HEM 345 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
EKG
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 345
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı,öğrencilere 12 derivasyonlu EKG analizi yapma ve yorumlama ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Kalp ileti sistemini açıklayabilir
  • 2 derivasyonlu EKG’deki dalgaları açıklayabilir
  • 3. EKG’de ritm bozukluklarını saptayabilir
  • 4. EKG’de akut miyokard infarktüsünü saptayabilir
  • 5. EKG’de dal bloklarını saptayabilir
  • 6. EKG’de AV blokları saptayabilir
Tanımı Bu derste 12 derivasyonlu EKG’de dalgalar, bu dalgaların özellikleri, derivasyonlar, ritm okuma, anormal ritm tanıma, patolojik durumlarda EKG okuma ve yorumlamaya ilişkin bilgiler tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı Kalbin ileti sistemi Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger
2 12 Derivasyonlu EKG’de derivasyonlar ve özellikleri EKG dalgaları ve fizyopatolojisi EKG çekimi ve monitorizasyonunda dikkat edilecek noktalar Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
3 EKG ritm okuma Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
4 EKG’de patolojik ritmleri tanıma Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
5 EKG’de patolojik ritmleri tanıma Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
6 EKG’de AV bloklar Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
7 EKG’de dal blokları Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
8 ARA SINAV
9 EKG’de miyokard enfarktüsü Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
10 EKG’de atriyal ve ventriküler hipertrofiler Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
11 Elektorlit değişikliklerinde EKG Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016 Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006 Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
12 Örnek EKG’lerin analizi Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
13 Örnek EKG’lerin analizi Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
14 Örnek EKG’lerin analizi Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 Aslanger E. EKG'yi Anlamak (Uygulamalı Kılavuz), Güneş Tıp Kitapevi, 2016

Diğer Kaynaklar

1.       Fak A. EKG Akıl Notları, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016

2.     Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016

3.     Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006

4.     Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest