HEM 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnfertilite ve Aile Planlaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; Aile Planlamasının aile ve toplum yönünden önemini, aile planlaması yöntemlerini ve Aile Planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolünü kavratmanın yanı sıra infertilite nedenlerini, teşhis ve tedavilerindeki yenilikleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aile planlamasını ve interfiliteyi tanımlayabilecek,
  • Aile planlamasının amaçlarını ve önemini açıklayabilecek
  • Dünya’da ve Türkiye’de nüfusun özelliklerini ve nüfus politikalarını tartışabilecek
  • Aile planlaması yöntemlerini açıklayabilecek
  • Aile planlamasında danışmanlık yapabilecek,
  • İnfertilite teşhis ve tedavisindeki gelişmeleri takip edebilecektir.
Tanımı Bu ders; aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı ve yararları, dünyada ve Türkiye’de aile planlaması çalışmaları ve uygulamaları, dünyada ve Türkiye’de nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, aile planlaması danışmanlığında hemşirenin yeri ve önemi, aile planlaması yöntemleri, acil ve özel durumlarda kontrasepsiyon, infertilite konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Aile planlamasına giriş aile planlaması tanımı ve önemi Aile planlamasının amacı ve yararları Dünyada ve Türkiye’de aile planlaması çalışmaları ve uygulamaları - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
2 Aile Planlamasında Başvuran Kişinin Değerlendirilmesi - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
3 Aile Planlaması Danışmanlığı - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
4 Hormonal Kontraseptı̇fler - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
5 Rahim İçi Araçlar - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
6 Bariyer Yöntemler (Erkek ve Kadın Kondomu, Diyafram, Spermisitler) - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
7 Gönüllü Cerrahı̇ Sterilizasyon - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
8 ARA SINAV
9 Doğal Aile Planlaması Yöntemleri - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
10 Doğum Sonrası, Düşük Sonrası Kontrasepsiyon, Acil Kontrasepsiyon - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
11 İnfertilite Sorunu Olan Çiftin Değerlendirilmesi - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
12 Yardımcı Üreme Teknikleri Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
13 İnfertilite Tedavisinde Danışmanlık - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
14 İnfertilite ve Tedavisinin Çiftler Üzerindeki Psikososyal ve Psikoseksüel Etkileri - Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara. - Coşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul - Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım, Tercih Kitapevi, Ankara
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 

- Ulusal aile planlaması hizmet rehberi (2014)T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara.

 

Diğer Kaynaklar

 -Çoşkun, A; (2016) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul

- Taşkın L; (2015) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” , 13. Basım,Tercih Kitapevi, Ankara

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest