Bizi takip edin
|
EN

HEM 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Temeller I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 105
Güz
6
0
6
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, insan davranışının psiko-biyolojik alt yapısına, doğru ve etkili iletişim kurabilme becerisine, hemşireliğin temel felsefesine, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunmasına, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik bilgi, tutum ve becerileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hemşirelik mesleğinin doğasını, işlevlerini, rollerini, toplumdaki yerini, diğer mesleklerle olan ilişkisini ve meslek olma kriterlerini tanımlayabilecektir.
  • Hemşirelik bakımına yönelik temel kuram, kavram, ilke ve yöntemleri açıklayabilecektir.
  • İletişimin insan ilişkilerindeki önemini tanımlayabilecektir.
  • Doğru iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurabilecektir.
  • İnsan davranışının altında yatan farklı temelleri (örn. fizyolojik, sosyal) tartışabilecektir.
  • Psikolojinin temel bilimsel teori ve yaklaşımlarını (örn. davranışsal, bilişsel) tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi ve felsefesi, meslek kavramı ve meslekleşme süreci, iletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörleri, temel iletişim becerilerini, psikolojide araştırma yöntemleri, sinir bilim ve davranış, gelişim ve sosyal psikolojiyi kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 • Dersin tanıtımı • Bölüm öğretim elemanları ile tanışma ve oryantasyon Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 3-26.
2 • Hemşireliğin tarihçesi ve tanımı, Dünya’da ve Türkiye’de Hemşirelik • İletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörler • Psikoloji bilimi 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 17-24. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 39-56. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 27-71. 4. Morris, C.G. (2002). Understanding Psychology. Prentice-Hall: NJ (Selected Sections: Chapter 1: The Science of Psychology)
3 • Hemşirelik Felsefesi • Sözsüz iletişim Psikolojide araştırma yöntemleri 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 103-112. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 57-78. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 72-90. 4. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 5. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji.
4 • Hemşireliğin Temel Kavramları (İnsan, Sağlık-Hastalık) • Etkin Dinleme • Geribildirim alma verme Zihnin nörobiyolojik temelleri: beyin ve sinir sistemi 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 57-78. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 97-118. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 91-108. 4. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 5. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. 6. Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. Macmillan.
5 • Hemşireliğin Temel Kavramları (Çevre, Hemşirelik) • Empati Zihnin nörobiyolojik temelleri: duyum ve algı 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 57-78. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 97-118. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 112-140. 4. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 5. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. 6. Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. Macmillan.
6 • Temel Kavram ve İlişkileri, Kuram/ Model (Tanım), Bakım Vermede Modelin Yeri • Kendini tanıma, farkındalık ve farkındalığı geliştirme Zihnin nörobiyolojik temelleri: bilinç ve uyku 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 123-136. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 179-194. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 147-164. 4. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 5. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. 6. Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. Macmillan.
7 • Hemşirelerin Rolleri, Sorumlulukları ve çalışma Alanları, Hemşirelik Mevzuatı • Algı/önyargı – Yazılı iletişim Sağlık, stres, başa çıkmak 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 57-78. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 119-144. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 164-181. 4. Morris, C.G. (2002). Understanding Psychology. Prentice-Hall: NJ (Selected Sections: Chapter 1: The Science of Psychology)
8 • Hemşirelikte Etik "Hemşirelik Mesleğinin İlk Etik Kodları: Geçmişten Günümüze Hemşirelik Andı" makale incelemesi • Zamanı doğru kullanma Ara sınav 1(Psikoloji) 1.Özsoy, S., Dönmez, R. (2017). Hemşı̇relı̇k Meslegı̇nı̇n İlk Etı̇k Kodları: Geçmı̇şten Günümüze Hemşı̇relı̇k Andı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 111-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/49327/630064 2. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. 3. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. 4. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. 5. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 6. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. 7. Glassman, W., & Hadad, M. (2013). Approaches to Psychology. McGraw Hill. 8. Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. Macmillan. 9. Morris, C.G. (2002). Understanding Psychology. Prentice-Hall: NJ (Selected Sections: Chapter 1: The Science of Psychology)
9 Ara sınav 2 (hemşireliğe giriş) • Stres ve stres yönetimi Yaşam boyu gelişim: bebeklik ve çocukluk 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 57-78. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 145-158. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 188-206. 4. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 5. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji.
10 Ara sınav 3 (iletişim) • Hemşirelikte değerler sistemi Yaşam boyu gelişim: ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 123-136. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S:119-144. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 206-216. 4. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 5. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji.
11 • Hemşire kuramcılar ve kuramları/modelleri • Baş etme İnsancıl ve Hümanist Teoriler 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 79-94. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 97-118. 3. Glassman, W., & Hadad, M. (2013). Approaches to Psychology. McGraw Hill.
12 • Florence Nightingale' in hemşirelik için önemi, İngiltere Florence Nightingale Müzesi Online Ziyareti, Meslek Kavramı, Hemşirelikte Meslekleşme Süreci, • Atılganlık/ hayır deme Psikopatoloji-1 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 137-176. 2. Florence Nightingale Müze Gezisi Online https://www.youtube.com/watch?v=Cz7lXc42jUw 3. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 145-158. 4. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 223-250. 5. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 6. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. 7. Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G., & Neale, J. (2015). Anormal psikolojisi. M. Şahin (çev.), Ankara: Nobel Akademi.
13 • Toplumda Hemşirelik Algısı, “Toplumun Hemşi̇reli̇k Mesleği̇ne Yöneli̇k İmaj Algısı” Makale incelemesi Sağlık bakım sistemi, birey ve hastane ortamı • İletişim öğrenci sunumları Psikopatoloji-2 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 37-56. 2. Kaynar Şimşek, A. & Ecevit Alpar, Ş. (2019). Toplumun Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algisi: Sistematik Derleme . Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 2 (1) , 32-46 . Retrieved From https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sauhsd/Issue/45374/516746 3. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 145-158. 4. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 257-290. 5. Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2016). Psikoloji: Bir keşif gezintisi. Nobel. 6. Hill-Renner, M. T. and Feldman, RS (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. 7. Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G., & Neale, J. (2015). Anormal psikolojisi. M. Şahin (çev.), Ankara: Nobel Akademi.
14 • Vaka Ödevi Sunumları • İletişim öğrenci sunumları Psikopatoloji-3 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 387-408. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 97-118. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 296-322. 4. Psikopatoloji ile ilgili kısa filmler
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

1. Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Yeni Baskı 2020. ISBN-ISSN 978-975-01795-7-0

2. Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 6. Baskı İstanbul, 2015. ISBN-ISSN 978-605-335-089-7

3. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. ISBN 978-605-82106-2-2

4. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. ISBN 9786053556534

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Birol L. Hemşirelik Süreci, 1. Basım, Akademisyen Kitabevi, 2020. ISBN 9786052580462

2. Özsoy, S., Dönmez, R. (2017). Hemşı̇relı̇k Meslegı̇nı̇n İlk Etı̇k Kodları: Geçmı̇şten Günümüze Hemşı̇relı̇k Andı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 111-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/49327/630064 

3. Kaynar Şimşek, A. & Ecevit Alpar, Ş. (2019). Toplumun Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algisi: Sistematik Derleme . Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 2 (1) , 32-46 . Retrieved From https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sauhsd/Issue/45374/516746

4. Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir. 2005. ISBN 975-98185-0-7

5. Cüceloğlu D. İletişim Donanımları “Keşkesiz bir yaşam için iletişim”. 59. Baskı. Remzi Kitabevi. 2019. ISBN 978-975-14-0886-0

6. Kaya, A. Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. 2017. ISBN 978-605-364-064-6

7. Kocaman, N. Sağlık bakım profesyonelleri ve hasta iletişimi. Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. 2015. 161-195 ISBN 9786053350934

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
3
30
Final Sınavı
1
46
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
54
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
46
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
3
20
60
Final Sınavı
1
54
54
    Toplam
250

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.