MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Güncelliği ve önemi hiçbir zaman azalmayan, sürekli gelişen ve ihtiyaç duyulan bir meslek olan "Hemşire" ünvanıyla üniversitemizden mezun olduğunuzda, yurt içi-yurt dışı bir çok alanda çalışma imkanı bulacaksınız. Aldığınız eğitim doğrultusunda; Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler, Özel Poliklinikler, Aile Sağlığı Merkezleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezleri, Okullar, İşyerleri, Sosyal Hizmet Kurumları, Adli Tıp Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumları, Huzurevleri, Kreşler, Evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları, Sağlık araştırma merkezleri gibi bir çok alanda çalışabileceksiniz. Ayrıca, isteyen mezunlarımız öğretim elemanı olarak da üniversitelerin akademik kadrolarında istihdam edilebilirler.