ENG 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki İngilizce I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 307
Güz
1
2
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders, sağlıkla ilişkili disiplinlerde eğitim gören öğrencilerin akademik ve meslek iletişim ihtiyaçlarını ele almayı amaçlamaktadır. Ders, aynı zamanda öğrencilerin sağlıkla ilgili metinleri okuma, yazma ve dinleme ve sağlıkla ilgili İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • görevleri yerine getirirken İngilizce dilindeki güveni ve akıcılığı artırmak
  • hemşirelik alanında yazılı ve sözlü tıbbi, sağlık bakım hizmetlerini sunmak için yeterli düzeyde ilgili kelime hazinesi oluşturmak
  • hem yazılı hem de sözlü olarak uygun İngilizce dil bilgisi yapısını inşa etmek
  • meslekdaşları, doktorlar, hastalar ve temel olarak hastane ortamındaki herkesle İngilizce dilini kullanarak iletişim becerilerini geliştirmek
  • sağlık konularında grup tartışmalarını kolaylıkla izlemek ve katılmak
Tanımı Program, üretken becerilere odaklanarak, öğrencilerin temel olarak iletişim becerilerini kullanarak, sosyal ortamlarda etkileşime girmesini sağlar. Program ayrıca, hemşirelik alanında İngilizce metinler ve uygun formatlar oluşturma ve anlama, hemşire olarak, bilgi paylaşımında bulunarak, görev ve görevleri yönetme, yürütme ve bilgi verme konularında yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Unit 1: Patient admissions / sayfa 6-9 / Taking a patient history / Medical focus: Explaining how the heart works
2 Unit 1: Patient admissions / sayfa 10-13 / Putting a patient at ease / A nursing handover / Ödev 1 http://homepage.ntlworld.com/gobfm/sphyg.jpg http://www.davidgregory.org/bloodpressuremonitors.htm
3 Unit 2: Respiratory problems / sayfa 14-16 / Educating patients about asthma management / Giving instructions effectively / Using a nebuliser Reading: The Incentive Spiro-meter
4 Unit 2: Respiratory problems / sayfa 17-19 / Talking to a child about asthma / Putting a young patient at ease / Describing respiration / Ödev 2 English for Nurses medical technology
5 Unit 2: Respiratory problems / sayfa 20-21 / Charting respiratory rates / Consolidation Unit 1-2 / Quiz 1 Biochemistry Non-blood request form
6 Unit 3: Wound care / sayfa 22-25 / Discussing wound management / Asking for advice / Medical focus: wound bed preparation - describing wounds CPD / Ödev 3 ECG request form
7 Unit 3: Wound care / Wound Assessment Chart / Midterm Alternative (non-mainstream) treatments for chronic wounds - Reading: Wound management - Medical technology
8 Uygulama 1
9 Unit 4: Diabetes care / sayfa 30-32 / Discussing diabetes management / Making emphatic responses / Giving advice sensitively / Ödev 4 http://www.bestsyndication.com/Articles/2006
10 Unit 4: Diabetes care / sayfa 32-35 / Medical focus: The pancreas / Explaining hypoglycemia and diabetes Combination of Glasgow Coma Scale chart, Diabetic chart
11 Unit 4: Diabetes care / sayfa 36-37 / Using a Diabetic Chart / Ödev 5 Vascular obs. chart
12 Asking for clarification / Checking understanding / Telephone skills: Contacting other staff / Quiz 2
13 Softening a request / Consolidation Unit 3-4 / Ödev 6
14 Uygulama 2
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Cambridge English for Nursing, CUP - Virginia Allum & Patricia McGarr - Intermediate

 

Diğer Kaynaklar

Bosher, S. (2008). English for Nursing, Academic Skills (Michigan Series in English for Academic & Professional Purposes). University of Michigan Press / ELT

Grice, T. & Greenan, J. (2009). Oxford English for Careers: Nursing 2 (Student's Book). University Press: UK

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
2
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
6
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
6
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest