Bizi takip edin
|
EN

HEM 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 112
Bahar
5
2
6
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, sindirim, endokrin, genital ve sinir sistemlerinin yapı ve işlevlerini, beslenme ve metabolizma kavramlarını, örnek alma ve transportu sırasında dikkat edilmesi gereken hususları, mikrobiyolojinin temel kavramlarını ve insanlarda infeksiyona yol açan mikroorganizmaların yapılarını, infeksiyonların önlenmesi ve tedavisini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bu dersi başarıyla tamamlaya öğrenciler;
 • Sindirim sisteminin yapı ve işlevini tanımlayabilecektir,
 • Temel gıdaları ve eksikliklerinde ortaya çıkan durumları tanımlayabilecektir,
 • Dengeli beslenme için dikkat edilmesi gerekenleri sayabilecektir,
 • Endokrin sistemin yapı ve işlevini açıklayabilecektir,
 • Genital sistemin yapı ve işlevini açıklayabilecektir,
 • Sinir sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilecektir,
 • Duyu organlarının yapı ve işlevini açıklayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders: sindirim, endokrin, genital, sinir sistemleri ve duyu organlarının anatomik, histolojik ve fizyolojik özelliklerini, beslenme ve metabolizmaya ilişkin biyokimyasal özellikleri ve temel mikrobiyoloji konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı. Sindirim sisteminin yapısı ve işlevi-1 İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.179-202 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.226-250 - Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 263-332) - Yüksekokullar için Fizyoloji. Berrak.Ç.Yeğen. 978-975-411-269-6, İstanbul : Yüce Yayım, 2014. 2. basım; s:227-246
2 Sindirim sisteminin yapısı ve işlevi-2. Mikrobiyolojiye giriş -Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 s.227-246 - Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 1-8).
3 Beslenme ve Metabolizma - Yüksekokullar için Fizyoloji. Berrak.Ç.Yeğen. 978-975-411-269-6, İstanbul : Yüce Yayım, 2014. 2. basım; ; s: 247-258
4 Endokrin sistemin yapısı. Bakterilerin yapısı, genetik ve üreme -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.262-270 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.286-290 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 213-242) - Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 9-28).
5 Endokrin sistemin işlevi. Mikrobiyota ve patojen flora Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 sf.259-292 - Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 53-68).
6 Genital sistemin yapısı ve işlevi-1 -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.238-253 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.274-282 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 377-421)
7 Genital sistemin yapısı ve işlevi-2. Embriyoloji - Yüksekokullar için Fizyoloji. Berrak.Ç.Yeğen. 978-975-411-269-6, İstanbul : Yüce Yayım, 2014. 2. Basım. ; s: 293-310
8 ARA SINAV Hastane infeksiyonları ve infeksiyon kontrolü. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon - Mikrobiyoloji: Hemşireler İçin. Mustafa Altındiş. 978-975-420-746-0, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, s: 29-52, 125-148
9 Sinir sisteminin yapısı. Örnek alımı ve taşınması. Biyogüvenlik -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.275-322 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014 S.294-388 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 101-130) - Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 53-68).
10 Sinir sisteminin işlevi. Virüslerin sınıflandırılması, yapısı ve replikasyonu - Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. . 978-975-411-269-6, Yüce Yayım, 2014 (sf.159-170, 177-188) - Mikrobiyoloji: Hemşireler İçin. Mustafa Altındiş. 978-975-420-746-0, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, s: 253-264
11 Duyu organlarının yapısı -İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.332-349 -Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014, S.394-406 -Netter Temel Histoloji. Çeviri Ed. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla. Güneş Tıp Kitabevleri,2009 (Sf. 447-470)
12 Mantarların ve parazitlerin sınıflandırılması, yapısı ve çoğalması. Klinik biyokimya Mikrobiyoloji: Hemşireler İçin. Mustafa Altındiş. 978-975-420-746-0, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, s: 373-396, 307-314
13 Görme, işitme. Antibakteriyallerin, antiviral ve antifungallerin etki mekanizmaları. Klinik biyokimya -Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 , . 978-975-411-269-6 (sf. 95-116, 209-226)
14 Temel immünoloji. Klinik biyokimya - Mikrobiyoloji: Hemşireler İçin. Mustafa Altındiş. 978-975-420-746-0, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, s: 77-106
15 Demonstrasyon. Genel tekrar
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Resimli insan anatomisi : Sağlık yüksek okulları için / ISBN:978-975-420-891-7, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2015, Mehmet Yıldırım,
 2. İnsan Anatomisi. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri. 2019, ISBN:9786053354840
 3. Resimli Anatomi Sözlüğü Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012, ISBN: 9789754209341
 4. Netter Temel Histoloji. Çeviri ISBN: E978-975-277-220-5, Ankara : Güneş Tıp Kitabevi, 2009, xvii, d. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla.
 5. Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Pro978-975-411-269-6, İstanbul : Yüce Yayım, 2014, 2. Basım, .Dr. Berrak Ç.Yeğen. 2014,
 6. Harper'ın Biyokimyası, Çev Ed Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan, 2015, ISBN:978-605-335-154-2, İstanbul : Nobel Tıp, 2015, 29. bs
 7. Mikrobiyoloji: Hemşireler İçin. Mustafa Altındiş. ISBN:978-975-420-746-0, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
 8. Klinik yönleriyle insan embriyolojisi / Keith L. Moore ; Keith L. Moore, T.V.N. Persaud, Mark G. Torchia ; çeviri editörü, Hakkı Dalçık. ISBN:978-605-335-178-8, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2016 , xxiv
Önerilen Okumalar/Materyaller

 Genel mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri / Ayşın Çotuk ; Esra İlhan-Sungur. ISBN: 978-605-335-082-8İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2014,4. baskı;

-Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi / editörler Ayşe Willke Topcu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. ISBN:978-975-420-634-0, İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2008,3. bs.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
4
16
Portfolyo
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
238

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.