Bizi takip edin
|
EN

HEM 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Değerlendirilmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 209
Güz
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; sağlık tanılamasına ve beslenmeye yönelik gerekli bilgi, tutum ve becerileri kazanarak sağlığı değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bireyin kapsamlı sağlık öyküsünü alabilecektir,
 • Bireyin yaşam bulgularını gelişimsel dönemlere göre değerlendirebilecektir,
 • Bütüncül bir yaklaşımla bireyin sistemik değerlendirmesini yapabilecektir,
 • Temel besin öğelerini sayabilecektir,
 • Sağlık açısından dengeli ve yeterli beslenmenin önemini açıklayabilecektir,
 • Bazı özel durumlarda (gebelik, laktasyon, bebeklik, yaşlılık) beslenme ile ilgili durumu ilişkilendirebilecektir,
 • Bazı sağlık sorunlarında (diyabet, kronik böbrek yetmezliği, kanser) beslenme ile ilgili durumu ilişkilendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; sağlığın değerlendirilmesinde kültürün rolünü, sağlık değerlendirmesine yönelik kullanılan yöntemleri, sağlık öyküsünün alınmasını, fizik muayeneyi, gelişimsel dönemlere göre yaşam bulgularının değerlendirilmesini, bireyin baştan-ayağa sistemik ve ruhsal/sosyal yönden durumunu değerlendirmeyi; ayrıca besin ögeleri, günlük enerji gereksiniminin hesaplanması, özel durumlarda ve hastalık durumlarında beslenme önerilerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı *Sağlığın değerlendirilmesine giriş ve kültürün rolü *Beslenmeye giriş, beslenme ve sağlık 1. Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014. S:3-7. 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013. S:102-112 3. Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
2 *Sağlık değerlendirmesine yönelik kullanılan yöntemler *Temel besin grupları 1. Eti Aslan F. 2014. S:21-32 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:487-564 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
3 *Sağlık öyküsü alma *Organik besin öğeleri (protein, yağ, karbonhidrat) 1. Eti Aslan F. 2014. S:9-20 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:207-220 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
4 *Yaşam bulguları ve ağrının değerlendirilmesi *Organik besin öğeleri (vitaminler) 1. Eti Aslan F. 2014. S:33-60 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:441-486 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
5 *Uyku ve dinlenmenin değerlendirilmesi *İnorganik besin öğeleri (Mineraller) *Su ve Sağlık 1. Eti Aslan F. 2014. S:295-106 2. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
6 *Saç, cilt ve tırnak değerlendirilmesi *Enerji metabolizması *Katkı maddeleri 1. Eti Aslan F. 2014. S: 133-150 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013.S:498-506 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
7 *Baş boyun değerlendirilmesi *Özel durumlarda beslenme (gebelikte ve emziklilikte beslenme, anne sütü ve emzirmenin önemi) 1. Eti Aslan F. 2014. S:151-158 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:498-506 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
8 *Akciğer ve solunum sistemi değerlendirilmesi *Özel durumlarda beslenme (çocuklarda, ergenlerde, menopozda ve yaşlılarda beslenme) 1. Eti Aslan F. 2014. S: 166-174 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:522-526 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
9 1. Ara sınav *Yeme bozuklukları ve obezite 1. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
10 *Baştan-ayağa sistemik değerlendirme; Kalp ve dolaşım sistemi değerlendirilmesi *Hastalık durumlarında beslenme (kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları) 1. Eti Aslan F. 2014. S:175-184 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:527-536 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
11 *Baştan-ayağa sistemik değerlendirme: Sinir sistemi değerlendirmesi *Hastalık durumlarında beslenme (diabetes mellitus, fenilketonüri, malnütrisyon) *Hastalık durumlarında beslenme (kanser, diyare ve konstipasyon) 1. Eti Aslan F. 2014. S:197-218 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:551-554 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
12 *Baştan-ayağa sistemik değerlendirme; Kas-iskelet sistemi ve hareket değerlendirmesi *Kavram Haritası 1. Eti Aslan F. 2014. S:185-196 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A., 2013. S:542-543 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
13 *2. Ara Sınav *Baştan-ayağa sistemik değerlendirme; Karın ve Gastrointestinal sistem değerlendirmesi 1. Eti Aslan F. 2014. S:219-236 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:555-559 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560. 4. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. S: 257-290.
14 *Baştan-ayağa sistemik değerlendirme; Meme ve aksilla değerlendirmesi *İlaç ve besin etkileşimi 1. Eti Aslan F. 2014. S:237-248 2. Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. 2013. S:537-541 3. Baysal A. “Beslenme”. 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535-560.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

1.     Eti Aslan F. “Sağlığın Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yayını, Özyurt Matbaacılık, 2014. ISBN: 978-605-88735-6-8

2.     Potter P.A., Perry A. G., Stockert P., Hall A. Fundamentals of Nursing, 8th. Ed., Mosby, 2013. ISBN: 978-0-323-07933-4

3.     Baysal A. “Beslenme”. Hatiboğlu Yayınevi, 2012. Bölüm III- Özel Durumlarda Beslenme, sayfa: 535. ISBN: 978-975-7527-73-2

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Berman A., Synder S., et al. Koizer&Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 9th ed., 2014. ISBN: 978-1-292-02280-2
 2. Birol L. Hemşirelik Süreci, hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım. 11. Basım, Ankara, Akademisyen Kitabevi. Şti., 2018. ISBN: 978-605-258-046-2
 3. Kutluay Merdol T. “Temel Beslenme ve Diyetetik”. Güneş Tıp Kitabevi, 2015. ISBN: 978-975-277-614-2
 4. Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. Çeviri: Tabak RS. Palme Yayınevi, 2017. ISBN: 9786053556534

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.