HEM 347 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kronik Hastalıklar Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 347
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencinin, kronik hastalıkları ve önemini kavramasını, kronik hastalıklarda bakım uygulamalarını öğrenmesini ve yapabilmesini, kronik hastalıkların yönetimini gerçekleştirmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Kronik hastalıklar ve önemini açıklayabilecek
  • 2. Kronik hastalıklarda primer ve sekonder korunmayı tanımlayabilecek 3. Kronik hastalıklarda uyum sürecini anlatabilecek
  • 2. Kronik hastalıklarda primer ve sekonder korunmayı tanımlayabilecek
  • 3. Kronik hastalıklarda uyum sürecini anlatabilecek
  • 4. Sık görülen kronik hastalıkları ve bakımlarını açıklayabilecek
  • 5. Kronik Hastalıkların yönetim adımlarını sıralayabilecek
Tanımı Kronik Hastalıklar ve Önemi, Primer ve Sekonder Korunma, Kronik Hastalıklarda Uyum Süreci ve Bakım, toplumda sık görülen kronik hastalıklar ve Bakımı, Kronik Ağrı ve Bakım, Kronik Hastalıklarda Alternatif ve Tamamlayıcı Bakım

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kronik Hastalıklar ve Önemi Kronik Hastalıklarda Primer ve Sekonder Korunma Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 1. Kronik Hastalıklar ve Önemi, sayfa: 1, 37. Bölüm 2. Kronik Hastalıklarda Primer ve Sekonder Korunma, sayfa: 9
2 Kronik Hastalıklarda Uyum Süreci Kronik Hastalıklarda Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 5. Kronik Hastalıklarda Uyum Süreci, sayfa: 51. Bölüm 6. Kronik Hastalıklarda Bakım, sayfa: 65
3 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Bakım, sayfa: 75
4 Hipertansiyon ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-3. Hipertansiyon ve Bakım, sayfa: 95.
5 Koroner Arter Hastalıkları ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-4. Koroner Arter Hastalıkları ve Bakım, sayfa: 111.
6 Kronik Kalp Yetersizliği ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-5. Kronik Kalp Yetersizliği ve Bakım, sayfa: 147.
7 Diyabet (Tip 2) ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-14. Diyabet (Tip 2) ve Bakım, sayfa: 291.
8 Ara sınav
9 Kronik Böbrek Yetmezliği ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-17. Kronik Böbrek Yetmezliği ve Bakım, sayfa: 381.
10 Kan Hastalıkları ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-18. Kan Hastalıkları ve Bakım, sayfa: 397.
11 Kolorektal Kanserler ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-7. Kolorektal Kanserler ve Bakım, sayfa: 177.
12 İnme ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-11. İnme ve Bakım, sayfa: 239.
13 Osteoporoz ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-19. Osteoporoz ve Bakım, sayfa: 423.
14 Kronik Ağrı ve Bakım Kronik Hastalıklarda Alternatif ve Tamamlayıcı Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-9. Kronik Ağrı ve Bakım, sayfa: 201. Bölüm 6-27. Kronik Hastalıklarda Alternatif ve Tamamlayıcı Bakım, sayfa: 539.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012.

Hocanın ders notları ve diğer basılı kaynaklar

Diğer Kaynaklar

Enç N. İç Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi, 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
7
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest