SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

SB 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Konuşma ve Sunma Becerileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SB 230
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirecek temel unsurları ve ipuçlarını öğrenmeleri ve dersin sonunda etkili sunum ve poster hazırlayabilmeleri amaçlanmıştır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Etkili konuşma tekniklerini bilir
  • • Etkili sunum tekniklerini bilir
  • • Beden dili, mimik ve jestlerin sunum yapmadaki etkisini kavrar
  • • Değişik konularda poster sunumu hazırlar ve sunar
  • • Değişik konularda power-point sunumu hazırlar ve sunar
Tanımı Bu ders, etkili konuşma ve sunma teknikleri hakkında teorik bilgi ve uygulamaları içerir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve Dersten Beklentiler Belirtilen Kaynakların tanıtımı
2 Etkili Sunum Teknikleri ve İnteraktif Eğitim Yöntemleri Zuhal Baltaş (2016). Akılda ve Yürekte İz Bırakan Sunuş. Remzi Kitabevi, -Firdevs Güneş (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi, sy: 111-149, 199-216
3 Kendine Güveni Geliştirme Hikaye anlatma -Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010), Etkili Sunum Teknikleri, Ankara -Koray T Akman (2011). Genel İletişim. İlya İzmir Yayınevi, sy: 42-66, 167
4 Poster Hazırlama Teknikleri -Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010), Etkili Sunum Teknikleri, Ankara -Etkili sunumlar için el kitabı, TÜBİTAK yayınları, sy: 5-32
5 Grup Çalışması: Poster sunumları -Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010), Etkili Sunum Teknikleri, Ankara
6 Ara SInav
7 Powerpoint Sunum Hazırlama teknikleri -Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010), Etkili Sunum Teknikleri, Ankara -Zeki Kaya (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, Pegem Yayıncılık, Sy: 273-304.
8 Grup Çalışması: Powerpoint Sunum -Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010), Etkili Sunum Teknikleri, Ankara -Zeki Kaya (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, Pegem Yayıncılık, Sy: 273-304.
9 Grup Çalışması: Powerpoint Sunum -Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010), Etkili Sunum Teknikleri, Ankara -Zeki Kaya (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, Pegem Yayıncılık, Sy: 273-304.
10 Grup Çalışması: Etkili sunum teknikleri ve İnteraktif Eğitim Yöntemleri Zuhal Baltaş (2016). Akılda ve Yürekte İz Bırakan Sunuş. Remzi Kitabevi, -Firdevs Güneş (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi, sy: 111-149, 199-216
11 Beden Dili, Mimik ve Jestler Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2014). Kişilerarası İletişim, Nobel Kitapevi, 4. Basım, sy: 127-206
12 Farklı Kültürlerde Beden Dili Müjde Ker Dinçer (2012). İletişimin Kalbi: Sözsüz İletişim Becerileri. Nobel Akademik Yayıncılık, sy: 47-217
13 Grup Çalışması: Beden Dili, Mimik ve Jestler -Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010), Etkili Sunum Teknikleri, Ankara Müjde Ker Dinçer (2012)., İletişimin Kalbi: Sözsüz İletişim Becerileri. Nobel Akademik Yayıncılık, sy: 47-217
14 Grup Çalışması: Beden Dili, Mimik ve Jestler -Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010), Etkili Sunum Teknikleri, Ankara -Müjde Ker Dinçer (2012). İletişimin Kalbi: Sözsüz İletişim Becerileri. Nobel Akademik Yayıncılık, sy: 47-217
15 Dersin değerlendirmesi ve Genel Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı

- Zuhal Baltaş (2016). Akılda ve Yürekte İz Bırakan Sunuş. Remzi Kitabevi

- Firdevs Güneş (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi

- Koray T Akman (2011). Genel İletişim. İlya İzmir Yayınevi

Diğer Kaynaklar

- Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2010). Etkili Sunum Teknikleri, 2010, Ankara

- Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli (2014). Kişilerarası İletişim, Nobel Kitapevi, 4. Basım

- Müjde Ker Dinçer (2012). İletişimin Kalbi: Sözsüz İletişim Becerileri. Nobel Akademik Yayıncılık

- Etkili sunumlar için el kitabı, TÜBİTAK yayınları

- Zeki Kaya (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, Pegem Yayıncılık

- Andrew Bradbury Başarılı Sunum Teknikleri  Kaizen Yayıncılık, 2006.

- Jo Mackiewicz. Effective Powerpoint presentations. University of Minnesota Dulut

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
6
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER