Bizi takip edin
|
EN

HEM 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Temelleri IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 208
Bahar
2
2
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri etik sorunları ve bu sorunları çözme yollarını öğretmeyi amaçlar. Sağlıkta kalite kapsamında yer alan, hasta güvenliği farkındalığını artırmak, risk yaratan faktörlerin belirlenmesi, hasta güvenliğinin hukuki boyutu ve kök neden analizi becerileri öğretilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hasta haklarını tanımlayabilecektir.
  • Sağlık personelinin hukuki sorumluluğunu açıklayabilecektir.
  • Mesleği ile ilgili etik kodları tartışabilecektir.
  • Etik problemi tanımlayabilecektir.
  • Hasta güvenliğini açıklayabilecektir
  • Tıbbi hataları tanımlayabilecektir.
  • Tıbbi hataların nedenlerini kök neden analizleri ile tartışabilecektir
  • Hasta güvenliğinin hukuki boyutunu tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, temel insan ve hasta hakları, sağlık personelinin hukuki sorumlulukları, sağlık sektöründe karşılaşılan etik problemler ve çözüm yolları, hasta güvenliğindeki riskli ve öncelikli alanlar, iletişim ve ekip çalışması, tıbbi hatalar, kök neden analizi, çalışan sağlığı, hasta güvenliğinde etik ve hukuki boyut konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve Dersten Beklentiler
2 İnsan Hakları Hasta Güvenliği -İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
3 Çocuk Hakları Dünya ve Türkiye’de Hasta Güvenliği -Unicef. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
4 Hasta Hakları Tıbbi Hata Kavramı ve Boyutları, Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri -TC. Hasta Haklari Yönetmeliği. https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR-8468/hasta-haklari-yonetmeligi.html -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
5 Etiğe Giriş Tıbbi Hatalar ve İstenmeyen Olaylar Hatalardan ve Raporlardan Öğrenme Yıldız N. Etik ile Ahlak Ayırımı. Felsefe Arkivi, 35. Sayı, 2008-2010, 23-36 -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
6 Hemşirelikte Etik Kodlar Aydınlatılmış Onam Kök Neden Analizi ve Kullanılan Yöntemler Karadakovan A. Hemşirelikte Etik Kodlar ve Etik Sorunlar. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Eylül - Aralık 2007, Ocak - Nisan 2008, Sayfa 61-65. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/423212 -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
7 Sağlık Bakım Uygulamaların Etik ikilemler-I Tıbbi Cihaz Güvenliği, Kan Güvenliğİ ve Güvenli Hastane Ortamı -Utlu N. Hastane Ortaminda Hemsirelerin Etik Yaklasimi ve Etik İkilemler. March 2016. Istanbul Aydin Universitesi Dergisi 8(29):17-35 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319470 -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
8 Sağlık Bakım Uygulamaların Etik ikilemler-II Hasta Verilerinin Korunması -Utlu N. Hastane Ortaminda Hemsirelerin Etik Yaklasimi ve Etik İkilemler. March 2016. Istanbul Aydin Universitesi Dergisi 8(29):17-35 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319470 -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
9 Hemşirelik Yasası İlaç Hataları ve İlaç Güvenliği Hasta Düşmeleri ve Yaralanmaları Önleme Stratejileri Aydın E. Tıp Etiği, Güneş Kitapevi,2006, Ankara Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000. Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003 Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001. Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara. Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar) -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
10 Üreme Sağlığında Etik Basınç Yaralanmalarında Enfeksiyon ve Önleme Stratejileri -Abiç A. Guncel Kadin Sagligi Konuları Etik ve Yasal Durum Nedir. April 2019. Researcher Social Science Studies 7(Cilt 7 Sayı 1). https://www.researchgate.net/publication/332112232 -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
11 Organ Nakli ve Etik Kalite ve Hasta Güvenliğini Geliştirme Araçları -Türkiye Biyoetik Derneği. Türkiye Biyoetik Derneği Organ Nakli ve Etik İlkeler Görüşü. https://biyoetik.org.tr/gorusler/turkiye-biyoetik-dernegi-organ-nakli-ve-etik-ilkeler-gorusu/ -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
12 HIV-AIDS (Bulaşıcı Hastalıklarda Etik) ARA SINAV (Hasta Güvenliği) Çalışma Koşulları ve Çalışan Sağlığı -Örnek Büken N. AIDS ve Etik. http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/AIDSTipEtigi160115.pdf https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E.
13 Yoğun Bakımda Etik Hasta Güvenliğinin Etik ve Hukuki Boyutu -Akpir K. Yoğun Bakım Etiği. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi / Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2010;8:77-84. http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_4444/77-84.pdf -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
14 Etik Problemler Örnek Vaka Analizi “The Doctor” Filmi Analizi -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -AORN Guidelines for perioperative practice 2021. https://www.aorn.org/guidelines/purchase-guidelines -2020 National Patient Safety Goals. The Joint Commission. https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2020/2020-hap-npsg-goals-final.pdf?db=web&hash=17AB9546CAD521158182BC25A8387B2E
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Burkhardt MA, Nathaniel AK (Çev.Ed) Ecevit Alpar Ş, Bahçecik N, Karabacak Ü. Margaret A. Çağdaş hemşirelikte etik. İstanbul Tıp Kitabevi, 2013. ISBN: 9786054499687

Önerilen Okumalar/Materyaller

-Tschudin V. Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh, 2003. ISBN: 9780750652650

-Çobanoğlu N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi 2009, Ankara.  ISBN : 9786054160181

-Hatemi H, Doğan H. Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar). Yüce Yayınları. 2000. İstanbul. ISBN-10 ‏:‎ 9754112800.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
5
5
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
3
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
3
Proje
1
3
3
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
6
6
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.