Hakkımızda

İnsanların temel gereksinimleri arasında Sağlık Hizmeti farklı bir yer ve öneme sahiptir. Ancak topluma etkin bir Sağlık Hizmeti sunulabilmesi için değişik bileşenlerin asgari şartları sağlayarak bir araya getirilmesi ve bu birlikteliğin süreğen olması şarttır. Hemşirelik mesleği Sağlık Hizmetinin niteliğinin ortaya çıkmasında en güçlü belirleyicidir. Çünkü verilen hizmetin hasta nazarında en yoğun yaşandığı temas noktası hemşirelik sanatının icra edildiği anlardır.

Nitelikli hizmetin sunulabilmesinin temeli Hemşirelik Eğitiminin ehil ellerden, uygun şartlarda ve yeterli olarak alınmasına dayanır. Sağlık sektöründeki değişim, ulusal ve uluslararası arenadaki rekabetin artması, sağlıkta kalitenin artan önemi, hasta ve çalışan memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesi, nitelikli işgücü konusunda hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu önemin farkında olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  bünyesinde;

Kuruluşundan bu yana yeniliklerin öncüsü olan İzmir Ekonomi Üniversitesinde Türkiye genelinde konusunda uzman ve deneyimli akademik kadrosuyla Bologna sürecine eşgüdüm sağlayan dört yıllık eğitimin son yılında seçilecek bir alanda yoğun uygulama yapma imkanı ile öğrencilere belli bir konuda uzmanlaşma şansı sağlanacak, isteyen öğrenciler uygulamalarını 3 aydan 12 aya kadar yurtdışında yapabileceklerdir.

Bölümümüzde ikinci bir yabancı dil öğrenme seçeneğinin (Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Yunanca, Japonca, Portekizce dillerinden biri) de bulunması mezunlarımızın kısa sürede iş hayatına katılmaları açısından avantaj sağlayacaktır.

Bununla birlikte bölümümüz, yabancı üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve ortak projeler yürütebilmeyi ve mezunlarının Türkiye dışında da istihdam olanağı bulmalarını hedeflemektedir.