HEM 341 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 341
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, kanıta dayalı kaynaklar, ve güncel rehberler doğrultusunda yara ve stoma bakımı, hemşirenin bu alandaki rol ve sorumlulukları konusunda bilgi ve beceri kazanması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yara ve stoma bakım hemşiresinin profesyonel rolünü ve önemini tartışabilir
  • Yara etyolojisi, tiplerini ve yara iyileşmesininin fizyopatolojik sürecini açıklayabilir
  • Stoma etjolojisini, tiplerini ve değerlendirilmesini açıklayabilir
  • Basınç yaralarının önlenmesini ve yönetiminde hemşirelik yaklaşımlarını tartışabilir
  • Diyabetik Ayak Yaralarının önlenmesi ve yönetiminde hemşirelik yaklaşımlarını tartışabilir
  • Venöz ve Arteriyel Yaralar, önlenmesi ve yönetiminde hemşirelik yaklaşımlarını tartışabilir
  • Yara ve Ostomi Bakım Ürünlerini ve Yeni Teknolojileri açıklayabilir
Tanımı Bu ders, Yara ve ostomi bakım hemşireliğinin önemini, Yara etyolojileri, sınıflaması, tanılama, iyileşme aşamalarını komplikasyonlarını, ostomi etyolojileri, tipleri ve hemşirelik yaklaşımlarını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Yara ve ostomi hemşireliğinin yeri ve önemi dünyadaki ve türkiye’deki durumu (dernekler, kuruluşlar, eğitim) Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
2 Yara etiyolojileri Yaraların sınıflandırılması Yara oluşumunu etkileyen faktörler Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
3 Yara tanılaması ve değerlendirilmesi Yara iyileşme aşamaları Yara iyileşme tipleri Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
4 Yara iyileşmesinde komplikasyonlar Yara iyileşmesini etkileyen faktörler Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
5 Yara iyileşme aşamalarında hemşirelik bakımı Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
6 Basınç yaraları, önlenmesi ve yönetilmesinde hemşirelik yaklaşımları Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
7 Diyabetik ayak yaraları, önlenmesi ve yönetilmesinde hemşirelik yaklaşımları Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
8 Ara sınav
9 Venöz ve arteriyel yaralar, önlenmesi ve yönetilmesinde hemşirelik yaklaşımları Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
10 Yara bakım ürünleri Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
11 Yara bakımında yeni teknolojiler Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
12 Ostomi ve açılma nedenleri Ostomi tipleri, değerlendirilmesi ve hemşirelik bakımı Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
13 Ostomi komplikasyonları ve hemşirelik yaklaşımları Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
14 Ostomi bakım ürünleri ve ostomi bakımında yeni teknolojiler Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance National Guideline Clearinghouse Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı

1.     Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016

2.     Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014

Aksoy G., Kanan Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014

Diğer Kaynaklar

1.     http://www.wocn.org/  WOCN: Wound, Ostomy and Continence Society

2.     http://www.wocn.org/pdfs/GuidanceOASIS-C.pdf, Wound Ostomy Contınence Nurses Socıety Guıdance On Oasıs-C Integumentary Item

3.     http://www.yoihd.org.tr/ Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği

4.     http://www.tkrcd.org.tr/ Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

5.     www.ostomicerrahi.org/ Türk Ostomi Cerrahi Derneği

6.     http://www.guideline.gov/, National Guideline Clearinghouse

7.     http://www.epuap.org/ European Pressure Ulcer Advisory Panel, International Pressure Ulcer Guidelines

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest