyüme ve Gelişim Sürecinde Normalden Sapmaları Tanılama Kriterleri Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
12 Çocukluk Dönemi Uyaranlarının Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkileri Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
13 Çocukluk Dönemi Haklar (yenidoğan-çocuk hakları) ve İhmal-İstismar Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
14 Çocukluk Döneminde Sıklıkla Görülebilen Davranış Bozuklukları Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Dersi veren öğretim elemanın notları ve kitaplar

Diğer Kaynaklar

1.     Günçe G. 2001; Pıaget Kuramına Toplu Bakış, Çocukta Zihin Gelişimi, Ankara.

2.     Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.

3.     Şipal K.1996; çev. Alfred Adler- Çocuk Eğitimi, Cem Yan. Ankara.

4.     Yavuzer H.1998; Resimleriyle Çocuğu Tanıma, Remzi Kitabevi 7. baskı, İstanbul.

5.     Yavuzer H. 2000; Çocuk Psikolojisi 16. baskı, Remzi kitabevi, İstanbul.

6.     Yavuzer H.2000; Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevleri, İstanbul.

7.     Yiğit R.2009; Çocukluk Dönemi Büyüme ve Gelişme, Ankara.

8.     Yörükoğlu A.2010; Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayıncılık, Ankara.

9.     Yörükoğlu A.2010; Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayıncılık, Ankara.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
7
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest