Bizi takip edin
|
EN

HEM 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 207
Güz
6
0
6
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; hastalıkların etyopatogenezini ve hastalıklar sırasında ortaya çıkan temel morfolojik değişiklikleri, öğrenmesini ve hastalıkların tedavisi ile ilgili ilaçların seçiminde ve kullanımında gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazanabilmesini, insanlarda görülen enfeksiyonları, oluşum mekanizmalarını, enfeksiyonlardan korunma ve tedavi yaklaşımlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • İnsanlardaki enfeksiyon hastalıklarını sıralayabilecektir,
 • Enfeksiyon hastalıklarının bulaş, oluşum mekanizmalarını, enfeksiyonlardan korunma ve tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecektir,
 • Farmakoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir,
 • İlaçların uygulama yollarını, ilacın vücuda girdikten sonra geçirdiği absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon aşamalarını ve bu kavramların pratik önemini tanımlayabilecektir,
 • İlaç etki mekanizmalarını, etkinliği kapsamında dozun önemini, İlaç etkileşimleri ile ilaçların advers ve toksik etkileriniaçıklayabilecektir,
 • Hücre zedelenmesi, adaptasyon ve doku tamiri mekanizmalarını tanımlayabilecektir,
 • İnflamasyonun genel özelliklerini, tiplerini, sistemik etkilerini, morfolojik bulgularını, kanserin özelliklerini, etyolojisini, moleküler temelini ve nomenklatürünü tartışabilecektir,
 • Hemodinamik bozuklukların, tromboembolik hastalıkların, İnfarktüs ve şokun patogenezi ile morfolojik bulgularını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; strese hücresel yanıt, hücre zedelenmesi ve ölümü, akut ve kronik inflamasyon, doku tamiri ve yara iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar, tromboembolik hastalıklar, infarktüs, şok, neoplazi, enfeksiyon hastalıklarının bulaş yolları, patogenezi, konak savunma mekanizmaları, sistemlere ait enfeksiyonları, özel konak enfeksiyonları ile ilaçların uygulama yolları, vücudun ilaç ve ilacın da vücut üzerine olan etkileri, ilaç etki mekanizmaları, istenmeyen yan etkiler ve zehirlilik durumlarında tedavi yaklaşımları, ilaç etkisini değiştiren faktörler ve tedavinin kişiselleştirilmesi konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Farmakolojiye giriş: Tanım ve temel kavramlar -Patolojiye giriş -Dersin Tanıtımı - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 1 Genel Farmakoloji, Farm Akokinetik Ve Toksikoloji, Cilt 1, Sayfa 3-9. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Yaman Örs, Patoloji ve Tıptaki Yeri, sayfa 1-2, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. - Selda Seçkin, Dünyada ve Ülkemizde Patolojinin Tarihçesi, sayfa:3-5, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007.
2 -İlaç uygulama yolları -Strese hücresel yanıt: Temel kavramlar, adaptasyon mekanizmaları - Enfeksiyon Hastalıklarının Epidemiyolojisi - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 1 İlaç Tedavisinin Prensipleri Sayfa 1-22. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). -S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 1 Genel Farmakoloji, Farm Akokinetik Ve Toksikoloji, Cilt 1, Sayfa 16-31. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Richard N.Mitchell, Hücre hasarı, hücre ölümü ve adaptasyonlar, Bölüm 1, sayfa: 1-5, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014. - Aydanur Kargı, Erdener Özer, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü, Kısım 1, sayfa 9-44, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007 - Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul. ss: 62-67
3 - Farmakokinetik -Hücre zedelenmesi ve hücre ölümünün nedenleri ve mekanizmaları -Enfeksiyon Etkenlerinin Özellikleri - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 1 İlaç Tedavisinin Prensipleri Sayfa 1-22. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 1 Genel Farmakoloji, Farm Akokinetik Ve Toksikoloji, Cilt 1, Sayfa 10-64. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Richard N.Mitchell, Hücre hasarı, hücre ölümü ve adaptasyonlar, Bölüm 1, sayfa: 6- 28, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014. - Aydanur Kargı, Erdener Özer, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü, Kısım 1, sayfa 9-44, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. - Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss: 1-15
4 -Farmakodinamik -Hücre zedelenmesi ve hücre ölümünün morfolojisi -Bulaşıcı Hastalıklarda Korunma ve Kontrol - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 1 İlaç Tedavisinin Prensipleri Sayfa 23-36. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 1 Genel Farmakoloji, Farm Akokinetik Ve Toksikoloji, Cilt 1, Sayfa 65-89. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Richard N.Mitchell, Hücre hasarı, hücre ölümü ve adaptasyonlar, Bölüm 1, sayfa: 6- 28, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014. - Aydanur Kargı, Erdener Özer, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü, Kısım 1, sayfa 9-44, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. -- Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss:70-94
5 -İlaç etkisini değiştiren faktörler ve İlaç etkileşimleri -Akut inflamasyon -Bağışıklama - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 1 İlaç Tedavisinin Prensipleri Sayfa 23-36. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 1 Genel Farmakoloji, Farm Akokinetik ve Toksikoloji, Cilt 1, Sayfa 80-113. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2018). - Yavuz Özoran, Ümit Çobanoğlu, Akut ve Kronik inflamasyon, Kısım 2, sayfa:45-62, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S., Güneş Kitabevi, 2007. -Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (2008) , Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Bölüm 5 Kısım 26, Ateş ve Nedeni Bilinmeyen Ateş, Sayfa 503-541 -Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss:17-37
6 -Ağrı ve İnflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar -Kronik inflamasyon -Bulaşıcı Hastalıklar Bildirimi - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 39 Antiinflamatuvar, Antipiretik ve Analjezik İlaçlar, Sayfa 508-526. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 10 Otakoidler, Cilt 2, Sayfa 1327-1344. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Yavuz Özoran, Ümit Çobanoğlu, Akut ve Kronik inflamasyon, Kısım 2, sayfa:45-62, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. - Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss:67-69.
7 -Kardiyovasküler sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (1) -Doku tamiri, primer ve sekonder yara iyileşmesi -Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 16-19, Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen İlaçlar, Sayfa 203-256. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2015). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 3 Kalp-Damar Sîstemi İlaçlari, Cilt 1, Sayfa 379-476. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Sema Zergeroğlu, Doku tamiri, regenerasyon, iyileşme ve fibrozis, Kısım 3, sayfa:63-76, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. -Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss:39-65
8 ARA SINAV
9 -Kardiyovasküler sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (2) -Hemodinamik bozukluklar (ödem, hiperemi, konjesyon ve hemoraji) -Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 16-19, Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen İlaçlar, Sayfa 203-256. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2015). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 3 Kalp-Damar Sîstemi İlaçlari, Cilt 1, Sayfa 379-476. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Şükrü Oğuz Özdamar, Hemodinamik Bozukluklar: Tromboembolizm ve Şok, Kısım 4, sayfa:77-92, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. - Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (2008) , Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Bölüm 12, Kardiyovasküler Enfeksiyonlar, Sayfa 1003-1041 -Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (2008) , Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Bölüm 17, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, Sayfa 1375-1487 - Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss:135-170
10 -Solunum Sistemi Hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar -Tromboembolik hastalık, infaktüs ve şok -Hava Yoluyla Bulaşan Hastalıklar - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 40 Solunum Sistemi Hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, Sayfa 527-539. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 5; Solunum Sistemi ile ilg ili Bazı İlaçlar, Cilt 1, Sayfa 609-640. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Şükrü Oğuz Özdamar, Hemodinamik Bozukluklar: Tromboembolizm ve Şok, Kısım 4, sayfa:77-92, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. - Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss:95-133
11 -Enfeksiyon ve Antimikrobiyal İlaçlar (1) -Neoplazi 1: Hücre büyüme ve diferansiyasyon bozuklukları, kanser etyopatogenezi, karsinogenez) -Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 28-29 Kemoterapötik ilaçlar, Sayfa 355-383. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 2 Antibiyotikler Ve Diğer Kem Oterapötikler, Cilt 1, Sayfa 225-282. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Neoplazi, Bölüm 5, sayfa: 162-214, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014, ISBN: 978-605-335-002-6. - Canan Ersöz, Neoplazi, Kısım 7, sayfa:141-162, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. - Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss:171-205
12 -Enfeksiyon ve Antimikrobiyal İlaçlar (2) -Neoplazi 2: Adlandırma, benign ve malign tümörlerin özellikleri, malign tümörlerde derecelendirme, evreleme) -Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 28-29 Kemoterapötik ilaçlar, Sayfa 355-383. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 2 Antibiyotikler ve Diğer Kem Oterapötikler, Cilt 1, Sayfa 225-282. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Neoplazi, Bölüm 5, sayfa: 162-214, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014. - Canan Ersöz, Neoplazi, Kısım 7, sayfa:141-162, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. - Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss:231-265.
13 -Endokrin sistemine etkili ilaçlar -Neoplazi 3: (Kanserin laboratuvar tanısı ve Klinik modeller) -Zoonozlarla Bulaşan Hastalıklar - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 23-24 Endokrin Sistemi Etkileyen ilaçlar, Sayfa 301-325. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 8 Endokrin Sistem Farmakolojisi, Cilt 2, Sayfa 1057-1118. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Neoplazi, Bölüm 5, sayfa: 162-214, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014. - Canan Ersöz, Neoplazi, Kısım 7, sayfa:141-162, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007. - Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). ss: 207-230
14 -Santral sinir sistemine etkili ilaçlar -Neoplazi 4: Olgularla kanser - Ders Değerlendirilmesi - Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 23-24 Endokrin Sistemi Etkileyen ilaçlar, Sayfa 301-325. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009 ). - S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 8 Endokrin Sistem Farmakolojisi, Cilt 2, Sayfa 1057-1118. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012). - Alexander J. McAdam, Arlene H. Sharpe, Neoplazi, Bölüm 5, sayfa: 162-214, Robbins Temel Patoloji, Kumar, Abbas, Aster, dokuzuncu Basım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014. - Canan Ersöz, Neoplazi, Kısım 7, sayfa:141-162, Temel Patoloji, Mocan Kuzey G, Özdamar Ş.O, Zergeroğlu S. Güneş Kitabevi, 2007.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı

           

 1. Whalen K, " Farmakoloji: Lippincott’ s illustrated reviews", bölüm 1 İlaç Tedavisinin Prensipleri Sayfa 1-22. 3. baskı (Nobel Tıp Kitabevi, 2009), ISBN: 978-975-420-714-9
 2. S. Oğuz Kayaalp, " Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji", bölüm 1 Genel Farmakoloji, Farm Akokinetik Ve Toksikoloji, Cilt 1, Sayfa 10-64. 13. baskı (Pelikan Yayıncılık, 2012), ISBN: 605-52-70-10-2
 3. Kumar, Abbas, Aster, Robbins Temel Patoloji, Dokuzuncu Basım, 2014, Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-605-335-002-6
 4. Gamze Mocan Kuzey, Şükrü Oğuz Özdamar, Sema Zergeroğlu, Temel Patoloji, 2007, Güneş Kitabevi, ISBN: 978-605-335-002-6
 5. Görak G, Savaşer S, Yıldız S. (2011). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul. ISBN:978-9944-211-86-4
 6. Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (2008) , Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 3. Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:978-975-420-634-0
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Carie A. Braun, Cindy M. Anderson, Pathophysiology “A clinical approach”, second edition, 2011, Lippincott Williams & Wilkins,ISBN: 978-1-60547-304-8                
 2. Gary D. Hammer, Stephen J.McPhee, Pathophysiology  of disease “An Introduction to Clinical medicine” seventh edition, 2014,  Lange,ISBN: 978-0-07-180600-8.
 3. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
3
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
4
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
8
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
3
10
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.