Bizi takip edin
|
EN

HEM 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cerrahi Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 213
Güz
4
0
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, cerrahi yolla tedavi edilmesi gereken hastalara ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımına, eğitimine ve rehabilitasyonuna ilişkin bilgi, tutum ve beceri kazanmaları amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cerrahi hastalıklar konusunda temel teorik kavramları, ilke ve kurallarını tanımlayabilecektir.
  • Cerrahi hemşireliğinde yeni ve kanıta dayalı bilgiyi tartışabilecektir.
  • Cerrahi hastasının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımını tartışabilecektir.
  • Cerrahi hastasının ameliyat öncesi dönemde fizyolojik, psikolojik ve yasal hazırlığını açıklayabilecektir.
  • Cerrahi hastasında ameliyat sonrası dönemde ameliyata özel gelişebilecek komplikasyonları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, cerrahi hemşireliğine temel kavramları, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, cerrahi hastasında beslenme, cerrahi alan enfeksiyonları, yara ve yara iyileşmesi, cerrahi girişim gerektiren hastalıklarda ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Dersin Tanıtımı Cerrahinin tarihsel süreci, cerrahi hemşiresinin rol ve sorumlulukları -Cerrahi hemşireliğinde temel kavramlar - Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, ISSN: 978-605-9278-66-9. ss:451. - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 ISBN-ISSN: 978-605-9942-58-4. - Ss: 3-39.
2 Perioperatif hemşirelik yaklaşımları: Ameliyat öncesi- sırası- sonrası dönemde hemşirelik yaklaşımları -Perioperatif Süreçte COVID-19 Önlemleri - Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı ss:505. ISSN: 978-605-9278-66-9 - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 ISBN-ISSN: 978-605-9942-58-4. Ss: 319-470. -Yavuz Van Giersbergen M. (2020). Ameliyat Öncesi Bakım, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 243-259. ISBN: 9786052585290. -Özbayır T. (2020). Ameliyat Dönemi Bakım, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 259-299. ISBN: 9786052585290. -Eti Aslan F. (2020). Ameliyat Sonrası Bakım, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 299-327. ISBN: 9786052585290. - COVID-19 Ameliyathane Rehberi https://www.tcahd.org/covid-19-ameliyathane-rehberi Gür S ve ark. COVID-19 Pandemisinde Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Dönemde Alınması Gereken Önlemler. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1180763
3 Doku zedelenmesi, yara iyileşmesi ve yara bakımı -Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 1-8. -Çakır Umar D, Turhan Damar H. (2017). Akut ve Kronik Yaralar ve Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics 2017;3(3):157-63 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-akut-ve-kronik-yaralar-ve-hemsirelik-bakimi-79914.html -Mutlu, S , Yılmaz, E . (2019). Yara Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (4) , 481-494 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/50658/540336
4 Cerrahi girişim gerektiren gastrointestinal sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss:483. -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss:250. -Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Üriner Sistem. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 861-935. ISBN: 9786052585290. - Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Sindirim Sistemi. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 643-727 ISBN: 9786052585290. - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 199-215. -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:883-967. ISSN: 978-605-9278-66-9. - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016,Ss: 471-513.
5 -Cerrahi asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ve hemşirenin rolü -Cerrahi alan enfeksiyonları ve hemşirelik girişimleri - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 ISBN-ISSN: 978-605-9942-58-4. - Ss: 3-39. -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss: 407. - Eti Aslan F. (2020). Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri. (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 223-233 ISBN: 9786052585290.
6 -Ameliyat sonrası ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları -Ameliyat olacak/olan hastada Enteral beslenme ve hemşirelik yaklaşımları Paranteral beslenme ve hemşirelik yaklaşımları Eti Aslan F. (2020). Ağrı, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 127-149. ISBN: 9786052585290. - Çelebi D , Yılmaz E. Cerrahi Hastalarda Enteral ve Parenteral Beslenmede Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/704665
7 I.ARA SINAV
8 -Cerrahi girişim gerektiren solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss:40. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020) Solunum Sistemi. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 343-409 ISBN: 9786052585290. - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 217-232. -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9. - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016,Ss: 531-583.
9 -Organ nakli, Organ nakli öncesi/sırası ve sonrası hemşirelik bakımı -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, ss: 327-376. - ÖZHAN ELBAŞ N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss:81-97. -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9 - Karayurt, Ö., Ordin, Y.S., Pekin İşeri, Ö. (2016). Organ ve Doku Nakli. İçinde: Eti Aslan, F. (Ed.), Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte. Ankara: Akademisyen Kitabevi; ISBN: 9786059354394. 911-956.
10 Travmalar – cerrahi girişim gerektiren kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı , Nörovasküler tanılama -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss:282. -YAVUZ van GİERSBERGEN M. (2020). Kas İskelet Sistemi, (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1245-1299. ISBN: 9786052585290. - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 9-13. -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:821-883. ISSN: 978-605-9278-66-9 - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016,Ss: 871-911. -Bilik Ö. Hemşirelik Bakımında Bütünün Bir Parçası Nörovasküler Tanılama. DEUHYO ED 2012,5 (4), 175-179. https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/4624/bilik.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11 Cerrahi girişim gerektiren kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı - Cerrahi girişim gerektiren üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı -Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. - ÖZHAN ELBAŞ N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 169-190. -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:989-1009. ISSN: 978-605-9278-66-9 - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016,Ss: 813-871.
12 Cerrahi girişim gerektiren sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss:142. -Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1121 -1245. ISBN: 9786052585290. - ÖZHAN ELBAŞ N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 117-146. - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 ISBN-ISSN: 978-605-9942-58-4. SS: 651-699. -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9
13 - Tiroid cerrahisinde hemşirelik bakımı -Meme cerrahisinde hemşirelik bakımı -Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V, Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği. ss:407. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, ss: 305-321. - ÖZHAN ELBAŞ N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 155-166. -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:1009. ISSN: 978-605-9278-66-9 - Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016,Ss:911. -Kaymakçı Ş. (2020). Meme Hastalıkları (Eds) Karadakovan A, Eti Aslan F Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 935-965 ISBN: 9786052585290. - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 81-103. -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı ss:115. ISSN: 978-605-9278-66-9 -- Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016, Ss: 583-629.
14 II. ARA SINAV
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

- Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN:  9786052585290.

- Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 ISBN-ISSN: 978-605-9942-58-4.

- Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram  Haritası Ve Akış Şemalı. ISBN: 978-605-9278-66-9.

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Çelik S. (2021). Cerrahi hemşireliğinde güncel uygulamalar. 1.   Baskı, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi. ss: 1-797. ISBN:  9786052369340.

  • İlçe A. (2020). Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Konular 1. Hatipoğlu Yayıncılık.1. Baskı. ss: 269. ISBN: 9786059541305

  • Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V,  Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği.  ISBN-ISSN 978-605-320-101-4.

  • Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I-II, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı. 2019. ISBN : 9786053354789

  • Özhan Elbaş N.  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016. ISBN: 978-975-277-603-6.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
8
8
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.