Bizi takip edin
|
EN

HEM 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kadın Sağlığı Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 212
Bahar
4
0
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, gebelik fizyolojisi, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönem ve tüm yaşam dönemlerinde kadın sağlığı ve hastalıklarını anlamayı, tanımlamayı ve analiz etmeyi öğretmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kadın sağlığı hemşireliğinin rollerini açıklayabilecektir,
  • Kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri ayırt edebilecektir,
  • Türkiye’de ve dünyada kadınların statülerini ve üreme sağlığı sorunlarını tartışabilecektir,
  • Kadın-erkek üreme sisteminin anatomisini tanımlayabilecektir,
  • Kadın-erkek üreme sisteminin fizyolojisini tanımlayabilecektir,
  • Gebe kadının, fetüsün ve yeni doğanın sağlığındaki anormal durumları yorumlayabilecektir,
  • Gebelik, doğum, doğum sonrası dönem, yeni doğan ve kadının tüm yaşam sürecine yönelik hemşirelik bakım planını yapabilecektir,
  • Kadın sağlığı ve aile planlamasına yönelik danışmanlığın içeriğini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kadın sağlığının önemini, kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisini, gebeliğin fizyolojisini, gebelikte annenin fizyolojisini, doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası hemşirelik yaklaşımlarını, jinekolojide tanı, tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımına ilişkin bilgileri kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma-Dersin tanıtımı Kadın sağlığının önemi ve hemşirelik Kadın sağlığını etkileyen faktörler Toplumsal cinsiyet eşitliği Sağlıklı insanda cinsel sağlık ve üreme sağlığının önemi Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:1-56. Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S: 5-41, 70-84
2 Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi Taşkın L. (2020). S:35-56 Kızılkaya Beji N. (2017). S:70-84
3 Gebeliğin fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi (Gamatogenezis, fertilizasyon, plasentanın farklanması, embriyoloji, fetüsün fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi) Gebe kadında görülen sistemik ve metabolik değişiklikler, gebelik teşhisi Taşkın L. (2020). S:69-108 Kızılkaya Beji N. (2017). S:260-272, 286-302
4 Genetik hastalıkların önlenmesi ve danışmanlığında hemşirenin rolü, prenatal tanı ve tedavi yöntemleri Gebelikte maternal ve fetal sağlığı değerlendirme Taşkın L. (2020). S:57-68, 113-154 Kızılkaya Beji N. (2017). S:274-283
5 Doğum öncesi bakım Gebelik ve diyabet Gebelik ve kalp hastalığı Gebelik ve Rh uyuşmazlığı Taşkın L. (2020). S:157-184, 257-278 Kızılkaya Beji N. (2017). S:308-360, 534-556
6 Gebelik komplikasyonları Taşkın L. (2020). S:231-256 Kızılkaya Beji N. (2017). S:508-530
7 Doğum eylemi ve bakımı Taşkın L. (2020). S:315-341 Kızılkaya Beji N. (2017). S:364-376
8 Riskli doğum eylemi ve müdahaleli doğumlar Doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımı (normal ve riskli) Taşkın L. (2020). S:342-377 Kızılkaya Beji N. (2017). S:398-410
9 Doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımı (normal ve riskli) Doğurganlığın Düzenlenmesi (AP) Taşkın L. (2020). S:462-494, 523-538 Kızılkaya Beji N. (2017). S:414-460
10 1. Ara Sınav İnfertilite ve tanı-tedavi yöntemleri Taşkın L. (2020). S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). S:141-162
11 Kadın hayatının evreleri Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri Taşkın L. (2020). S:579-590, 716-746 Kızılkaya Beji N. (2017). S:164-170, 86-106
12 Üreme siklusu anomalileri Üreme organlarının anatomik ve fonksiyonel anomalileri Bening jinekolojik değişiklikler Taşkın L. (2020). S:621-658 Kızılkaya Beji N. (2017). S:108-118, 133-138
13 Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar 2. Ara Sınav Taşkın L. (2020). S:595-620, 659-668 Kızılkaya Beji N. (2017). S:119-132, 204-220
14 Üreme sistemi kanserleri Taşkın L. (2020). S:671-702 Kızılkaya Beji N. (2017). S:204-220
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. ISBN: 9759466104

Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN: 9786053352464

Önerilen Okumalar/Materyaller

Coşkun A. (2012). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN: 978-605-62575-6-8

Coşkun A. (2016). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. ISBN:  9786053352341

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
13
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
29
29
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.