MEZUNİYET KOŞULLARI


Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; •Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları •4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları •Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir