HEM 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kadın Sağlığı ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 216
Bahar
0
8
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, kadın sağlığı ve hastalıkları ve çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği derslerinde edindiği güncel kanıt temelli teorik bilgiyi klinik uygulamada hasta bakımına entegre etmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hemşirelik bakım gereksinimlerinin karşılanmasında yasal ve etik konulara duyarlılık gösterebilir.
  • Çocuk/kadın hastalığına sahip hasta bakımında güncel kanıta dayalı rehberleri kullanabilir.
  • Sağlıklı/hasta birey ve aileye vereceği eğitimlerde çocuk ve kadın hastalıkları alanına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri kullanabilir.
  • Çocuk/kadın hastalıklarının hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirerek gerekli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir.
  • Çocuk/kadın hastalıkları sorunu olan hastaya verilen hemşirelik bakımında fizyopatoloji bilgisini kullanarak hemşirelik girişimlerinin gerekçelerini açıklayabilir.
  • Çocuk/kadın hastalıkları alanına ilişkin, bakım verdiği hastanın verilerini analiz edip uygun hemşirelik girişimlerine karar verebilir
Tanımı Kadın doğum servisleri ve çocuk servislerinde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
2 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
3 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
4 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
5 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
6 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
7 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
8 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
9 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
10 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
11 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
12 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
13 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
14 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
15 Kadın Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

·          Taşkın L. (2017). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi, İstanbul.

Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1-2, sistem Ofset Basım Yayın San. Tic. Ltd. Sti. Ankara.

Diğer Kaynaklar

·          Coşkun A. (2012). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

·          Şirin A. Kavlak O. (2015). Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

·          Coşkun A. (2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.

·          Erenus M., Yoldemir (2008). Netter Obstetr, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı, Güneş Yayınevi, İstanbul.

·          Potts N.L., Mandleco B.L. (2002) Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Unites States of America, Delmar.

·          Conk Z. , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları El Kitabı, İstanbul, 1997.

·          Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul.

Baker RC. (2003). Birinci Basamak Pediyatri Sağlam Çocuk Bakımı. (Türkçe Çeviri).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
50
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
26
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest