SB 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Geliştirilmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SB 220
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencinin, sağlığı etkileyen faktörleri değerlendirmesini, sağlık ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili temel kavramları öğrenmesini, birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını, sağlığı koruma ve geliştirmenin önemini kavramasını, bu konuda hemşirenin sorumluluklarını öğrenmesini, hastalıkları önleyici sağlık bakım uygulamalarını yapabilmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Sağlık ve sağlıkla ilgili kavramları açıklayabilecek
  • 2. Sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörlerini sıralayabilecek
  • 3. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını açıklayabilecek
  • 4. Sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin rollerini açıklayabilecek
  • 5. Sağlıkla ilgili bazı modelleri tanımlayabilecek
  • 6. Sağlıkla ilgili örgütleri tanımlayabilecek
Tanımı Sağlıkla ilgili kavramlar, sağlığın boyutları, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, sağlığı koruma ve geliştirme ve hemşirenin rolleri, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaşam kalitesi, holistik (bütüncül) sağlık, sağlık ve sağlığı geliştirmeyle ilgili kuram ve modeller, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası örgütler, sağlığı geliştirme politika ve stratejileri, toplumda sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık eğitimi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Sağlıkla ilgili kavramlar • Atabek Aştı T. ve Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 2014. Bölüm 3: Sağlık Bakım Sistemi, sayfa: 37. Bölüm 4: Hemşireliğin Temel Kavramları, sayfa: 57
2 Sağlığın boyutları • Atabek Aştı T. ve Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 2014. Bölüm 3: Sağlık Bakım Sistemi, sayfa: 37.
3 Sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri • Güler Ç. ve Akın Levent, Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 18: Sağlık Yönetimi, sayfa: 993 - Sağlık Hizmetleri, sayfa: 998.
4 Sağlığı koruma ve geliştirme • Güler Ç. ve Akın Levent, Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 18: Sağlık Yönetimi, sayfa: 993 - Sağlık Hizmetleri, sayfa: 998.
5 Sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin rolleri • Atabek Aştı T. ve Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 2014. Bölüm 2: Hemşireliğin Doğası, sayfa: 25.
6 Sağlıklı yaşam biçimi davranışları • Güler Ç. ve Akın Levent, Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 22: Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme - Giriş, sayfa: 1132 - Sağlığı geliştirme, sayfa: 1133.
7 Sağlıklı yaşam biçimi davranışları (devam) • Güler Ç. ve Akın Levent, Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 22: Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme - Giriş, sayfa: 1132 - Sağlığı geliştirme, sayfa: 1133.
8 Ara sınav
9 Yaşam kalitesi • Atabek Aştı T. ve Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 2014. Bölüm 4: Hemşireliğin Temel Kavramları, sayfa: 57
10 Holistik (Bütüncül) Sağlık Yaklaşımı • Atabek Aştı T. ve Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 2014. Bölüm 4: Hemşireliğin Temel Kavramları, sayfa: 57
11 Sağlık ve sağlığı geliştirme ile ilgili kuram ve modeller • Atabek Aştı T. ve Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 2014. Bölüm 5: Hemşirelik Model ve Kuramları, sayfa: 79.
12 Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası örgütler • Atabek Aştı T. ve Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 2014. Bölüm 2: Hemşireliğin Doğası, sayfa: 25.
13 Sağlığı geliştirme politika ve stratejileri • Güler Ç. ve Akın Levent, Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 22: Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme - Sağlığı geliştirme, sayfa: 1133.
14 Toplumda sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık eğitimi • Güler Ç. ve Akın Levent, Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 22: Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme, sayfa: 1132
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Güler Ç. ve Akın Levent, Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015.

Hocanın ders notları ve diğer basılı kaynaklar

Diğer Kaynaklar

• Atabek Aştı T. ve Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, 2014.

• Bahar Özvarış Ş. Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2016.

• Society for Public Health Education (SOPHE) (Author), Carl I. Fertman (Editor), Diane D. Allensworth (Editor) Health Promotion Programs: From Theory to Practice 1st Edition, 2010.

• Eti Aslan F. Sağlığın Değerlendirilmesi. Akademisyen Kitabevi, 2014.

• Baltaş Z. Sağlık psikolojisi. Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. Remzi Kitabevi, 2000.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
28
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest