HEM 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 207
Güz
6
0
6
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; hastalıkların etyopatogenezini ve hastalıklar sırasında ortaya çıkan temel morfolojik değişiklikleri, öğrenmesini ve hastalıkların tedavisi ile ilgili ilaçların seçiminde ve kullanımında gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazanabilmesini, insanlarda görülen enfeksiyonları, oluşum mekanizmalarını, enfeksiyonlardan korunma ve tedavi yaklaşımlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. İnsanlardaki enfeksiyon hastalıklarını tanımlayabilecektir,
 • 2. Enfeksiyon hastalıklarının bulaş, oluşum mekanizmalarını, enfeksiyonlardan korunma ve tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecektir.
 • 3. Farmakoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir
 • 4. İlaçların uygulama yollarını, ilacın vücuda girdikten sonra geçirdiği absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon aşamalarını ve bu kavramların pratik önemini tanımlayabilecektir
 • 5. İlaç etki mekanizmalarını, etkinliği kapsamında dozun önemini, İlaç etkileşimleri ile ilaçların advers ve toksik etkileriniaçıklayabilecektir.
 • 6. Hücre zedelenmesi, adaptasyon ve doku tamiri mekanizmalarını tanımlayabilecektir
 • 7. İnflamasyonun genel özelliklerini, tiplerini, sistemik etkilerini, morfolojik bulgularını, kanserin özelliklerini, etyolojisini, moleküler temelini ve nomenklatürünü açıklayabilecektir.
 • 8. Hemodinamik bozuklukların, tromboembolik hastalıkların, İnfarktüs ve şokun patogenezi ile morfolojik bulgularını açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders; strese hücresel yanıt, hücre zedelenmesi ve ölümü, akut ve kronik inflamasyon, doku tamiri ve yara iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar, tromboembolik hastalıklar, infarktüs, şok, neoplazi, enfeksiyon hastalıklarının bulaş yolları, patogenezi, konak savunma mekanizmaları, sistemlere ait enfeksiyonları, özel konak enfeksiyonları ile ilaçların uygulama yolları, vücudun ilaç ve ilacın da vücut üzerine olan etkileri, ilaç etki mekanizmaları, istenmeyen yan etkiler ve zehirlilik durumlarında tedavi yaklaşımları, ilaç etkisini değiştiren faktörler ve tedavinin kişiselleştirilmesi konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş Farmakolojiye giriş: Tanım ve temel kavramlar Patolojiye giriş 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Cilt 1 3. Yaman Örs, Patoloji ve Tıptaki Yeri, sayfa 1-2, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007 4. Selda Seçkin, Dünyada ve Ülkemizde Patolojinin Tarihçesi , sayfa:3-5, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş
2 Enfeksiyonun Bulaş Yolları ve Patogenez Farmakokinetik (1): İlaç uygulama yolları Strese hücresel yanıt : Temel kavramlar, adaptasyon mekanizmaları 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Farmakoloji : Lippincott’ s Illustrated Reviews 3. Richard N.Mitchell, Hücre hasarı, hücre ölümü ve adaptasyonlar, Bölüm 1, sayfa: 1-5, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri, 2013 4. Aydanur Kargı, Erdener Özer, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü, Kısım 1, sayfa 9-44, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
3 Konak Savunma Mekanizmaları Farmakokinetik (2): İlaçların biyolojik membranlardan geçişi ve dokulara dağılımı Hücre zedelenmesi ve hücre ölümünün nedenleri ve mekanizmaları 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Farmakoloji : Lippincott’ s Illustrated Reviews 3. Richard N.Mitchell, Hücre hasarı, hücre ölümü ve adaptasyonlar, Bölüm 1, sayfa: 6-28, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Aydanur Kargı, Erdener Özer, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü, Kısım 1, sayfa 9-44, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
4 Antimikrobiyal Ajanlar-1 Farmakokinetik (3): İlaçların vücutta metabolize edilmeleri ve atılımı Hücre zedelenmesi ve hücre ölümünün morfolojisi 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Farmakoloji : Lippincott’ s Illustrated Reviews 3. Richard N.Mitchell, Hücre hasarı, hücre ölümü ve adaptasyonlar, Bölüm 1, sayfa: 6-28, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Aydanur Kargı, Erdener Özer, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü, Kısım 1, sayfa:9-44, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
5 Antimikrobiyal Ajanlar-2 Farmakokinetik (4): Sürekli ilaç uygulanmasının kinetik özellikleri Akut inflamasyon 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Farmakoloji : Lippincott’ s Illustrated Reviews 3. Richard N.Mitchell, İnflamasyon ve onarım, Bölüm 2, sayfa: 29-58, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Yavuz Özoran, Ümit Çobanoğlu, Akut ve Kronik inflamasyon, Kısım 2, sayfa:45-62, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
6 Solunum Sistemi Enfeksiyonları Farmakodinami (1): İlaç etki mekanizmaları ve reseptör kavramı Kronik inflamasyon 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Farmakoloji : Lippincott’ s Illustrated Reviews 3. Richard N.Mitchell, İnflamasyon ve onarım, Bölüm 2, sayfa: 58-73, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. 2- Sema Zergeroğlu, Doku tamiri, regenerasyon, iyileşme ve fibrozis, Kısım 3, sayfa:63-76, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
7 Sindirim Sistemi Enfeksiyonları Farmakodinami (2): Terapötik hedef olarak temel reseptör aileleri Doku tamiri, primer ve sekonder yara iyileşmesi 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Farmakoloji : Lippincott’ s Illustrated Reviews 3. 1-Richard N.Mitchell, Hemodinamik bozukluklar, Tromboembolizm ve Şok, Bölüm 3, sayfa: 75-98, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Şükrü Oğuz Özdamar, Hemodinamik Bozukluklar: Tromboembolizm ve Şok, Kısım 4, sayfa:77-92, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
8 Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları Farmakodinami (3): Doz-yanıt, agonist ve antagonist kavramları Hemodinamik bozukluklar (ödem, hiperemi, konjesyon ve hemoraji) 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Farmakoloji : Lippincott’ s Illustrated Reviews 3. Richard N.Mitchell, Hemodinamik bozukluklar, Tromboembolizm ve Şok, Bölüm 3, sayfa: 75-98, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Şükrü Oğuz Özdamar, Hemodinamik Bozukluklar: Tromboembolizm ve Şok, Kısım 4, sayfa:77-92, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
9 ARA SINAV
10 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları İlaçların etkisini değiştiren faktörler Tromboembolik hastalık , infaktüs ve şok 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Cilt 1 3. Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Neoplazi , Bölüm 5, sayfa: 162-214, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Canan Ersöz, Neoplazi, Kısım 7, sayfa:141-162, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
11 Dolaşım Sistemi Enfeksiyonları İlaçlar arası etkileşimler Neoplazi 1: Hücre büyüme ve diferansiyasyon bozuklukları, kanser etyopatogenezi, karsinogenez) 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Cilt 1 3. Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Neoplazi , Bölüm 5, sayfa: 162-214, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Canan Ersöz, Neoplazi, Kısım 7, sayfa:141-162, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
12 Deri, Kemik, Eklem ve Göz Enfeksiyonları İlaç toksisitesi ve toksikolojinin temel kavramları Neoplazi 2 : Adlandırma, benign ve malign tümörlerin özellikleri, malign tümörlerde derecelendirme, evreleme ) 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Cilt 1 3. Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Neoplazi , Bölüm 5, sayfa: 162-214, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Canan Ersöz, Neoplazi, Kısım 7, sayfa:141-162, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
13 Sağlık Hizmeti İle İlişkili Enfeksiyonlar Akut ilaç toksisitesinde genel yaklaşımlar Neoplazi 3: (Kanserin laboratuvar tanısı ve Klinik modeller) 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Cilt 1 3. Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Patolojisi , Bölüm 8, sayfa: 309-326, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Pınar Zarakolu,Pınar Fırat, İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Kısım 8, sayfa:165-213, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
14 Özel Konakta Enfeksiyonlar Farmakogenetik ve kişiselleştirilmiş tedavi İnfeksiyöz hastalıkların patolojisi 1. Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji 2. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Cilt 1 3. Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Çevresel ve Beslenme ile İlgili Hastalıklar, Bölüm 7, sayfa: 269-306, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım , Nobel Tıp Kitabevleri , 2013 4. Şerefettin Canda, Çevresel ve Nutrisyonel patoloji, Kısım 9, sayfa:217-229, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı
 1. Anthony Strelkauskas, “Microbiology, A Clinical Approach”, second edition, Garland Science
 2. Farmakoloji : Lippincott’ s Illustrated Reviews / Edt.; Richard A. Harvey, Pamela C. Champe. Çev. Edt.: Filiz Onat ve ark. İstanbul Nobel Tıp Kitabevi, 2009: 3. Basım
 3. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Edt.: Oğuz Kayaalp, Cilt 1 ve Cilt 2. Ankara  Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık, 2012: 13. Basım
 4. Kumar, Abbas, Aster, Robbins Temel Patoloji,  Dokuzuncu Basım, 2013, Nobel Tıp Kitabevleri.

-Gamze Mocan Kuzey, Şükrü Oğuz Özdamar, Sema Zergeroğlu, Temel Patoloji,  2007, Güneş Kitabevi.

Diğer Kaynaklar
 1. Paul G. Engelkirk, “Burton, Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji”, onuncu baskı,İstanbul Tıp Kitabevleri
 2. Yenen S (çeviri editörü) (2014) . Jawetz, Melnick, Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji (çeviri), Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara.
 3. Altındiş M. (2010) Hemşireler için Mikrobiyoloji, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul
 4. Katzung ve Trever Farmakoloji, Edt.: Bertram Katzung, Anthony Trevor, Susan Masters. Çev. Edt.: M. Altan, Güneş Tıp Kitabevi, 2010.
 5. Carie  A. Braun, Cindy M. Anderson, Pathophysiology “A clinical approach”, second edition, 2011, Lippincott Williams & Wilkins                 
 6. Gary D. Hammer ,Stephen J.McPhee, Pathophysiology  of disease “An Introduction to Clinical medicine” seventh edition, 2014,  Lange

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
6
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
3
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
10
Final / Sözlü Sınav
1
45
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest