Bizi takip edin
|
EN

İMT 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk İşaret Dili*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
İMT 310
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Gösterip yaptırma
Gösteri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde bu dili kullanma becerisi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • işaret diliyle iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebilecektir;
  • işaret diliyle alanında edindiği yetenekleri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilecektir;
  • işitme engelliler ile günlük hayatta iletişim kurabilecektir;
  • Türk işaret dilinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir;
  • sağır-dilsiz ve işitme engelli bireylerin fizyolojik durumlarını, ekonomik ve toplumsal sorunlarını tartışabilecektir;
  • işaret dilinin tarihsel gelişimini değerlendirebilecektir;
  • işaret dilinin gramer yapısını doğru kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, Türk işaret dili tarihi, alfabe ve temel kavramlar öğretilir. Ders kapsamında, görsel bir dil olan işaret dili konusunda, işitme engeli bulunmayan kişilere, işitme engelli bireylere hastane, okul, mahkeme, karakol gibi farklı toplumsal ortamlarda yardımcı olabilecek temel düzeyde işaret dili bilgisi verilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türk İşaret Dilinin Genel Özellikleri, Harflerin tanımı ve harflerin yazımında el ve parmak şekilleri; Türk alfabesindeki harflerin TİD’e göre yazımı Atila, M. (2011).Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 1-6. ISBN: 9944979619.
2 Parmak Alfabesi, Aile ve çevresi, Vücudumuz ile ilgili işaretler Sağlık kavramları; Sağlık terimleri işaretlerinin TİD’de gösterimi Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 7-20. ISBN: 9944979619.
3 Sağlık terimlerinin işaretlerinin TİD’de gösterimi (devam) Sağlık terimleri cümle çevirileri; Zaman ve Dilimleri, TİD gösterimleri Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 96-102. ISBN: 9944979619.
4 Fiiller, Renkler TİD gösterimleri; Zıt anlamlar; Duygular TİD gösterimleri Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 103-162. ISBN: 9944979619.
5 Sıfatlar; Matematik İşaretleri ve Ölçüleri TİD gösterimleri Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 72-114. ISBN: 9944979619.
6 Ev ve ev eşyaları Örneklendirme ve cümle oluşumu TİD gösterimleri Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 21-36. ISBN: 9944979619.
7 Yiyecek ve İçecekler; Mutfak eşyaları TİD gösterimleri Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 37-50. ISBN: 9944979619.
8 Ara Sınav
9 Bakliyat, Kuruyemiş; Yemek çevirisi Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili.İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 47-60. ISBN: 9944979619.
10 El Takımları ve Makineler; Giyim – Aksesuar; Madenlerin TİD gösterimleri Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 61-65. ISBN: 9944979619.
11 Okul ve Eğitim; Müzik- TİD terimleri Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili.İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 7-17. ISBN: 9944979619.
12 Meslekler; Hayvanlar, Yönler, Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 66-72. ISBN: 9944979619.
13 Spor terimleri, Hava ve Coğrafi Terimler; Türkiye’nin İlleri, Ülkeler Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 73-118. ISBN: 9944979619.
14 TİD Gramer Yapıları; TİD ile Karşılıklı Konuşma ve anlama Genel tekrar, video çözümleri, cümle çevirisi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Atila, M. (2011). Konuşan eller:Temel işaret dili.. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları. ISBN: 9944979619.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.