HEM 316 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halk Sağlığı Hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 316
Bahar
0
8
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, halk sağlığı hemşireliği ve ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği derslerinde öğrendikleri bilgileri halk sağlığı ve ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulama alanlarına entegre etmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Ülkenin sağlık organizasyonunu açıklar,
  • 2. Birey, aile ve toplum sağlının korunması için yapılması gereken hemşirelik uygulamalarını yapar,
  • 3. Sağlık açısından riskli grupları ve bu grupların sağlının korunması için yapılması gereken hemşirelik uygulamalarını yapar,
  • 4. Okul sağlığı ve işçi sağlığına ilişkin ilke ve uygulamaları tanımlar,
  • 5. Sağlığı koruma programlarını uygular,
  • 6. Psikiyatrik hastalıklar alanına ilişkin, bakım verdiği hastanın verilerini analiz edip hemşirelik girişimlerini uygular
  • 7. Psikiyatrik hastalıkların, hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirerek gerekli hemşirelik girişimlerini uygular,
  • 8. Halk sağlığı ve psikiyatri alanlarında çalışırken uyulması beklenen etik konuları açıklar
Tanımı Bu ders, Halk sağlığı hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği uygulama alanları olan, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı merkezleri, Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri ve Huzurevlerinde hemşirelik bakımının gözlenmesi, uygulanması ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
2 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
3 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
4 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
5 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
6 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
7 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
8 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
9 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
10 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
11 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
12 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
13 Uygulama Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Evde Bakım Birimleri, Okullar, Fabrikalar, Psikiyatri Klinikleri Huzurevleri Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.
14 Vaka sunumları/Öğrenci sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 

 -Erci B (2016).  Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi,

-Çam O., Dülgerler Ş., Engin E. (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci. İzmir Güven Kitabevi.

 

Diğer Kaynaklar

1.Stanhope M, Lancester J, 1996, Community Health Nursing, Mosby

2.Bertan, M. Güler Ç, 1995, Halk Sağlığı Temel Bilgiler,

3. Erefe İ. (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları No=14, İstanbul

4. Güler Ç, Akın L (2006). Halk Sağlığı: Temel Bilgiler. Hacettepe Yayınları

5. Hitchcock J, Schubert P, Thomas S (2003). Community Health Nursing, 2. Baskı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
55
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
6
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest