HEM 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Temeller II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 110
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; hastaların, hastalığa ve duruma yönelik tepkilerini anlamlandırabilmeyi, özel durumu olan hastaya yaklaşıma, danışmanlık ve görüşme tekniklerine ve eleştirel düşünmeye ilişkin bilgi, tutum ve becerileri öğrenmeleri amaçlanmıştır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hastalarla İletişimde doğru görüşme tekniklerini kullanabilir,
  • Birey/Hastalara danışmanlık yapabilir,
  • Özel Durumu olan(ağrısı olan anksiyeteli, ağlayan vb) hastalarla etkili iletişim kurabilir,
  • Eleştirel düşünmenin önemini açıklayabilir,
  • Eleştirel düşünce ile diğer düşünce türlerini karşılaştırabilir,
  • Eleştirel düşünme strandartlarını tanımlayabilir,
  • Sorunları eleştirel bakış açısı ile tartışabilir.
Tanımı Bu ders; görüşme tekniklerini, danışmanlık becerilerini, ağrısı olan anksiyeteli, ağlayan vb özel durumu olan hastalara yaklaşımı,düşünme süreci, eleştirel düşünmenin önemi, eleştirel düşünme stratejileri, eleştirel düşünmenin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Dersin Tanımlanması Görüşme Teknikleri Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
2 Danışmanlık Düşünme Süreci ve Eleştirel Düşünmede Temel Kavramlar Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Türeci A. “Düşüncenin Parçaları”. Kritik Düşünce. Paul R, Elder L (Çev. Edt. Aslan E, Sart G)Nobel Kitapevi, Anakara, 2013, ss:57-91
3 Ağrısı Olan Bireye Yaklaşım Eleştirel Düşüncenin Elemanları Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Nosich GM (Çev. Edt. Aybek B) Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, ss:49-83
4 Anksiyeteli Bireye Yaklaşım Eleştirel Düşünmede Evrensel Entelektüel Standartlar Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Nosich GM (Çev. Edt. Aybek B) Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, ss:137-169
5 Öfkeyle Başetme - Öfkeli Hastaya Yaklaşım Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Engeller Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Nosich GM (Çev. Edt. Aybek B) Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, ss:18-27
6 Ağlayan Hastaya Yaklaşım Akıl Yürütmenin Bileşenleri Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Nosich GM (Çev. Edt. Aybek B) Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, ss:49-83
7 Tedaviyi Rededen Hastaya Yaklaşım Düşünce Elemanlarını İçeren Sorular Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Yaydırgan İ. “İyi Düşünmeye Yönelten Sorular Sormak”. Kritik Düşünce. Paul R, Elder L (Çev. Edt. Aslan E, Sart G)Nobel Kitapevi, Anakara, 2013, ss:123-141.
8 Ara Sınav
9 Sürekli İstekte Bulunan Hastaya Yaklaşım Ben Merkezci Düşünme Sorunu Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar, 2013, ss:5-6.
10 Özel Durumlarda İletişim Temel Entelektüel Özellikler Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar,2013, ss:9-10.
11 Olumsuz Bir Şey Söyleme Problem Çözme Şablonu Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar, 2013, ss:11-13.
12 Bağımlı Bireye Yaklaşım Eleştirel Düşünmeyi Geliştirme Süreci Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar,2013, ss:13.
13 Kriz Yaşayan Bireye Yaklaşım Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Kurnaz A, Eleştirel Düşünme Öğretimi Teknikleri, 2.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya, 2013, ss:69-73
14 Ölümcül Hastaya Yaklaşım Eleştirel Düşünme Aktivite Örnekleri Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara Kurnaz A, Eleştirel Düşünme Öğretimi Teknikleri, 2.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya, 2013, ss:34-42
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir, 2005

Kaya, A.  Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara,2017

Kurnaz A, Eleştirel Düşünme Öğretimi Teknikleri, 2.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya, 2013

Paul R, Elder L. (Çev.Edt. Fidan MB) Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu Kavramlar ve Araçlar, 2013

Diğer Kaynaklar

  Arnold, E.C., Underman Boggs, K. Interpersonal relationship: professional communication skills for nurses. Elsevier, USA. 2016

Sheldon, F.K., Foust, J. (2013). Communication for nurses: talking with patients. Jones & Barlet company. USA 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest