Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 103 Sağlığın Temelleri I 6 2 7 12
HEM 105 Mesleki Temeller I 6 0 6 10
ING 105 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 106 Hemşirelik Esasları 3 0 3 4
HEM 108 Hemşirelik Esasları Uygulaması 0 8 4 6
HEM 110 Mesleki Temeller II 2 2 3 4
HEM 112 Sağlığın Temelleri II 5 2 6 8
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
ING 106 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 207 Klinik İngilizce I 1 2 2 3
HEM 207 Sağlığın Temelleri III 6 0 6 7
HEM 209 Sağlığın Değerlendirilmesi 2 2 3 4
HEM 211 İç Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 213 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 215 İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 4 6
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 2 2 3 4
ENG 208 KLİNİK İNGİLİZCE II 1 2 2 3
HEM 208 Sağlığın Temelleri IV 2 2 3 4
HEM 212 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 214 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 216 Kadın Sağlığı ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 4 6
ST 204 Staj (4 hafta) 0 0 0 3
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 2 2 3 4
ENG 307 Mesleki İngilizce I 1 2 2 3
HEM 311 Hemşirelikte Yönetim 3 0 3 4
HEM 315 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması 0 4 2 4
HEM 317 Sağlık Alanında Araştırma I 5 2 6 11
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ENG 308 MESLEKİ İNGİLİZCE II 1 2 2 3
HEM 312 Halk Sağlığı Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 314 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 0 4 5
HEM 316 Halk Sağlığı Hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 4 6
HEM 318 Sağlık Alanında Araştırma- II 2 2 3 4
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 3
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
HINT 411 Cerrahi Birimler Hemşireliği-I 2 10 7 11
HINT 413 Dahili Birimler Hemşireliği- I 2 10 7 11
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
HINT 412 Cerrahi Birimler Hemşireliği-II 2 10 7 11
HINT 414 Dahili Birimler Hemşireliği- II 2 10 7 11
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HEM 220 Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireliği 2 2 3 4
HEM 313 Geriatri ve Evde Bakım Hemşireliği 2 2 3 4
HEM 319 İlk ve Acil Yardım 2 2 3 4
HEM 340 0-6 Yaş Çocuklarda Büyüme ve Gelişme 3 0 3 4
HEM 341 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği 2 2 3 4
HEM 344 Hareket ve Dans 3 0 3 4
HEM 345 EKG 2 2 3 4
HEM 346 Hemşirelikte Profesyonellik 3 0 3 4
HEM 347 Kronik Hastalıklar Hemşireliği 3 0 3 4
HEM 350 İnfertilite ve Aile Planlaması 3 0 3 4
HEM 400 Onkoloji Hemşireliği 3 0 3 4
HEM 410 Kültürlerarası Hemşirelik 3 0 3 4
HEM 420 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği 3 0 3 4
HEM 426 Transplantasyon Hemşireliği 3 10 3 4
SB 220 Sağlığın Geliştirilmesi 3 0 3 4
SB 230 Konuşma ve Sunma Becerileri 3 0 3 4
Diğer Notlar
 • Hemşirelik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 8 adet seçmeli ders almakla yükümlüdürler.
  Seçmeli dersler;
                 - 6 adet bölümden,
                 - 2 adet Bölüm Dışı Seçmeli derslerinden alınmalıdır.
  AÇIKLAMALAR
  • Hazırlık sınıfını geçen öğrenciler 1. Sınıfta ENG 101 ve ENG 102 derslerini alacaklardır.
  • Hazırlık sınıfını geçemeyenler ve hazırlık almayanlar ING 105 ve ING 106 derslerini alacaklardır.
  • 2. sınıf bahar döneminden itibaren alınacak olan  seçmeli derslerin listesi hemşirelik programı web sitesinde yer almaktadır.
  • 4. sınıf güz ve bahar dönemlerinde alınacak olan  "HINT 411-412 Cerrahi Birimler Hemşireliği I-II ve "HINT 413-414 Dahili Birimler Hemşireliği I-II" dersleri İntörnlük programı kapsamında yer almaktadır.
  • 2. ve 3. sınıflarda üçer haftalık (15 iş günü) 2 yaz stajı uygulaması (toplam 30 iş günü) bulunmaktadır
  • Öğrencinin mezun olabilmesi için, eğitim süresi boyunca, 2 tanesi bölüm dışı olmak üzere toplam 8 tane seçmeli ders alması gerekmektedir.
  • Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler ingilizce seçmeli ders alabilirler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı