Bizi takip edin
|
EN

HEM 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Temeller II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 110
Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; hastaların, hastalığa ve duruma yönelik tepkilerini anlamlandırabilmeyi, özel durumu olan hastaya yaklaşıma, danışmanlık ve görüşme tekniklerine ve eleştirel düşünmeye ilişkin bilgi, tutum ve becerileri öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hastalarla İletişimde doğru görüşme tekniklerini kullanabilecektir.
  • Birey/Hastalara danışmanlık ilkelerini sayabilecektir.
  • Özel Durumu olan(ağrısı olan anksiyeteli, ağlayan vb) hastalarla etkili iletişim kurabilecektir.
  • Kurallara uygun bir şekilde refleksiyon yazabilecektir.
  • Eleştirel düşünce basamaklarını sayabilecektir.
  • Bir metni argüman analizi yöntemini kullanarak açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; görüşme tekniklerini, danışmanlık becerilerini, ağrısı olan anksiyeteli, ağlayan vb özel durumu olan hastalara yaklaşımı, düşünme süreci, eleştirel düşünmenin önemi, eleştirel düşünme stratejileri, eleştirel düşünmenin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Giriş ve Dersin Tanıtılması - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf
2 -Terapötik İletişim, -Düşünme: Doğası ve düşünme türleri - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf -Aşti T.A., Karadağ A. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:95-102. -Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, (32), 127-146. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/157123
3 -Görüşme teknikleri -Hemşirelikte eleştirel düşünme -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf - Dikmen, Y. D., & Usta, Y. Y. (2013). Hemşirelikte eleştirel düşünme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 31-38 http://acikerisim.ibu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12491/2858/yurdanur-demir-dikmen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4 -Danışmanlık becerileri -Kavram haritası - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf -Satı, D. İ. L., & Fatma, Ö. Z. (2014). Hemşirelik öğretiminde bir strateji: kavram haritasının kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(1), 81-89. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88632
5 -Ağrısı olan hastaya yaklaşım -Güvenilir bilgi kaynakları ve kullanımı - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf - KURBANOĞLU, S. S. (2002). WWW bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-25. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/610582
6 -Tedaviyi reddeden hastaya yaklaşım -Literatür tarama ve güvenilir kaynaklara ulaşma - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf -Yuvanç E, Akaltan KF. (2022) Bilimde Kanıta Ulaşmak. Selcuk Dental Journal.;9(1):344-51. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1349711
7 -Ağlayan bireye yaklaşım -Argüman analizi - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf - Üzelgün, M. A. (2015). Sosyal temsil çalışmaları için sistematik bir yöntem olarak argüman analizi. Psikoloji Çalışmaları, 35(2), 71-92. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/409005 - Üzelgün, M. A., Küçükural, Ö., & Rahmi, O. R. U. Ç. (2020). Argüman analizinde dört yaklaşım: Toulmin modeli, pragma-diyalektik, politik söylem analizi ve argüman kaynakları modelinin bir karşılaştırması. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, (59), 265-297. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1512182
8 -Ağlayan bireye yaklaşım -Argüman analizi -Ara sınav -Hemşirelikte problem çözme - Yıldırım, B., & Özkahraman, Ş. (2011). Hemşirelikte Problem Çözme. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3), 155-159 https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=d27da16c-5c9f-4797-a52f-59368cd42598%40redis
9 -Anksiyeteli Bireye Yaklaşım Öfkeyle Başetme ve Öfkeli Hastaya Yaklaşım - Reflekşın yazama - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf - Mert, H., Bilik, Ö., Yıldırım Sarı, H., & Üstün, B. (2011). Bir öğrenme deneyimi: reflekşın (reflection). https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/4590/89-93_mert.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10 -Çatışma Çözümü -Öğrenci sunumları - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf
11 -Özel Durumlarda İletişim (işitme, duyma, konuşma engeli olan birey ile iletişim, bilinci kapalı hasta ile iletişim) -Öğrenci sunumları - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf
12 -Kötü haber Verme -Öğrenci sunumları - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf
13 -Kriz Yaşayan Bireye Yaklaşım -Öğrenci sunumları - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf
14 - Öğrenci Sunumları -Reflekşın ödevi geri bildirimleri - Üstün,B.,Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN: 9786058210622. -Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500 -Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

-Üstün,B., Demir S. (2019) Hemşirelikte İletişim, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss: 1-368. ISBN:  9786058210622.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

- Üstün,B., Akgün,E., Partlak,N., (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir , ss 1-238. ISBN: 9789759818500

-Kaya, A. (2017) Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/232017165933ki.pdf

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
25
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
3
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
3
6
Proje
1
3
3
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
9
9
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.