Bizi takip edin
|
EN

HEM 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hemşirelik Esasları Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 108
Bahar
0
8
4
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin sağlıklı/hasta bireye yönelik temel hemşirelik becerilerini belirli ilke ve yöntemlerle gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
  • Sağlıklı/Hasta bireyin verilerini bir hemşirelik modeline göre toplayabilecektir.
  • Sağlıklı/Hasta bireyin bakımını, bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik sürecini kullanarak verebilecektir.
  • Temel hemşirelik becerilerini belirli ilke ve yöntemler ile uygulayabilecektir.
  • Bireyin temel gereksinimlerine (solunum, hareket, beslenme, boşaltım v.b) ilişkin bakım verebilecektir.
  • Sağlıklı/hasta bireyin bakımında etkili iletişim becerilerini kullanabilecektir.
  • Uygulama alanlarında ekip ile işbirliği içerisinde çalışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; temel hemşirelik becerilerinin öncelikle laboratuvar, daha sonra da klinik uygulamasını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Amaç ve Hedeflerin Paylaşımı Enfeksiyon Kontrolü Uygulamaları Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması Hijyen Uygulamaları Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması Sıcak - Soğuk Uygulamalar Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması -Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:409-440, ss:441-482, ss:669-690. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:189-221, ss:375-461, ss:1306-1328. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:36, ss:58-70, ss:37-42. -Özden D., Arslan G.G. Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi, 1. Baskı, O’Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, İzmir, 2017. ss:1-8, ss:52-67.
2 Hareket Gereksinimi Uygulamaları Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması Yaşam Bulguları ve Ağrı Değerlendirmesi Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması -Aştı T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:319-386, ss:579-668. -Aşti T.A., Karadağ, A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss: 224-374, ss:487-538. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:19-34, ss:6-17. -Özden D., Arslan G.G. Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi. 1. baskı, O’Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, İzmir, 2017. ss:9-23, ss:24-51.
3 Oral ve Lokal ilaç uygulamaları Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması Parenteral ilaç uygulamaları (IM; SC; ID; IV) Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması İntravenöz sıvı tedavisini başlatma sürdürme ve sonlandırma Aldığı Çıkarttığı Takibi (AÇT) Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması -Aşti TA., Karadağ A, Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Yayınevi, 2014, İstanbul. ss:727-900. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:609-761. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:71-111. -Özden D., Arslan G.G. Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi. 1. baskı, O’Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, İzmir, 2017. ss:68-82, ss:83-137.
4 Solunum Sistemi Uygulamaları Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması Sindirim Sistemi Uygulamaları Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması -Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:531-578, ss:901-944. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:762-897, ss: 983-1066. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:111-115, ss:116-123. -Özden D., Arslan G.G. Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi. 1. baskı, O’Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, İzmir, 2017. ss:139-163, ss:175-194.
5 Barsak Boşaltım Uygulamaları Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması Üriner Sistem Uygulamaları Beceri İşlem Basamakları Doğrultusunda Laboratuar Çalışması -Aştı T.A, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss.945-972, ss:973-1014. -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:1116-1177, ss:1067-1115, ss:1228-1291. -Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2015. ss:133-135, ss:124-129. -Özden D., Arslan G.G. Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi. 1. baskı, O’Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, İzmir, 2017. ss:208-23, ss:195-207.
6 Ara sınav
7 Hemşirelik Esasları Klinik Uygulamaları
8 Hemşirelik Esasları Klinik Uygulamaları
9 Hemşirelik Esasları Klinik Uygulamaları
10 Hemşirelik Esasları Klinik Uygulamaları
11 Hemşirelik Esasları Klinik Uygulamaları
12 Hemşirelik Esasları Klinik Uygulamaları
13 Hemşirelik Esasları Klinik Uygulamaları
14 Hemşirelik Esasları Klinik Uygulamaları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

- Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014, 1. baskı ISBN :978-975-01795-7-0.

-Aşti, T.A., Karadağ, A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ISBN: 978-605-397-073-6

-Özden D., Arslan G.G. Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi. 1. baskı, O’Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, İzmir, 2017.

ISBN:978-605-9259-37-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

-Sabuncu N. ve ark. Hemşirelik Esasları: Temel Beceriler Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık. İstanbul. 2008. ISBN: 978-9944-211-16-1

-Erdemir, F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi. 2012. ISBN: 978-975-420-88-5-6.

-Birol L. Hemşirelik Süreci, 11. Baskı, akademisyen Kitabevi. Ankara.  2018. ISBN :978-605-258-046-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
11
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.