Bizi takip edin
|
EN

HEM 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Temeller I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 105
Güz
6
0
6
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, insan davranışının psiko-biyolojik alt yapısına, doğru ve etkili iletişim kurabilme becerisine, hemşireliğin temel felsefesine, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunmasına, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik bilgi, tutum ve becerileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hemşirelik mesleğinin doğasını, işlevlerini, rollerini, toplumdaki yerini, diğer mesleklerle olan ilişkisini ve meslek olma kriterlerini tanımlayabilecektir.
  • Hemşirelik bakımına yönelik temel kuram, kavram, ilke ve yöntemleri açıklayabilecektir.
  • İletişimin insan ilişkilerindeki önemini tanımlayabilecektir.
  • Doğru iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurabilecektir.
  • İnsan davranışının altında yatan farklı temelleri (örn. fizyolojik, sosyal) tartışabilecektir.
  • Psikolojinin temel bilimsel teori ve yaklaşımlarını (örn. davranışsal, bilişsel) tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi ve felsefesi, meslek kavramı ve meslekleşme süreci, iletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörleri, temel iletişim becerilerini, psikolojide araştırma yöntemleri, sinir bilim ve davranış, gelişim ve sosyal psikolojiyi kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 • Dersin tanıtımı • Bölüm öğretim elemanları ile tanışma ve oryantasyon Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 3-26.
2 • Hemşireliğin tarihsel gelişimi • İletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörler • Hemşirelik bakımında psikoloji 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 17-24. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 39-56. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 27-71.
3 • Hemşirelik felsefesi, meslek kavramı ve meslekleşme süreci • Sözsüz iletişim • Psikolojik yaklaşımlar 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 103-112. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 57-78. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 72-90.
4 • Hemşirelik mesleğinin sosyolojik özellikleri, hemşirenin rol ve sorumlulukları • Etkin Dinleme • Geribildirim alma verme • Yaşam boyu psikoloji 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 25-36. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 97-118. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 91-108.
5 • Hasta hakları, meslek etiği • Empati • Yaşam boyu psikoloji 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 113-122. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 97-118. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 112-140.
6 • Sağlık ekibi, hemşirelik mevzuatı • Kendini tanıma, farkındalık ve farkındalığı geliştirme • Sosyal süreçler 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 123-136. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 179-194. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 147-164.
7 • Hemşirelikle ilgili temel kavramlar (insan, sağlık/ hastalık, çevre/ toplum ve hemşirelik kavramları) • Algı/önyargı – Yazılı iletişim • Algı, bellek ve bilgi sağlama 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 57-78. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 119-144. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 164-181.
8 Ara Sınav 1 (psikoloji) • Hemşirelikle ilgili temel kavramlar (insan, sağlık/ hastalık, çevre/ toplum ve hemşirelik kavramları) • Zamanı doğru kullanma 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017.
9 Ara sınav 2 (hemşireliğe giriş) • Stres ve stres yönetimi • Soru sorma – somutlaştırma • Özetleme 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 57-78. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 145-158. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 188-206.
10 Ara sınav 3 (iletişim) • Hemşire kuramcılar ve modeller • Stres ve stres yönetimi 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 79-94. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S:119-144. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 206-216.
11 • Hemşire kuramcılar ve modeller, bütüncül yaklaşım • Baş etme • Öğrenci Sunumları (psikoloji) 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 79-94. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 97-118.
12 • Günlük yaşam aktiviteleri ve öz bakım gereksinimi • Atılganlık/ hayır deme • Öğrenci Sunumları (psikoloji) 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 137-176. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 145-158. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 223-250.
13 • Sağlık bakım sistemi, birey ve hastane ortamı • İletişim öğrenci sunumları • Ağrı Psikolojisi 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 37-56. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 145-158. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 257-290.
14 • Hastaneye kabul ve taburcu edilme • İletişim öğrenci sunumları • Ruh Sağlığı Psikolojisi 1. Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. S: 387-408. 2. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. S: 97-118. 3. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 296-322.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

1. Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Yeni Baskı 2020. ISBN-ISSN 978-975-01795-7-0

2. Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 6. Baskı İstanbul, 2015. ISBN-ISSN 978-605-335-089-7

3. Üstün B., Demir S. Hemşirelikte İletişim. Akademi Basın ve Yayıncılık. 1. Baskı. 2019. ISBN 978-605-82106-2-2

4. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. ISBN 9786053556534

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Birol L. Hemşirelik Süreci, 1. Basım, Akademisyen Kitabevi, 2020. ISBN 9786052580462

2. Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir. 2005. ISBN 975-98185-0-7

3. Cüceloğlu D. İletişim Donanımları “Keşkesiz bir yaşam için iletişim”. 59. Baskı. Remzi Kitabevi. 2019. ISBN 978-975-14-0886-0

4. Kaya, A. Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. 2017. ISBN 978-605-364-064-6

5. Kocaman, N. Sağlık bakım profesyonelleri ve hasta iletişimi. Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. 2015. 161-195 ISBN 9786053350934

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
24
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
3
30
Final Sınavı
1
34
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
66
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
34
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
40
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
3
20
60
Final Sınavı
1
54
54
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.