HEM 314 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 314
Bahar
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin ruh sağlığının korunması ile ilgili uygulamaları yapabilmeleri, ruh sağlığı bozulmuş bireylerin davranış değişikliklerini fark edebilmeleri, belirtileri saptayabilmeleri, ruh sağlığı bozulmuş bireylerde hemşirelik sürecini uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Ruhsal sorunu olan hastaların bakım gereksinimlerini tanımlayabilir,
  • 2. Ruhsal hastalıkla birey ve ailelerin uygun baş etmesinde kullanılacak yöntemleri açıklayabilir
  • 3. Ruhsal hastalıklarda birey ve aile danışmanlığını tartışabilir
  • 4. Stresi yönetebilmeyi tartışabilir
  • 5. Toplum ruh sağlığı hizmetlerini açıklayabilir,
  • 6. Krize müdahale etme yöntemlerini sıralayabilir
Tanımı Bu ders: Ruhsal hastalıklardan korunma yöntemlerini, ruhsal hastalık belirtilerini, kültürlerarası farklılıkları, bakım yöntemlerini, yasal süreçler ve hemşirelik bakımını kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, psikiyatrinin tarihçesi, ruhsal bozukluklarda genel belirtiler Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
2 Kişilik gelişimi ve dönemleri Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
3 Toplum ruh sağlığı, Kültürlerarası psikiyatri Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
4 Stres ve Stresle Başetme, Kayıp (Yas). Kriz ve Krize Müdahale Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
5 Anksiyete bozuklukları ve hemşirelik bakımı Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
6 Şizofrenik bozukluklar ve hemşirelik bakımı Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
7 Vize
8 Duygudurum Bozuklukları ve Hemşirelik bakımı Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
9 Kişilik Bozuklukları ve hemşirelik bakımı Cinsel işlev bozuklukları Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
10 Organik Ruhsal Bozukluklar Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
11 Psikiyatride Yasal Konular Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
12 Rehabilitasyon, Gözlem, Kayıt, Süreç Hazırlama Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
13 Çocukluk Çağı Ruhsal Bozukluklar Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
14 Madde Bağımlılığı Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Çam O., Özgür G., Gürkan A. (2004). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı.

Diğer Kaynaklar

Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest