HEM 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürlerarası Hemşirelik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 410
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, kültürlerarası hemşirelik modelleri, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonu ve kültürün sağlık üzerine etkilerini öğrenmeleri amaçlanmıştır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Kültürlerarası hemşireliği tanımlar
  • 2. Kültürlerarası hemşirelik modellerini açıklar
  • 3. Kültürlerarası bakış açısıyla çocuk yetiştirmenin önemini açıklar
  • 4. Kültürün iletişim süreci üzerindeki etkisini açıklar,
  • 5. Kültürün sağlık ve hastalık üzerindeki etkisini açıklar.
Tanımı Bu ders, sağlık, hastalık ve kültür kavramı, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, sağlıkta kültürel davranışlar, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık çalışanı arasındaki iletişim, bir hastalığın farklı kültürlere göre yaşanması, kültürlerarası hemşirelik kavramı, kültürlerarası bakım yaklaşımı konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı İnsan ve Kültürel Yapı Sağlık ve Hastalık Kavramı Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
2 Sağlık ve Hastalığı Etkileyen Kültürel Farklılıklar, Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
3 Din, Kültür ve Sağlık İlişkisi Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
4 Göç, Kültür ve Sağlık İlişkisi, Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
5 Kültür ve Beslenme, Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
6 Kültürlerarası Hemşirelikte Temel Kavramlar, Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
7 Kültürlerarası Hemşireliğin Tanımı, Amacı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi, Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
8 Ara Sınav
9 Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
10 Kültürlerarası İletişim Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
11 Kronik Hastalıklarda Kültürel Yaklaşım Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
12 Çocuk Bakımında Kültürel Yaklaşım Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
13 Üreme Sağlığı ve Kültürel Yaklaşım Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
14 Kültürel Bakış Açısıyla Ağrı, Kültür ve Ölüm Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011

Diğer Kaynaklar

1.     Günçe G. 2001; Pıaget Kuramına Toplu Bakış, Çocukta Zihin Gelişimi, Ankara.

2.     Kavaklı A.1992; Çocukluk Çağlarında Büyüme ve Gelişme, Hilal Matb. İstanbul.

3.     Şipal K.1996; çev. Alfred Adler- Çocuk Eğitimi, Cem Yan. Ankara.

4.     Yavuzer H.1998; Resimleriyle Çocuğu Tanıma, Remzi Kitabevi 7. baskı, İstanbul.

5.     Yavuzer H. 2000; Çocuk Psikolojisi 16. baskı, Remzi kitabevi, İstanbul.

6.     Yavuzer H.2000; Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevleri, İstanbul.

7.     Yiğit R.2009; Çocukluk Dönemi Büyüme ve Gelişme, Ankara.

8.     Yörükoğlu A.2010; Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayıncılık, Ankara.

9.     Yörükoğlu A.2010; Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayıncılık, Ankara.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
7
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest