Bizi takip edin
|
EN

HEM 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hemşirelik Esasları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 106
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Canlandırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hemşirelik Esasları dersi, öğrencinin hemşirelik bakımında temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri geliştirmesini sağlar. Ders, öğrencinin hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık bakım sistemi içinde hemşirenin rolünü ve öğrenci hemşire olarak kendi rolünü kavramasına yardımcı olur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • hemşirelik mesleği için bakım kavramının önemini açıklayabilecektir.
  • Hemşirelik bakımını hemşirelik sürecini kullanarak planlayabilecektir.
  • bireyin hastaneye kabulünü, hastaneden taburculuğunu ve başka bir yere naklini tartışabilecektir.
  • vücut mekaniği ilkelerini sayabilecektir.
  • enfeksiyon kontrolünde hemşirenin rolünü açıklayabilecektir.
  • yaşam bulgularını tanımlayabilecektir.
  • bireyin temel (solunum, hareket, beslenme, boşaltım, spiritüel, cinsellik, uyku) gereksinimlerini tespit edebilecektir.
  • oral, lokal, parenteral, ve inhalasyon yoluyla alınan ilaçların uygulama teknikleri arasındaki farkları karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; öğrencilerin, hemşirenin temel kuram, kavram, ilke ve yöntem doğrultusunda uygulamaları yaparken ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlayan bilgi ve becerileri içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin paylaşımı Hemşirelikte bakım kavramı ve sistematik yaklaşım -Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:217-234. -Birol L. Hemşirelik Süreci, 11. Baskı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018. ss:93-102.
2 Sağlıklı/hasta birey ile hemşirelik modeli doğrultusunda görüşme yapma ve veri toplama -Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:137-176. -Birol L. Hemşirelik Süreci, 11. Baskı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018. ss:103-128.
3 Hemşirelik süreci -Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:137-218. -Birol L. Hemşirelik Süreci, 11. Baskı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018. ss:129-258.
4 Enfeksiyonu önleme ve kontrol -Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:409-440. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:189-221. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:36.
5 Hijyen uygulamaları - Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Yayınevi, 2014, İstanbul. ss:441-482. -Aşti T.A., Karadağ, A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:375-461. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:58-70.
6 Sıcak ve soğuk uygulamalar Uyku ve dinlenme gereksinimi -Aşti T.A, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Yayınevi, 2014, İstanbul. ss:669-690, ss:1099-1114. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:1306-1328, ss:128-165. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:37-42.
7 Hareket gereksinimi -Aştı T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:319-386. -Aşti T.A., Karadağ, A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss: 224-374. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:19-34. Ss:9-23
8 Yaşamsal bulgular ve ağrı yönetimi -Aşti A.T., Karadağ A. Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Kitabevi, 2014. ss:579-668. -Atabek A.T., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011. ss:487-538. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:6-17.
9 Ara sınav
10 İlaç uygulamaları -Oral ve lokal ilaç uygulamaları -Parenteral ilaç uygulamaları -İntravenöz Sıvı Tedavisi -Kan transfüzyonu Aşti TA., Karadağ A, Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Yayınevi, 2014, İstanbul. ss:727-900. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:609-761. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:71-111.
11 Solunum gereksinimi ve oksijen tedavisi -Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:531-578. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:762-897. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:111-115.
12 Sindirim gereksinimi -Aşti T.A, Karadağ, A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:901-944. -Aşti T.A, Karadağ, A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, istanbul, 2011. ss: 983-1066. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:116-123.
13 Barsak boşaltım gereksinimi Ostomi bakımı -Aştı T.A, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss.945-972, ss:1015-1056. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:1116-1177. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:133-135.
14 Üriner boşaltım gereksinimi Yara bakımı -Aşti T.A., Karadağ, A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:973-1014, ss:483-531. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:1067-1115, ss:1228-1291. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:124-129, ss:43-51.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

-Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı,  Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014, 1. baskı

ISBN :978-975-01795-7-0

-Aşti, T.A., Karadağ, A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ISBN: 978-605-397-073-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

-Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık. İstanbul. 2008. ISBN: 978-9944-211-16-1

-Birol L. Hemşirelik Süreci, 11. Baskı, akademisyen Kitabevi. Ankara.  2018. ISBN: 978-605-258-046-2

-Erdemir, F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi. 2012. ISBN: 978-975-420-88-5-6.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.