Bizi takip edin
|
EN

HEM 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çocuk Sağlığı Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 214
Bahar
4
0
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere çocuk ve aile sağlığını korumaya yönelik hizmetleri tanımayı, çocuk ve ailesini fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan bir bütün olarak değerlendirmenin önemini, çocuğa ilişkin sorunların ortaya çıkmasına yol açan etmenleri, hastalıkların ailesel ve toplumsal yükü ve sağlıklı/hasta çocukların bakımı konusunda kuramsal bilgiler öğretmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pediatri hemşireliği ile ilgili temel kuram ve kavramları açıklayabilecektir,
  • Çocuk ve ailesine holistik yaklaşımla bakım verebilecektir,
  • Çocuk sağlığını etkileyen faktörlere yönelik stratejileri açıklayabilecektir,
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşiresinin rol ve işlevlerini tanımlayabilecektir,
  • Çocuk ve ailesinin sağlık gereksinimlerine yönelik hemşirelik sürecini uygulayabilecektir,
  • Çocukluk dönemine özgü hastalıkları bilecek ve uygun hemşirelik bakımını uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders çocuk sağlığı ve hastalıklarına giriş, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı sorunları, pediatri hemşireliğinin standartları, rolleri, etik ve yasal sorunlar, yüksek riskli çocuk ve aile, yaşlara göre büyüme ve gelişme, taramalar ve sağlık eğitimini içerir. Bu ders, sağlıklı/hasta çocuk ve ailesinin gereksinimlerini, pediatri hemşiresinin sorumluluklarını, hemşirelik sürecini, çocuklarda sık görülen sorunları, kazalar ve zehirlenmeleri, pediatride ilaç uygulamalarını açıklar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk Hemşireliğinin Felsefi, Rol ve İşlevleri, Dünya’da ve Türkiye’de Çocuğun Durumu Çavuşoğlu H (2013). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. 1. cilt. Sistem Ofset, Ankara. SS 1-24 Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık.SS 21-30
2 Yenidoğan Dönemi Çocukluk Dönemlerinde Büyüme Ve Gelişme Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
3 Çocuklarda İlaç Uygulamaları ve Hemşirelik Yönetimi Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
4 Akut ve Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Çocuklarda Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Çocuklarda Ağrı Yönetimi Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
5 Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene Çocuklarda temel uygulamalar ve hemşirelik girişimleri Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
6 Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit/Asit Baz Dengesi/Dengesizlikleri Ve Hemşirelik Bakımı Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
7 Çocuklarda Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama GÜS Sistem Sorunu/Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik bakımı Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
8 Çocuklarda Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
9 Çocuklarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
10 Endokrin Sistem Sorunu/Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
11 Çocuklarda Beslenme Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı 1. Ara sınav Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
12 Nörolojik Sistem Sorunu/Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik bakımı Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
13 Hematolojik Sistem Sorunu/Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik bakımı Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
14 Onkolojik Sistem Sorunu/Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik bakımı 2. Ara sınav Çavuşoğlu H (2013). Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012).
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Çavuşoğlu H (2013). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. 1-2 cilt. Sistem Ofset, Ankara. SS 1-393. ISBN : 975-94996-3-0

Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık. SS 1-1036

ISBN : 978-605-5901-05-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

Polat S., Gürol A. (2018). Çocuklarda Ağrı Yönetimi Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri İçin Bir Rehber. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. Ankara. ISBN: 978-605-320-876-1

Dağoğlu T, Görak G (2002). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. Nobel Tıp Kitabevi. ISBN: 9789754206302

Savaşer S, Yıldız S (2009).Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık., İstanbul. ISBN: 9789944211765

Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B. editörler. (2013). Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi. ISBN: 9786058155022

Bindler R.C., Ball J.W. (2014). Clinical Skills Manual for Principles of Pediatric Nursing Çocuk hemşireliği Klinik Uygulamalar Becerileri Kitabı. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. Ankara. ISBN: 9786051339825

Düzkaya S.D., Evcimen D.K. Akay H., Keskin Ö.N. Yakut T. (2015). Çocuk Hemşireliği Protokolleri. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. İstanbul. ISBN: 9786053351368

Bolışık B., Yardımcı F., Didişen Akçay N (2015). Pediatrik Cerrahi Hastasına Hemşirelik Bakımı. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. Ankara. ISBN: 978-605-320-332-2.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
14
28
Final Sınavı
1
29
29
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.