Bizi takip edin
|
EN

HEM 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İç Hastalıkları Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 211
Güz
4
0
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin iç hastalıkları ve bu hastalıklarda uygulanan hemşirelik yaklaşımlarına yönelik bilgi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
 • Stresin organizma üzerine olan etkisini tanımlayabilecektir,
 • Sıvı elektrolit dengesizliklerinde hemşirelik yaklaşımını sıralayabilecektir,
 • Asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımını açıklayabilecektir,
 • Sistemlere yönelik kronik hastalıkları tanımlayabilecektir,
 • Sistemlere yönelik kronik hastalıklarda uygulanması gereken hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, iç hastalıkları sorunu olan bireylere uygun hemşirelik yaklaşımında bulunabilmek için gerekli olan teorik bilgileri (hastalıkların fizyolojisi, patolojisi, tanı-tedavi yöntemleri, hemşirelik bakımı, korunma ve rehabilitasyon) kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ; Homeostazis-Stres Mekanizması ve Hemşirelik Bakımı; Sıvı-elektrolit Dengesi-Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:47-61,61-77
2 Asit Baz Dengesi ve Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:149-167, 167-183
3 Kardiyovasküler Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Anjina Pektoris, Akut Miyokard İnfarktüsü) Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:127-149, 211-221
4 Kardiyovasküler Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı ( Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon); Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:183-211
5 Ürogenital Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Akut Böbrek Yetersizliği, Kronik Böbrek Yetersizliği) Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:769-807
6 1. Ara Sınav Solunum Sistemi ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı ( Astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
7 Endokrin Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Diyabetes Mellitus) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014
8 Adrenal Bez Hastalıkları ve Hemşirelik Bakım (Addison ve Cushing Sendromları) Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:625-709
9 Sinir Sistemi ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Kafa İçi Basıncı Artma Sendromu, Serebro-Vasküler Hastalıklar, Multiple Skleroz, Miyastenia Gravis) -Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:1103-1227
10 Hematolojik Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Pıhtılaşma Bozuklukları) Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:1227-1333
11 2. Ara Sınav. Hematolojik Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı Pıhtılaşma Bozuklukları Devam Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:947-985
12 Gastrointestinal Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Karaciğer Sirozu) Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:387-563
13 Hematolojik Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı (Anemiler) Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014 ss:387-563
14 Gastrointestinal Sistem ve Sık Görülen Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı ( Peptik Ülser, Gastrit), Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Romatoid Artrit, Osteoartritler, Sistemik Lupus Eritematozus)
15 3. Ara Sınav Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014.  ISBN      9786052585290

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Uran B, Avdal E. 2020. İç Hastalıkları Hemşireliği 500 Soru & 500 Yanıt    Cilt 1: Sistemler Cilt 2: Sorunlar ve Vakalar Cilt 3: Deneme Sınavı.  ISBN: 9786052369258
 2. Çelik, S. ve Usta Yeşilbakan, Ö. (Çev. Editörü). (2015). Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Nobel Yay., Ankara.ISBN: 978-605-320-101-4
 3. Davey, P. (2016). Bir Bakışta İç Hastalıkları, Aygencel, G. ve Durusu Tanrıöver, M. (Çev. Ed.) Akademisyen Tıp Kitabevi, 3. Baskı, Ankara. ISBN: 9786059942454
 4. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G,Ünal S. İç Hastalıkları, Güneş Kitapevi, İstanbul, 2005
 5. Enç N. (Editör). (2014). İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 50.yıl yay. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. ISBN: 9786053355786
 6. Lewis L.S., Bucher L., Margaret M., Heitkemper M.M., Harding M.M., Kwong J., Roberts D. Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, Single Volume. 10th Edition. Elseiver Mosby. Canada 2016. ISBN-10: 9780323328524

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
3
60
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
3
12
36
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.