HEM 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Temeller II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 110
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; hastaların, hastalığa ve duruma yönelik tepkilerini anlamlandırabilmeyi, özel durumu olan hastaya yaklaşıma, danışmanlık ve görüşme tekniklerine ve eleştirel düşünmeye ilişkin bilgi, tutum ve becerileri öğrenmeleri amaçlanmıştır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hastalarla İletişimde doğru görüşme tekniklerini kullanabilir,
  • Birey/Hastalara danışmanlık yapabilir,
  • Özel Durumu olan(ağrısı olan anksiyeteli, ağlayan vb) hastalarla etkili iletişim kurabilir,
  • Eleştirel düşünmenin önemini açıklayabilir,
  • Eleştirel düşünce ile diğer düşünce türlerini karşılaştırabilir,
  • Eleştirel düşünme strandartlarını tanımlayabilir,
  • Sorunları eleştirel bakış açısı ile tartışabilir.
Tanımı Bu ders; görüşme tekniklerini, danışmanlık becerilerini, ağrısı olan anksiyeteli, ağlayan vb özel durumu olan hastalara yaklaşımı,düşünme süreci, eleştirel düşünmenin önemi, eleştirel düşünme stratejileri, eleştirel düşünmenin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Dersin Tanımlanması Prof. Dr. Özgül Karayurt 12.02.2018 Dersin Tanıtımı Yard. Doç. Dr. Burak Özkaya Yard. Doç. Dr. Gülsüm Nihal Çürük Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
2 Çatışma Çözümü 19.02.2018 Bilimsel düşünce Öğrenme hedefleri: Bilimsel düşüncenin basamaklarını sayar ve ilgili kavramları açıklar. Teknik: Olgu üzerinden interaktif problem çözme Yard. Doç. Dr. Burak Özkaya Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Türeci A. “Düşüncenin Parçaları”. Kritik Düşünce. Paul R, Elder L (Çev. Edt. Aslan E, Sart G)Nobel Kitapevi, Anakara, 2013, ss:57-91
3 Görüşme Teknikleri 26.02.2018 Bilimsel yayıncılık Bilimsel yayıncılık ile ilgili makale, derleme ve atıf gibi temel kavramları tanır. Yaygın bilimsel suiistimalleri tanır ve bunların olası zararlarını örnekler. Teknik: Sunum Yard. Doç. Dr. Burak Özkaya Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Nosich GM (Çev. Edt. Aybek B) Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, ss:49-83
4 Danışmanlık 05.03.2018 Güvenilir bilgiye erişim –I Öğrenim hedefleri: Farklı bilgi kaynakların güvenilirliğini verilen ölçütler doğrultusunda test eder. Bilgi döngüsünü tanır. Teknik: sunum Yard. Doç. Dr. Banu Demir Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Nosich GM (Çev. Edt. Aybek B) Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, ss:137-169
5 Ağrısı Olan Bireye Yaklaşım 12.03.2018 Güvenilir bilgiye erişim –II Öğrenim hedefleri: Bilimsel makale tarama araçlarını ve veri tabanlarını tanır, farklarını ayırt eder. Teknik: sunum Yard. Doç. Dr. Burak Özkaya Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Nosich GM (Çev. Edt. Aybek B) Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, ss:18-27
6 Anksiyeteli Bireye Yaklaşım 19.03.2018 Proje Ödevinin tanıtımı Proje ödevi tanıtılacak (araştırma, eleştirel değerlendirme ve sunma). Proje ödevinde bir konu listesinden bir başlık seçecekler. Bu başlık ile ilgili çeşitli metinleri okuyacaklar, değerlendirecekler ve ulaştıkları yargıyı bir sunum haline getirecekler. Her öğrenci ayrı sunum yapılacak. Bir konuyu iki öğrenci seçebilir ama bağımsız irdelemeleri bekleniyor. Örnekler sınıfta verilecek. Yard. Doç. Dr. Burak Özkaya Yard. Doç. Dr. Gülsüm Nihal Çürük Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Nosich GM (Çev. Edt. Aybek B) Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, ss:49-83
7 Öfkeyle Başetme - Öfkeli Hastaya Yaklaşım 26.03.2018 Refleksiyon ve geri bildirim Öğrenme hedefleri: Refleksiyon kavramını açıklar. Yapılandırılmış bir formatta refleksiyon yazar. Geri bildirim verme kurallarını anlatır ve doğru geri bildirim verme yöntemini açıklar. NOT: Bu derste ödev verilecek bu ödev kapsamında refleksiyon yazdırılacak. ve Blackboard’a yükleyecekler. Ödevin son yükleme zamanı: 30.03.2018 23:59. Gecikmelerde 20 puan kesilecek. Teknik: Sunum Doç. Dr. Yasemin Seval Çelik Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Yaydırgan İ. “İyi Düşünmeye Yönelten Sorular Sormak”. Kritik Düşünce. Paul R, Elder L (Çev. Edt. Aslan E, Sart G)Nobel Kitapevi, Anakara, 2013, ss:123-141.
8 Ara Sınav 02.04.2018 Eleştirel düşünce Eleştirel düşüncenin basamaklarını sayar. Evrensel entelektüel standartları sayar. Bu standartları kullanarak yapılandırılmış bir formatta bir metni eleştirel gözle değerlendirir. Teknik: Sunum ve uygulama Yard. Doç. Dr. Burak Özkaya
9 Ağlayan Hastaya Yaklaşım 09.04.2018 Argüman analizi –I Öğrenim hedefleri: Rastgelelik, korelasyon ve nedensellik kavramlarını açıklar. Argüman, mantık, önerme ve sonuç kavramlarını tanır. Argümanlardaki temel mantık hatalarını tespit eder. Teknik: Sunum ve uygulama NOT: Bu derste öğreneceklerini proje ödevinde kullanacaklar. Yard. Doç. Dr. Burak Özkaya Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar, 2013, ss:5-6.
10 Tedaviyi Rededen Hastaya Yaklaşım Temel Entelektüel Özellikler Argüman analizi –II 16.04.2018 Öğrenim hedefleri: Safsata kavramını ve yaygın yapılan safsata çeşitlerini tanır. Teknik: Sunum ve uygulama Yard. Doç. Dr. Burak Özkaya Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar,2013, ss:9-10.
11 RESMİ TATİL 23.04.2018 RESMİ TATİL Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar, 2013, ss:11-13.
12 Olumsuz Bir Şey Söyleme 30.04.2018 Proje ödevi ile ön değerlendirme NOT: Burada sınıfın durumuna göre sunumlara başlanabilir. Doç. Dr. Yasemin Seval Çelik Yard. Doç. Dr. Gülsüm Nihal Çürük Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar,2013, ss:13.
13 Özel Durumlarda İletişim 07.05.2018 Proje ödevi sunumu Yard. Doç. Dr. Gülsüm Nihal Çürük Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Kurnaz A, Eleştirel Düşünme Öğretimi Teknikleri, 2.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya, 2013, ss:69-73
14 Kriz Yaşayan Bireye Yaklaşım 14.05.2018 Proje ödevi sunumu Yard. Doç. Dr. Gülsüm Nihal Çürük Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Kurnaz A, Eleştirel Düşünme Öğretimi Teknikleri, 2.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya, 2013, ss:34-42
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir, 2005

Kaya, A.  Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara,2017

Kurnaz A, Eleştirel Düşünme Öğretimi Teknikleri, 2.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya, 2013

Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar, 2013

Diğer Kaynaklar

  Arnold, E.C., Underman Boggs, K. Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. 2016

Sheldon, F.K., Foust, J. (2013). Communication for nurses: talking with patients. Jones & Barlet company. USA 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest