Bizi takip edin
|
EN

HEM 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 103
Güz
6
2
7
12

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, anatomik terminoloji ve temel fizyolojik kavramları, canlılığın biyokimyasal temellerini, makromoleküllerin özelliklerini, vücudun yapısal ve işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, dokuların histolojik özelliklerini, vücut sistemlerinin (kas-iskelet, solunum, dolaşım, boşaltım sistemleri) yapı ve işlevlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Element, bileşik, atom, molekül, çözünürlük, polarite, hidrofobik, hidrofilik ifadelerini, asit, baz ve pH kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Anatomik terminolojide kullanılan temel sözcüklerin Türkçe karşılıklarını belirtebilecektir.
  • Element, bileşik, atom, molekül, çözünürlük, polarite, hidrofobik, hidrofilik ifadelerini, asit, baz ve pH kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Hücrenin temel yapısını ve işlevlerini tanımlayabilecektir.
  • Dokuları sınıflayıp özelliklerini sayabilecektir.
  • Kas-iskelet sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilecektir.
  • Solunum sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilecektir.
  • Dolaşım sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders: Anatomi, histoloji, fizyoloji ve biyokimya ile ilgili temel kavramlar, anatomik terminoloji, canlılığın temel özellikleri, makromoleküller, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu konularını içerir. Hareket, solunum, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin yapı ve işlevlerini kapsar.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 *Giriş, tanışma, dersin tanıtımı *Canlılığın biyokimyasal temelleri *Hücre yapısı ve organelleri -Marks Tıbbi Biyokimyanın Esasları Bölüm: 2 sayfa 21-59 İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.1-7 - İnsan Vücudunun Yapısı ve İşlevi. Süleyman Tetik, Sevinç V.İnan, İlgi Şemin. Bölüm 1
2 *İnsan vücudunun organizasyonu *Hücre yapısı ve organelleri *Hücre-doku organizasyonu *Epitel dokusu Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.1-77 - İnsan Vücudunun Yapısı ve İşlevi. Süleyman Tetik, Sevinç V.İnan, İlgi Şemin. Bölüm 1 - Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 1-28)
3 *Makromoleküller *Temel Latince kavramlar ve anatomik terminoloji Harper'ın Biyokimyası sayfa 7-24, 35-47, 57-69, 132-151- İnsan Vücudunun Yapısı ve İşlevi. Süleyman Tetik, Sevinç V.İnan, İlgi Şemin. Bölüm 1
4 *Hücresel metabolizma *Kemik, kas, sinir doku Harper'ın Biyokimyası sayfa 151-163 - İnsan Vücudunun Yapısı ve İşlevi. Süleyman Tetik, Sevinç V.İnan, İlgi Şemin. Bölüm 1 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 29-50) - (Sf. 131-156) (Sf. 37-70)
5 *İnsan vücudunun anatomik bölümleri ve bölgeleri, kesitler, yönler, organlar, vücut boşlukları, membranlar, *Sinyal İletimi - İnsan Vücudunun Yapısı ve İşlevi. Süleyman Tetik, Sevinç V.İnan, İlgi Şemin. Bölüm 1 -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.10-15 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.78-85 - Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (Sf.29-37)
6 *Kas-iskelet sisteminin yapısı ve işlevi-1 *Kemik çeşitleri, kemiğin işlevleri, kemik doku, üst bölge kemikleri, alt bölge kemikleri, vertebra, costalar, sternum, cranium kemikleri, *Eklemler, *Membranlardan transport ve uyarılma, kasılma mekanizması - İnsan Vücudunun Yapısı ve İşlevi. Süleyman Tetik, Sevinç V.İnan, İlgi Şemin. Bölüm 2 - İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.17-129 - Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (Sf. 27-71)
7 *Solunum sisteminin yapısı - *Burun, paranazal sinüsler, farinks, larinks, trakea, bronşların yapısı -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.207-223 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.254-264
8 *Solunum Sistemi Histolojisi *Solunum sisteminin işlevi ARA SINAV 1-Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 333--352) 2-Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (sf.189-207)
9 *Dolaşım Sisteminin yapısı *Kalp, Arterler, venler, lenfatikler yapısı İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.135-165 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.169-214
10 *Dolaşım Sisteminin yapısı *Dolaşım Sisteminin Histolojisi *Kanın bileşimi, kan hücreleri, eritrositler ve işlevleri, kan grupları, lökositler ve işlevleri, trombositler ve pıhtılaşma 1-Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 173-212) 2- Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (sf.159-170, 177-188)
11 Kalp kapaklarının göğüs ön duvarı üzerindeki projeksiyonu, kalp kapaklarının dinleme odakları, pericardium yapılanması -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.135-165 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.169-214
12 *Kalpte uyarı ileti sistemi, kalp çalışmasının düzenlenmesi, EKG *Kan akımının sürdürülmesi, nabız *Kan basıncı ve düzenlenmesi *Boşaltım Sistemi yapısı 1- Yüksekokullar için Fizyoloji. Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (sf.171-177, 117-158) -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.229-234 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.268-272
13 *Boşaltım Sistemi yapısı ve işlevi 1-Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 (sf.209-226) 2-Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 353-376
14 *Homeostaz, temel fizyolojik kavramlar 2-Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014(sf.2-11)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

İnsan Vücudunun Yapısı ve İşlevi. Süleyman Tetik, Sevinç V.İnan, İlgi Şemin. Bölüm 1,2,3,4,5 Elektronik kitap

Resimli insan anatomisi : Sağlık yüksek okulları için /  Mehmet Yıldırım, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2015, ISBN: 978-975-420-891-7

İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2019, ISBN:9786053354840

Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012, ISBN: 9789754209341

Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009, ISBN: 978-975-277-220-5

Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 ISBN: 978-975-411-269-6

Marks’ Tıbbi Biyokimyanın Esasları, Ramazan Amanvermez / Bahattin Avcı, 2017, ISBN: 9786054949823

Önerilen Okumalar/Materyaller

Harper'ın Biyokimyası, Çev Ed Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan, İstanbul : Nobel Tıp, 2015, 29. Bs. 978-605-335-154-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
6
24
Portfolyo
0
Ödev
5
10
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
26
26
Final Sınavı
1
38
38
    Toplam
350

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.